Schriftelijke vragen van 4-4901 tot 4-5000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-4901 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheidsfonds - Betalingen aan de politiezones - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4902
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6040
4-4902 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeersveiligheidsfonds - Betalingen aan de politiezones - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4901
4-4903 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeerscontrole - Verkeerslichten - Nieuwe radars met anti-inhaalverklikking - Ingebruikname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4904
4-4904 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeerscontrole - Verkeerslichten - Nieuwe radars met anti-inhaalverklikking - Ingebruikname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Antwoord 23/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4903
4-4905 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verwaarlozing van dieren - Soorten dieren - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4906
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5322
4-4906 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Verwaarlozing van dieren - Soorten dieren - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4905
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5719
4-4907 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Reclame - Gebruik van logo's, labels en pictogrammen - Duurzame ontwikkeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5900
4-4908 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Carpooling en carsharing - Aanmoediging - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4909
4-4909 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Carpooling en carsharing - Aanmoediging - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4908
4-4910 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Voertuigen bestemd voor de export - Technische controle - Verplichting - Praktische uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6063
4-4911 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woninghuurwet - Verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst - Correcte interpretatie - Aanpassing naar gelijkvormigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 ) 28/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5720
4-4912 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Eergerelateerd geweld - Nationaal Actieplan Partnergeweld - Concrete maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 6/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1115
4-4913 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Eergerelateerd geweld - Verdrag van de Raad van Europa - Deelname van en ondersteuning door ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1116
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5412
4-4914 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Eergerelateerd geweld - Evaluatie van de pilootprojecten - Algemene beleidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1114
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5721
4-4915 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5194
4-4916 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6167
4-4917 Franssen Cindy (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Financiering van onderzoek naar precaire bevolkingsgroepen - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5734
4-4918 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Evenement I love techno - In beslag genomen drugs - Uitvoering van grondige tests - Aantal intoxicaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5323
4-4919 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Evenement I love techno - Drugs - Betere tests - Samenwerking tussen het parket en het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5722
4-4920 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Duurzame ontwikkeling - Bosbouw - Ondersteuning van projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5413
4-4921 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Duurzame ontwikkeling - Import van hout - Partnerschappen met ontwikkelingslanden - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4922
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5414
4-4922 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Duurzame ontwikkeling - Import van hout - Partnerschappen met ontwikkelingslanden - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4921
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5758
4-4923 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wijziging van voornaam of familienaam - Publicatie in het Belgisch Staatsblad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5723
4-4924 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Multiresistente Resistente Staphylococcus aureus - Aanwezigheid op de stranden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5324
4-4925 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bescherming van getuigen - Wettelijke basis - Verandering van identiteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6041
4-4926 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wijziging van de voornaam of familienaam - Nationaliteitsvereiste - Verblijfplaats
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5724
4-4927 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Seveso-richtlijnen - Milieuvergunningen - Noodplanningszones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6042
4-4928 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Aantal klachten - Vervolgingen - Straffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5725
4-4929 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Raadplegingen bij een psycholoog - Kinderen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5325
4-4930 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Geplande projecten - Vlaams-Brabant
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5195
4-4931 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinderbijslag - Kinderen die niet op Belgisch grondgebied verblijven - Uitbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5326
4-4932 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Partnerschap met privťpartners - Evaluatie - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5828
4-4933 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Partnerschap met privťpartners - Evaluatie - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5829
4-4934 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5726
4-4935 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Marokko - Moeizame relatie - Oorzaken, gevolgen en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5727
4-4936 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Auteursrecht - Belgische leenregeling - Herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5901
4-4937 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europese asielzoekers - Databank met vingerafdrukken - Belgische politie - Toegang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6043
4-4938 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Defecte identiteitskaart - Weigering van vliegtuigmaatschappij om het vliegtuig te betreden - Legitimiteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6044
4-4939 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Police-on-web - Alarmsystemen tegen inbraak - Verplichte registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6045
4-4940 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Onaangekondigde flitscontroles - Camouflageborden - Oorzaak van gevaarlijke verkeerssituaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6046
4-4941 Ide Louis (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Syndroom van Down - Bepalen van het invalididteitspercentage - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 ) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-4159
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6249
4-4942 Seminara Franco (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Melksector - Beheer - Europese Rekenkamer - Rapport - Behoud van de quota - Positie van Europees Commissaris Fischer Boel, belast met landbouw en plattelandsontwikkeling - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4943 Seminara Franco (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Treinen - Ongevallen - Aantal - Stijging - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Valt buiten de bevoegdheid 24/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5105
4-4944 Seminara Franco (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Regionale brandweerdienst - Hervorming - Middelen - Bevriezing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6047
4-4945 Seminara Franco (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Luchthaven Brussel-Nationaal - Bereikbaarheid Diaboloproject - Financiering - Passagiersbijdrage - Wijze van inning - Sancties - Informatiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Valt buiten de bevoegdheid 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5106
4-4946 Seminara Franco (PS) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Budgettaire toestand - Sociale Maribel Toepassing Besteding budget Extra personeel Profiel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6261
4-4947 Seminara Franco (PS) minister van Justitie  
  Sexting- Ontwikkeling in BelgiŽ- Klachten en processen - Cijfers - Toepasbare juridische instrumenten - Slachtoffers - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5728
4-4948 Seminara Franco (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Hypermarkt Cora van Hornu HygiŽne Ernstige overtredingen In overeenstemming brengen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Controletaak Horeca en grootwarenhuizen Middelen Begroting 2010
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5735
4-4949 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rwanda - Genocidairs - Belgische nationaliteit - Aanvraag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5522
4-4950 Destexhe Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Europese ambtenaren en parlementsleden - Onveiligheidsgevoel - Imago in het buitenland - Verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek - Antwoord - Agressies Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6048
4-4951 Destexhe Alain (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Rwanda - Genocidairs - Verblijf in BelgiŽ - Straffeloosheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Valt buiten de bevoegdheid 24/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5104
4-4952 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Letland - Houding tegenover de Tweede Wereldoorlog - Standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ - Protestmiddelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5415
4-4953 Mahoux Philippe (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigingen ter bescherming van de verdedigers van de mensenrechten - Bescherming - Verenigingen gesteund door BelgiŽ - Inventarisering - Toegekend budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4954 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociale zekerheid - Prestaties volksgezondheid - Belg die in het buitenland woont - Overgang van het Belgische systeem naar het systeem in het land van residentie - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Administratieve lasten - Vermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5327
4-4955 Durnez Jan (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Biometrisch paspoort - Maken van identiteitsfoto's door gemeentepersoneel - Opleiding - Prijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4956
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5416
4-4956 Durnez Jan (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Biometrisch paspoort - Maken van identiteitsfoto's door gemeentepersoneel - Opleiding - Prijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6049
4-4957 Durnez Jan (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Visumaanvragen - Periode van 2004 tot 2009 - Aantallen - Motiveringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4958 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Terrorisme - Zelfmoordaanslagen met explosieve stoffen verborgen in zetpillen - Beveiliging van onze luchthavens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4959
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6050
4-4959 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Terrorisme - Zelfmoordaanslagen met explosieve stoffen verborgen in zetpillen - Beveiliging van onze luchthavens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4958
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6064
4-4960 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Terroristische activiteiten - Rekruteren van jongeren - Aantallen arrestaties en vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4961
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5729
4-4961 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Terroristische activiteiten - Rekruteren van jongeren - Aantallen arrestaties en vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4960
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6051
4-4962 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Referentiebedragen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5328
4-4963 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Erkende artsen-specialisten - Aantallen per discipline - Aantal jaren opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5329
4-4964 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Organisatie van een master na master in de specialistische geneeskunde - Aantal erkende specialisten - Aantal opleidingsjaren - Evenwicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5330
4-4965 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Tax-on-web - Aangifte via boekhouders - Capaciteitsproblemen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5196
4-4966 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Autokeuring - Veiligheidsnormen - Conformiteit aan de Eruopese normen - Problemen bij de controle van kleine wagens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6065
4-4967 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Luchthaven van Zaventem - Onderbroken landingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6066
4-4968 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Kandidaat-militairen - Medische geschiktheid - Afkeuringen - Aantallen en redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5742
4-4969 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4970
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5331
4-4970 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 4 - Subsidie van het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen - Europees Jaar van de strijd tegen armoede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4969
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6262
4-4971 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen in het beleid - Concrete acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5332
4-4972 Franssen Cindy (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 3 - Visibiliteit van het aspect armoede in de duurzame ontwikkelingseffectenbeoordeling (DOEB)-test - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4973 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringsdeskundigen - Uitbreiding van het pilootproject
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5830
4-4974 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 5 - Inschakeling van ervaringskdeskundigen in het beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6263
4-4975 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Autokeuring - Test ophanging kleine wagens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6067
4-4976 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Autokeuring - Aantallen - Ongevallen ingevolge de slechte staat van voertuigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6068
4-4977 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke politie - Antwerpen - Noodoproepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6052
4-4978 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Transitcentrum 127bis - Hospitalisatie en medicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4979
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5333
4-4979 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Transitcentrum 127bis - Hospitalisatie en medicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4978
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6053
4-4980 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 18/11/2009
4-4981 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Identiteitsfraude - Aantallen - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4982
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5730
4-4982 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitsfraude - Aantallen - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4981
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6054
4-4983 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vaccinaties - Ontrading
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5334
4-4984 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeersveiligheid - Brandblusapparaten in wagens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6069
4-4985 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Vrachtwagenbestuurders - Bijkomende opleiding - Aandacht voor de verkeersregels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6070
4-4986 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Verstoring treinverkeer - Opvangcentra
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5831
4-4987 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Webwinkels - Online-verkoop - Overtredingen consumentenregels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5902
4-4988 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Fraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5523
4-4989 Collas Berni (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Facebook - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 17/11/2009
  Valt buiten de bevoegdheid 17/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5083
4-4990 Piryns Freya (Groen!) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Migratiebeleid - Gezinshereniging - Inkomensvereisten - Engagement tot integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6168
4-4991 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gaza - Goldstone-rapport - Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties - Stemgedrag van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5417
4-4992 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Oeganda - Holebi's - Invoering van de doodstraf - Reactie van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4993
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5418
4-4993 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Oeganda - Holebi's - Invoering van de doodstraf - Reactie van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4992
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5759
4-4994 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Notionele intrest - Concurrentie door de Nederlandse "Groepsrentebox" - Effecten op onze werkgelegenheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5197
4-4995 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4997
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5198
4-4996 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4997
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5419
4-4997 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4996
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6055
4-4998 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reparaties van treinen - Loodhoudende verf - Asbest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5832
4-4999 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS ) - B-Mobility - Rol - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5833
4-5000 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen, spoorveranderingen, aansluitingen - Communicatie met de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5834