Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3450

van Sfia Bouarfa (PS) d.d. 11 mei 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) - Comitť voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC) - Ontwikkelingssamenwerking - Doelstelling om 0,7% van het bbp te besteden - Situatie voor BelgiŽ - Economische en financiŽle crisis - Gevolgen

OESO
Commissie voor ontwikkelingsbijstand
ontwikkelingshulp
rijksbegroting
economische recessie
monetaire crisis

Chronologie

11/5/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009)
12/6/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3450 d.d. 11 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling (OESO) telt dertig lidstaten die de democratie en de markteconomie hoog in het vaandel dragen. Haar werking beslaat heel het sociaaleconomische veld, zowel de macro-economie als onderwijs, ontwikkeling, wetenschap en vernieuwing. Het Comitť voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC) van de OESO is de belangrijkste internationale instelling belast met de bepaling van de goede praktijken inzake ontwikkelingshulp.

De landen die lid zijn van het DAC, waaronder BelgiŽ, hadden zich er in 2000 toe verbonden om in 2010 ten minste 0,7% van hun bruto binnenlands product (bbp) te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

BelgiŽ besteedt vandaag, een jaar vůůr de vervaldag, nog altijd niet meer dan 0,4% van zijn bbp aan ontwikkelingssamenwerking en lijkt nog ver verwijderd van de in 2010 te bereiken 0,7%.

Welke maatregelen hebt u genomen of zult u nemen om het gestelde doel alsnog te bereiken?

Welke gevolgen heeft de economische en financiŽle crisis op de middelen die BelgiŽ aan de armste landen toekent, gelet op de huidige conjunctuur? Betekent die crisis ook een vermindering van de hulp van BelgiŽ aan de landen van het Zuiden?

Antwoord ontvangen op 12 juni 2009 :

  1. De verbintenis om in 2010 de doelstelling van 0,7 % van het BNI te halen werd verankerd in het regeerakkoord van maart 2008. Het budget 2008 werd opgetrokken tot 1 miljard 110 miljoen, zijnde een stijging met 244 miljoen oftewel 28 %, vergeleken bij de maatregelen in 2007.

    In 2008 bedroeg de Belgische officiële ontwikkelingshulp 0,48 % van het BNI.

    De groeidynamiek zette zich door in 2009 : niettegenstaande de moeilijke budgettaire situatie steeg het federale budget van Ontwikkelingssamenwerking met 252 miljoen euro (= bijna 23 %) tot bijna 1 miljard 362 miljoen euro.

  2. Wat mij betreft, mag de economische en financiële crisis geen nadelige impact hebben op de middelen die België aan de landen van het zuiden verstrekt. Ik zal de ministerraad dan ook vragen de vereiste budgetverhoging door te voeren om de doelstelling van 0,7 % van het BNI in 2010 te halen.