Vraag om uitleg nr. 4-902

4-902 Sabine de Bethune (CD&V) 7/5/2009
  de vrijwilliger in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3488
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3489