Schriftelijke vragen van 4-3401 tot 4-3500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-3401 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) Ė Manoeuvres in GeorgiŽ in mei 2009 - Betrokkenheid van het Belgische leger - Russisch verzet tegen de manoeuvres
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 2/6/2009
4-3402 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Vaticaan Ė Ambassadeurs bij de Heilige Stoel Ė Accreditatie - Voorwaarden verbonden aan sommige ethische functies - Geval van de Belgische ambassadeur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3403 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Botnets - Beveiliging van computers - Cijfergegevens - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 15/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3404
4-3404 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Botnets - Beveiliging van computers - Cijfergegevens - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 8/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3403
4-3405 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Antiterrorisme oefeningen - Black Dawn - Evolutie - Nieuwe projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5950
4-3406 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleaire campagne - Doel - Uitdelen van kaliumjodide - Voorziening van nieuwe tabletten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 15/7/2009
4-3407 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Schijnechtscheidingen - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 23/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3410
4-3408 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Schijnechtscheidingen - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 17/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3410
4-3409 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Schijnechtscheidingen - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3410
4-3410 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnechtscheidingen - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 8/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3409
4-3411 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Imams - Aantallen - Statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3412 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5951
4-3413 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Versoepeling - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Belgacom
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3414 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Houding van de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3415 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Aanraakschermen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5773
4-3416 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Spanje - Gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overdracht naar BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3417 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Ziekenhuisopnames - Dagopnames ten aanzien van langere opnames - Cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 14/9/2009
4-3418 Leterme Yves (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Grensarbeidersregeling - Overeenkomsten tussen de Franse en de Belgische belastingadministraties - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 30/6/2009
4-3419 Leterme Yves (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Grensarbeidersregeling - Belastingontduiking - Fiscale emigratie - Cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 2/6/2009
4-3420 Leterme Yves (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Medische kosten - Terugbetaling - Termijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 29/5/2009
4-3421 Leterme Yves (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaarten - Beschadigingen - Kosten - Schadevergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009 ) 29/4/2009
  Antwoord 2/7/2009
4-3422 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Internet - Verkoop van organen - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2009 ) 6/5/2009
  Antwoord 2/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3424
4-3423 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Internet - Verkoop van organen - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2009 ) 6/5/2009
  Antwoord 25/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3424
4-3424 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Verkoop van organen - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2009 ) 6/5/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3423
4-3425 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Borstkanker - Terugbetaling van het geneesmiddel Arimidex - Mannen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2009 ) 6/5/2009
  Antwoord 25/6/2009
4-3426 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Opvangcentra - Incidenten - Aard en aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2009 ) 6/5/2009
  Antwoord 3/6/2009
4-3427 Bouarfa Sfia (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mobilofonie - Bescherming van de gezondheid - Technologische ontwikkeling van nieuwe systemen - Installatie in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2009 ) 6/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1682
4-3428 Elsen Marc (cdH) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Vreemdelingen opgesloten in gesloten centra - Persoonlijke bezittingen - Bescherming - Grondwet - Wet van 15 september 1980 - Tegenstrijdigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 25/6/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-856
4-3429 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgische auteursrechtenorganisaties - Leenvergoeding - Verhoging en voorwaarden - Bibliotheken van instellingen van het onderwijs en onderzoek - Toepassing - Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) - Standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-866
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5851
4-3430 Schelfhout Els (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Vreemdelingen - Gesloten centra 127 en 127bis - Verblijf van kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-862
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6119
4-3431 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Sri Lanka - Tamilbevolking - Burgerslachtoffers - Concrete steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3432
4-3432 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Sri Lanka - Tamilbevolking - Burgerslachtoffers - Concrete steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 12/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3431
4-3433 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  MoldaviŽ - Mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en (politieke) stabiliteit - Houding van Europa en BelgiŽ - Effecten op het Oostelijk Partnerschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3434 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Tibet - Demonstraties - Ter dood veroordelingen in China
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3435 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dienrenwelzijn - Verkoop van te jongen konijnen - Bestaan van wettelijke leeftijdsgrenzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 18/6/2009
4-3436 Hermans Margriet (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Voice over IP (VoIP) en mobiel bellen - Blokkeren van toepassingen - Eerlijke concurrentie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-3437 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Taliban - Slagkracht - Korte afstandsraketten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 15/6/2009
4-3438 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Irak - Holebi's - Recente martelpraktijken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3440
4-3439 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Irak - Holebi's - Recente martelpraktijken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 15/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3440
4-3440 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Irak - Holebi's - Recente martelpraktijken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 12/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3439
4-3441 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Afghanistan - Schending van de vrouwenrechten - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 9/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3442
4-3442 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Schending van de vrouwenrechten - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 15/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3441
4-3443 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Burundi - Moord op de vice-voorzitter van de anti-corruptiewaakhond OLUCOME - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 9/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3445
4-3444 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Burundi - Moord op de vice-voorzitter van de anti-corruptiewaakhond OLUCOME - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 15/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3445
4-3445 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Burundi - Moord op de vice-voorzitter van de anti-corruptiewaakhond OLUCOME - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 12/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3444
4-3446 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Regionale brandweerdienst van Hoei - Ziekenwagens - Interventietijd - Veiligheid van de bewoners - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 2/7/2009
4-3447 Collignon Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 125 Luik-Namen - Capaciteit - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 4/8/2009
4-3448 Delvaux Anne (cdH) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Slachtoffers van partnergeweld - Medisch certificaat - Lokale politiezone van La Mazerine - Initiatief - Veralgemening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3449
4-3449 Delvaux Anne (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Slachtoffers van partnergeweld - Medisch certificaat - Lokale politiezone van La Mazerine - Initiatief - Veralgemening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 8/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3448
4-3450 Bouarfa Sfia (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) - Comitť voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC) - Ontwikkelingssamenwerking - Doelstelling om 0,7% van het bbp te besteden - Situatie voor BelgiŽ - Economische en financiŽle crisis - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 12/6/2009
4-3451 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische moslims - Terreurtrainingen in Pakistan en Afghanistan - Risico's - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-895
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5952
4-3452 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Ongevallen - Vrachtwagens - Dode hoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 18/5/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-892
4-3453 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Boedapest - Belgische ambassade - Ontbreken van de vlag van de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3454 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Boetes - EfficiŽnte inning - Gewestelijke inning - Voorstel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 9/6/2009
4-3455 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Werkloosheidsreglementering - Vrijstelling voor vrijwilligerswerk in het buitenland - Aantallen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3456 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Werkloosheidsuitkeringen - Aanvraag tot gelijkstelling met wachttijd van een opleiding of een stage in het buitenland - Aantallen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3457 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Banken - Terugbetaling van overheidssteun - Toetsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 27/8/2009
4-3458 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Spaanse kust - Onteigeningen - Waardebepaling - Belgische eigenaars
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3459
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5156
4-3459 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Spaanse kust - Onteigeningen - Waardebepaling - Belgische eigenaars
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 9/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3458
4-3460 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingen - Onbeperkt uitstel van invordering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 15/6/2009
4-3461 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Garantie voor spaarders - Totaalrisico voor de overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 27/8/2009
4-3462 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen - Verlaten van ons land - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6120
4-3463 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielprocedure - Aanvragen zonder reisdocumenten, met verkeerde of vervalse documenten en met geldige documenten - Aantallen - Invloed op de ontvankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6121
4-3464 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenisstraffen - Land ver herkomst - Vrijwillig uitzitten van de straf
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 1/7/2009
4-3465 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overmatig drankgebruik - Comadrinken - Minderjarigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 25/6/2009
4-3466 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Dubbele nationaliteiten - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5637
4-3467 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Belgische Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) - Aantal deelnemers - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5251
4-3468 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arts met brevet acute geneeskunde (BAG-arts) - Opleiding - Inschrijvingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 25/9/2009
4-3469 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asielzoekers - Uitwijzingen - Besmetting met het menselijk immuundeficiŽntievirus (HIV - Human Immunodeficiency Virus)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 28/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3471
4-3470 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Uitwijzingen - Besmetting met het menselijk immuundeficiŽntievirus (HIV - Human Immunodeficiency Virus)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 3/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3471
4-3471 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielzoekers - Uitwijzingen - Besmetting met het menselijk immuundeficiŽntievirus (HIV - Human Immunodeficiency Virus)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3470
4-3472 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Afrikaanse media - Beleid van de Europese Unie - Bijsturing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3473 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Turkije - Vervolging - Koerdische Demokratik Toplum Partisi (DTP) - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3474 Lambert Geert (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Fiscale wetgeving - Uniforme toepassing - Verschillen volgens woonplaats
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 17/6/2009
4-3475 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Militaire robottechnologie - Internationale regelgeving - Oorlogs- en humanitair recht (Onbemande telegestuurde vliegtuigen, drones)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 9/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3476
4-3476 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Militaire robottechnologie - Internationale regelgeving - Oorlogs- en humanitair recht (Onbemande telegestuurde vliegtuigen, drones)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 15/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3475
4-3477 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Zuid-Oost Turkije - Schending van de kinderrechten - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3478 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Kredietkaarten - Problematisch gebruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Rappel 19/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5853
4-3479 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Auteursrechten - Belgische leenregeling - Herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Rappel 19/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5854
4-3480 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Zonnepanelen - Gevaren voor de brandweer - Procedures en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Rappel 19/6/2009
  Antwoord 15/7/2009
4-3481 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Snelheidscontrole - Camouflageborden voor flitswagens - Effect op de verkeersveiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 9/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3482
4-3482 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Snelheidscontrole - Camouflageborden voor flitswagens - Effect op de verkeersveiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 5/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3481
4-3483 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Recreatiedomeinen - Veiligheid - Politieagenten - Bewakingsagenten - Inzet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Rappel 19/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5953
4-3484 Claes Dirk (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Kredietkaart - Stijging gebruik - Problemen voor gebruikers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 2/6/2009
4-3485 Van Nieuwkerke Andrť (sp.a) minister van Justitie  
  X1-dossier - Overheveling naar Gent - Stand van zaken (Dutroux-bis dossier)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-878
4-3486 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Slaapbussen - Verbod - Duitsland - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Antwoord 15/7/2009
4-3487 Lanjri Nahima (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Alleenreizende minderjarigen - Bestaande procedures - Sensibilisatie van de Europese Unie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-904
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5369
4-3488 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Vrijwilligers in het buitenland - Werkloosheidsreglementering - Statuut van coŲperant-jonge werkzoekende - Situatie voor mensen ouder dan vijftig
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Antwoord 22/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3489
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-902
4-3489 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Vrijwilligers in het buitenland - Werkloosheidsreglementering - Statuut van coŲperant-jonge werkzoekende - Situatie voor mensen ouder dan vijftig
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Antwoord 19/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3488
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-902
4-3490 Lanjri Nahima (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Buitenlandse werknemers - Asielzoekers - Toegang tot de arbeidsmarkt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-903
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5455
4-3491 Lanjri Nahima (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Gebrek aan transparantie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-875
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6122
4-3492 Lanjri Nahima (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Statuut van staatlozen - Toekenning - Regularisatie - Uitvoering van het regeerakkoord
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-876
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6123
4-3493 Lanjri Nahima (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielprocedure - Weigering - Aantekening van beroep - Aflevering van een uitwijzingsbevel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-877
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6124
4-3494 Lanjri Nahima (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Armoede - Maatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-897
4-3495 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan Ė Afghaanse strijdmacht Ė Opleiding Ė Rol van het Belgische leger - Begeleidingsmaatregelen voor burgerlijke doeleinden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3496 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie (EU) - IsraŽl - Akkoord - Voorwaarden - Uitvoering - Uitstel van de Top EU-IsraŽl van mei naar juni 2009 - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5370
4-3497 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Dwangarbeid - Strijd - Europees beleid - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5639
4-3498 Claes Dirk (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Illegalen zonder vrijwillige vertrekverklaring - Invrijheidstelling - Juridisch vacuŁm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6125
4-3499 Claes Dirk (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Vluchtelingen - Uitwijzing met politie-escorte - Weigeringen door luchtvaartmaatschappijen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6126
4-3500 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wereldkampioenschap voetbal 2018 - Eisen van de Fťdťration internationale de Football Association (FIFA) - Veiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5954