Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4417

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 17 september 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht - Aantallen - Eerste semester van 2009

huwelijk
gemengd huwelijk
seksuele minderheid
echtscheiding
officiële statistiek
geografische spreiding

Chronologie

17/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 )
24/11/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4417 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 juni 2003 trad de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in werking. Sinds 1 oktober 2004 zijn ook huwelijken mogelijk tussen personen van gelijk geslacht van wie één een buitenlandse partner.

Voor het eerste semester van 2009 kreeg ik graag volgende cijfergegevens:

1) Hoeveel huwelijken tussen personen van gelijk geslacht werden gesloten:

a) in het Vlaams Gewest ;

b) in het Waals Gewest;

c) in Brussel?

2) Hoeveel huwelijken werden in deze periode gesloten tussen personen van verschillend geslacht:

a) in het Vlaams Gewest;

b) in het Waals Gewest;

c) in Brussel?

3) Hoeveel van deze huwelijken werden gesloten tussen:

a) twee mannen;

b) twee vrouwen;

c) partners met de Belgische nationaliteit;

d) één Belgische partner en een partner met een andere nationaliteit?

4) Hoeveel echtscheidingen, opgedeeld per regio, werden uitgesproken:

a) tussen personen van verschillend geslacht;

b) tussen personen van gelijk geslacht?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Op 1 juni 2003 trad de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in werking. Sinds 1 oktober 2004 zijn ook huwelijken mogelijk tussen personen van gelijk geslacht met een buitenlandse partner.

Voor het eerste semester van 2009 kreeg ik graag volgende cijfergegevens :

1. Het Rijksregister registreert niet als zodanig huwelijken of echtscheidingen, maar wel het aantal personen dat daarbij betrokken is.

De cijfers zijn gebaseerd op een telling van het aantal individuele dossiers in het Rijksregister van de natuurlijke personen die een informatie met betrekking tot de burgerlijke staat, informatietype 120, bevatten.

Tijdens het eerste semester van 2009 werden 942 huwelijken geregistreerd tussen personen van hetzelfde geslacht.

De verdeling ziet er als volgt uit :

a) Vlaams Gewest – 626

b) Waals Gewest – 194

c) Brussel – 122.

2. Over hetzelfde tijdvak werden 41 352 huwelijken geregistreerd tussen personen van verschillend geslacht, als volgt verdeeld :

a) Vlaams Gewest – 23 004

b) Waals Gewest – 12 000

c) Brussel – 6 348.

3. Het aantal registraties van huwelijken tussen personen van gelijk geslacht ziet er als volgt uit :

a) tussen twee mannen – 490

b) tussen twee vrouwen – 452.

c) partners met de Belgische nationaliteit – 690

d) één Belgische partner en een partner met een andere nationaliteit – 208.

4. Het aantal registraties van echtscheidingen, opgedeeld per regio, ziet er als volgt uit :

a) tussen personen van verschillend geslacht

- Vlaams Gewest – 17 188

- Waals Gewest – 11 601

- Brussel – 3 870

b) tussen personen van gelijk geslacht

- Vlaams Gewest – 130

- Waals Gewest – 51

- Brussel – 30.

Deze gegevens worden door de gemeenten dagelijks bijgewerkt.

Een paar keer wordt een oneven cijfer opgegeven. Deze schijnbare anomalie is te wijten aan het feit dat in een aantal gevallen de gemeente van beheer niet dezelfde is, en de informatie dus niet noodzakelijk op dezelfde dag wordt ingevoerd.