Vraag om uitleg nr. 4-875

4-875 Nahima Lanjri (CD&V) 28/4/2009
  het gebrek aan transparantie bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3491