Schriftelijke vragen van 4-4401 tot 4-4500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-4401 Wille Paul (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gazastrook - Kledingvoorschriften op school - Mensenrechten - Relatie met Palestijnse machthebbers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009 ) 11/9/2009
  Rappel 3/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5403
4-4402 Wille Paul (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Bolivia - Cocaproductie - Productdiversificatie - Uitvoer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009 ) 11/9/2009
  Antwoord 8/10/2009
4-4403 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekte van Alzheimer - Behandeling met medicijnen - Relatieve doeltreffendheid - Terugbetaling - Wijziging - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Studie - Informele Verzorgers - Professionele ondersteuning - Eventuele studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009 ) 11/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5275
4-4404 Somers Ann (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Betoging Agrofront - Eisen van landbouwers en melkproducenten - Houding van BelgiŽ - Budgettaire implicaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 5/10/2009
4-4405 Somers Ann (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Champignonkwekerijen - Concurrentie uit Midden-Europa - Loonkost - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4406 Somers Ann (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Land- en tuinbouwsector - Vrouwelijke aanwezigheid - Huishoudelijke hulp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4407 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Rijbewijzen C en D - Medische keuring - Aantal ingetrokken rijbewijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 22/10/2009
4-4408 Somers Ann (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Boerenbond - Onderhoud met de geachte minister - Steun van de federale regering - Samenwerkingsverband
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4409 Schelfhout Els (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Vreemdelingen - Regularisatieaanvraag - Gebrek van identiteitsdocumenten - Weigering van verblijfspapieren - Aantal dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6142
4-4410 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) Antwerpen - Steuntrekkers afkomstig uit het buitenland - FinanciŽle druk - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4412
4-4411 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) Antwerpen - Steuntrekkers afkomstig uit het buitenland - FinanciŽle druk - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 8/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4412
4-4412 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) Antwerpen - Steuntrekkers afkomstig uit het buitenland - FinanciŽle druk - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4411
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6258
4-4413 Schelfhout Els (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Overlevingspensioen - Inkomen uit arbeid - Cumulregeling - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 18/11/2009
4-4414 Pehlivan Fatma (sp.a) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische en Turkse staatsburgers - Doorreis door Bulgarije - Oplichtingen en overvallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 29/10/2009
4-4415 Van Ermen Lieve (LDD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Prioritaire voertuigen - Ongelukken - Oorzaken - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5996
4-4416 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Opvang van illegale gezinnen met kinderen - Proefproject - Afname van het aantal woningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4417 Somers Ann (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht - Aantallen - Eerste semester van 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4418 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Evolutie - Voorstel voor een nieuw Generatiepact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5481
4-4419 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Brugpensioenen - Verplichte outplacementbegeleiding - Aantal - Aanpassing van het systeem - Activering van de werkzoekende - Samenwerkingsakkoord - Hernieuwing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5482
4-4420 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Tijdskrediet - Aantal aanvraag - Alternatief voor brugpensionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5483
4-4421 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Doelstellingen van Lissabon - Maatregelen in andere Europese landen - Initiatieven in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5484
4-4422 Somers Ann (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Pensioenen - Kostprijs en betaalbaarheid - Evolutie - Voorstel voor een nieuw Generatiepact - Standpunt van het VBO en van het ACV
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5569
4-4423 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  GSM - Gebruik achter het stuur - Aantal - Database - Politiediensten - Richtlijnen - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5997
4-4424 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Drager van een buitenlandse diploma - Aanwerving - Lissabonakkoord - Bolognaakkoord - Omzetting - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5792
4-4425 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheid - Sollicitanten - Drager van een buitenlands diploma - Kandidaten voor een Franstalige of Nederlandstalige job - Aantal - Erkenning - Gemiddelde tijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5793
4-4426 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - De Post - Gebruik van alcohol of drugs op werk - Aantal gevallen - Tuchtprocedure - Sancties - Alcohol- en drugsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5794
4-4427 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Kleinhandelszaken en kapperssalons - Badplaatsen en toeristische centra - Tewerkstelling op zondag - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5485
4-4428 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Ambulante handel - Verkopen ten huize van de consument - Beperking van 250 euro per verkoop - Recht op intrek van veertien dagen - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4429
4-4429 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Ambulante handel - Verkopen ten huize van de consument - Beperking van 250 euro per verkoop - Recht op intrek van veertien dagen - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4428
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5870
4-4430 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Ambulante handel - Machtigingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4431 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Politievoertuigen - Ongevallen - Prioritaire voertuigen - Dodelijke slachtoffers - Aantal - Extra rijopleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5998
4-4432 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Banken - Noodwet - Initiatief van de Britse minister van FinanciŽn Alistair Darling - Opstelling van een "levend testament" - Eventuele aanpassing in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 17/9/2009
  Antwoord 13/10/2009
4-4433 Destexhe Alain (MR) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Vliegtuigen voor tactisch transport - Toestand - C130's - Verlenging van de levensduur - Vervanging - A400M's - Leveringstermijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Antwoord 26/10/2009
4-4434 Destexhe Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Brussel - Problematische wijken - Ordehandhaving - Moeilijkheden - Interventieadvies - Toegepast beleid - Andere problematische stedelijke gebieden in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5999
4-4435 Destexhe Alain (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Wiertzmuseum - Bezoekersaantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Antwoord 9/10/2009
4-4436 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Officina - Exclusief beheer door apothekers - Europese jurisprudentie - Situatie en toekomst in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4437 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  AIDS - Opvolging van patiŽnten in het buitenland - Erkenning van het referentiecentrum te Brugge
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5276
4-4438 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tienerzwangerschappen - Seksueel overdraagbare aandoeningen - Gebruik van anticonceptiemiddelen - Abortus en morning after pil - Evolutie sinds de abortuswetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5277
4-4439 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Strijd tegen kanker - Centraliseren van kennis - Radiotherapeutische centra - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5278
4-4440 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Intermutualistisch agentschap - Verzamelen van gegevens - Vergoeding door de overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5279
4-4441 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Epidemiologie - Laboratoria - Deelname aan surveillances
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5280
4-4442 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Strijd tegen obesitas - Gastric bypass en maagring - Aantallen - Alternatieve behandelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5281
4-4443 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodoproepen - Valse oproepen - Hoge aantallen - Consequenties en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4444 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Noodoproepsysteem via sms - Gebruikers - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5871
4-4445 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Noodoproepen via sms - Vorderingen van de werkgroep - Oplossingen op vlak van lokalisatie en financiering - Voorleggen van een wetsontwerp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5872
4-4446 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodoproepen - Kwaliteit van de behandeling - Europees rapport - Ontbrekende gegevens voor BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6000
4-4447 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Confrontatie van Belgische troepen met een zelfmoordaanslag - Begeleiding - Gevaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-4448 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Inzetting van Belgische F16's - Doelwitten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-4449 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Fedasil - Human resources - Beleid - Nadelen van decentralisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Antwoord 8/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4839
4-4450 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Controle en motivering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Antwoord 8/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4840
4-4451 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Screening van de curriculum vitae - Afwijken van de diplomavereisten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Antwoord 9/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4841
4-4452 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Rapporten over de uitbetalingsinstellingen - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5486
4-4453 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4454
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5282
4-4454 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4453
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5487
4-4455 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland - Zelfstandigen - Bilaterale verdragen - Aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5283
4-4456 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Branden - Gebouwen en infrastructuur - Aantallen oorzaken en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5795
4-4457 Collas Berni (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluiten - Taskforces - Werkgroep 'risicoanalyse' - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6001
4-4458 Fremault Cťline (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekte van Alzheimer - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ( KCE) - Verslag over de doeltreffendheid van de behandeling - Geneesmiddelen - Terugbetaling - Studie over de meest efficiŽnte ondersteuning van de informele verzorgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 12/11/2009
4-4459 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - GeÔnterneerden om psychologische redenen - Crisissituaties - Gebrek aan crisisprotocol
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Rappel 3/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5676
4-4460 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4462
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5488
4-4461 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4462
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5677
4-4462 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4461
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6143
4-4463 Tommelein Bart (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Palliatieve thuiszorg en handelingen bij levensbeŽindiging - Gestegen kosten - Bijkomend budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 28/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4465
4-4464 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Palliatieve thuiszorg en handelingen bij levensbeŽindiging - Gestegen kosten - Bijkomend budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4465
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5284
4-4465 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Palliatieve thuiszorg en handelingen bij levensbeŽindiging - Gestegen kosten - Bijkomend budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4464
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5537
4-4466 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Zieke of zwaargewonde familieleden buiten de Europese Unie - Visum - Snelprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4467
4-4467 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Zieke of zwaargewonde familieleden buiten de Europese Unie - Visum - Snelprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 26/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4466
4-4468 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Cyprus - Turkije - Onderhandelingen van de Verenigde Naties - Ankara-protocol
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4469 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  EthiopiŽ - Hongersnood - Watertekort - Hulp van BelgiŽ en Europa
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 23/10/2009
4-4470 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 18/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4473
4-4471 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4473
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5678
4-4472 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 8/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4473
4-4473 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4472
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6002
4-4474 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4476
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5285
4-4475 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4476
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5679
4-4476 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4475
4-4477 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Daling vastgestelde inbreuken - Niet-dalende aanwijzingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 9/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4479
4-4478 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Daling vastgestelde inbreuken - Niet-dalende aanwijzingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4479
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5680
4-4479 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Daling vastgestelde inbreuken - Niet-dalende aanwijzingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4478
4-4480 Wille Paul (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Gevangenis Jamioulx - Dood van een gevangene -Opleiding van de cipiers - Kader voor tussenkomst van getrainde agenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 28/9/2009
4-4481 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4484
4-4482 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4484
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5286
4-4483 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4484
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5681
4-4484 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4483
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6003
4-4485 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 26/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4487
4-4486 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4487
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5682
4-4487 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4486
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6004
4-4488 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Cannabisplantages - Aantallen - Inbeslagnemingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4489
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5683
4-4489 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cannabisplantages - Aantallen - Inbeslagnemingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4488
4-4490 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Internet - Pesterijen - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4491
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5684
4-4491 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Pesterijen - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4490
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5873
4-4492 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorg - Preventie - Gebruikte budgetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5287
4-4493 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Invoering van de referentiebedragen - Verwachte terugbetalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 21/10/2009
4-4494 Van Hoof Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Infrabel - Leuven - Studie over het ondertunnelen van de spoorweg bij de Naamsesteenweg - Conclusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5796
4-4495 Beke Wouter (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5570
4-4496 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Technische problemen - Inzetting van bussen en taxi's - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5797
4-4497 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5685
4-4498 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Werkzaamheden aan jeugdhuizen - Toepassing van het verlaagd BTW-tarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Antwoord 23/10/2009
4-4499 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiebegroting 2010 - Richtlijnen - Indexatie van de basistoelage
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6005
4-4500 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheidsfonds - FinanciŽle middelen - Politiezones - Uitbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6006