CÚline Fremault - cdH
 
Geboren te Elsene op 26 december 1973

Licentiate en geaggregeerde in de rechten (UCL)
Licentiate in de milieurechten (FUSLO)
Baccalaureus in de wijsbegeerte (UCL)

Docente in het publiekrecht (Institut Cardijn - Louvain-la-Neuve)

2004-2013 en sinds 18 juli 2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Sinds 2004 : nationale voorzitster van de Femmes cdH
Sinds 2006 : gemeenteraadslid (Ukkel)
2007-2010 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2009-2010 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2010-2013 en sinds 20 december 2019 : voorzitster van de cdH-fractie (Brussels Hoofdstedelijk Parlement)
2012-2013 : schepen (Ukkel)
2013-2014 : minister bevoegd voor Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek (Brusselse Hoofdstedelijke Regering)
25 mei - 20 juli 2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2014-2019 : minister bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Brusselse Hoofdstedelijke Regering)
2019-2020 : secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Commandeur in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
13/7/2009-27/1/2010 Lid AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
13/7/2009-15/10/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
13/7/2009-13/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŰn en voor de Economische Aangelegenheden
13/7/2009-13/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
13/7/2009-27/1/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
13/10/2009-27/1/2010 Lid Commissie voor de Justitie
13/10/2009-27/1/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
13/10/2009-27/1/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
13/10/2009-27/1/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
8/12/2009-27/1/2010 Lid Werkgroep "Mensenhandel"