Vraag om uitleg nr. 4-903

4-903 Nahima Lanjri (CD&V) 7/5/2009
  de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3490