Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4911

van Geert Lambert (Onafhankelijke) d.d. 28 oktober 2009

aan de minister van Justitie

Wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woninghuurwet - Verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst - Correcte interpretatie - Aanpassing naar gelijkvormigheid

huurovereenkomst
interpretatie van het recht
makelaar

Chronologie

28/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5720

Vraag nr. 4-4911 d.d. 28 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woninghuurwet met betrekking tot aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder dewelke is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2009 en die in werking is getreden op 17 augustus 2009 zit er een tekstverschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst.

Hierdoor kan de wet in beide taalgroepen anders ge´nterpreteerd worden. Vooral rond volgende Franstalige tekst, " des frais d'intervention d'un tiers relatifs Ó la location de l'immeuble " , kan verwarring ontstaan. De kosten van de plaatsbeschrijving zouden dus ook kunnen meegerekend worden. De Nederlandstalige tekst spreekt enkel over de kosten van de bemiddeling, dus het ereloon van de vastgoedmakelaar voor het zoeken van een huurder en de publiciteitskosten indien deze afzonderlijk aangerekend worden.

Mag ik van de geachte minister vernemen welke interpretatie hij meent de correcte te zijn? Mag ik tevens vernemen of hij van plan is deze wet aan te passen naar gelijkvormigheid?