Schriftelijke vragen van 5-7401 tot 5-7500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7401 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneesheren-ambtenaren - Toelage ter compensatie van het verbod op enige andere medische praktijk - Taalgroepen - Stijging
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 5/3/2013
5-7402 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Niet-EU-onderdanen - Medische zorg in BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 27/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7403
5-7403 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet-EU-onderdanen - Medische zorg in BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 6/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7402
5-7404 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenfondsen - Controle op terugbetaling van geneesmiddelen - Attesten - "Bf-oorlog" - Gevolgen voor artsen en patiŽnten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 19/2/2013
5-7405 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenlandse artsen in BelgiŽ - Erkenning door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Spreiding - Huisartsen - Specialisten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3750
5-7406 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Parkeerkaarten - Invaliditeit - Stand van zaken - Fraude
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3751
5-7407 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Parkeerkaarten - Tijdelijke situaties van beperkte mobiliteit - Voorrangskaart
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3752
5-7408 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Commissies tot Bescherming van de Maatschappij - Activiteitenverslagen - Gerechtspsychiaters
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3763
5-7409 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlandse zorgverleners in BelgiŽ - Niet-Europese artsen - Erkenningsprocedure - Taaltest - Deelstaten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 9/4/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3391
5-7410 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor de medische ongevallen - Aanvragen - Aantal - Aard
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 5/3/2013
5-7411 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor de medische ongevallen - Werkingskosten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 5/3/2013
5-7412 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Actieplan "Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" - Samenwerking met andere bestuursniveaus
  Verzending vraag 27/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7413 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Jaarverslag Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Politiediensten - Tolken - Betrouwbaarheid - Doorlichting - Controle - Nationale lijst
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 21/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7414
5-7414 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Jaarverslag Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Politiediensten - Tolken - Betrouwbaarheid - Doorlichting - Controle - Nationale lijst
  Verzending vraag 27/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7413
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4526
5-7415 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Goudvoorraad - Controle - Duitsland
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 21/12/2012
5-7416 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fin Shop - Openbare verkopen - Opbrengsten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7417 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fin Shop - Winkelverkoop - Opbrengsten - Onkosten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7418 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fin Shop - Recyclage - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7419 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Onlineplatform voor consumentengeschillen Belmed - Resultaten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 9/1/2013
5-7420 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Apotheken - Sluitingen
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 9/4/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3390
5-7421 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Auto's zonder rijbewijs - "Brommobiels" - Inschrijving - Directie inschrijvingen en homologaties
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 31/5/2013
5-7422 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hospitalisatieverzekeringen - Chronische ziektes - Beperkingen - Ziekenfondsen - Assuralia - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 30/1/2013
5-7423 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De alarmerende stijging van het langdurige ziekteverzuim
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2452
5-7424 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Vrijstellingen op proef - Commissies voor de bescherming van de maatschappij - EnquÍte - Resultaten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3764
5-7425 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  OMNIO-statuut - Voorkeursregeling - Aantallen - Uitgaven
  Verzending vraag 27/11/2012
  Herkwalificatie 9/4/2013
  Antwoord 6/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3389
5-7426 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Uit handen geven van minderjarigen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-7427 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Felink - Activiteiten - Subsidies - Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 25/4/2013
5-7428 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Werknemers in de banksector - Verloning - Overwaardering - Onderzoek in Nederland - Loonmatiging in BelgiŽ
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 18/2/2013
5-7429 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussel - Brusselse regering - Schrapping kantoorparkeerplaatsen - Impact op de federale overheid
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 1/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7430
5-7430 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussel - Brusselse regering - Schrapping kantoorparkeerplaatsen - Impact op de federale overheid
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 18/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7429
5-7431 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Implantaten - Kwaliteitscontrole - Kritiek van Test-Aankoop - Instrumenten - Maatregelen
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 27/2/2013
5-7432 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Oorlogsmunitie - Opruiming - Operatie "Beneficial Cooperation" - Explosieven op zee - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 21/12/2012
5-7433 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Commissies tot bescherming van de maatschappij - Internering - Rondvraag naar cijfergegevens - Resultaten
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 22/1/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8489
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3765
5-7434 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Betalende sms-diensten - Misbruiken - Onderzoek van Test-Aankoop - Eisen - Strengere regels
  Verzending vraag 30/11/2012
  Dossier gesloten 13/3/2013
5-7435 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onleesbare nummerplaten - Gevolgen - Flitscontroles - Politiecontroles - Autokeuring
  Verzending vraag 27/11/2012
  Antwoord 21/2/2013
5-7436 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Het aantal ingetrokken administratieve beslissingen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 22/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2229
5-7437 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  De afstand van terugvordering van onverschuldigde betalingen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 17/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2230
5-7438 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De integratie van het begrip opheldering in de nationale cijfers
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 19/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2249
5-7439 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het syndicaal verlof bij de politiediensten
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2260
5-7440 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de retributies die de private bewakingsfirma's jaarlijks betalen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 11/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2367
5-7441 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De loondiscriminatie op grond van seksuele geaardheid
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 25/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2390
5-7442 Dťsir Caroline (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het genegotieerd beheer van de publieke ruimte (Betogingen)
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2425
5-7443 Miller Richard (MR) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De hygiŽne in de eetzalen van ziekenhuizen, rusthuizen en crŤches
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 6/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2475
5-7444 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het gebruik van pepperspray door de lokale en federale politie
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2480
5-7445 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het Asbestfonds
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2580
5-7446 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De overheveling van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden naar de gemeenschappen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2616
5-7447 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De modernisering van het uitkeringsstelsel voor personen met een handicap
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2621
5-7448 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De evolutie van het aantal arbeidsongevallen in de bouw
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2629
5-7449 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De studie "Does an exclusion of incapacity benefits work?"
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 4/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2661
5-7450 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale gerechtelijke politie - Directie economische en financiŽle criminaliteit - Software "Profid" - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 7/3/2013
5-7451 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Digitale kloof - Openbare computerruimtes - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 21/12/2012
5-7452 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Recht op verzaking - Aantal aanvragen - Bedragen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7453 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Internetaanbieders - Wettelijke verplichtingen - Aangiftes van auteursrechtelijke inbreuken
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 16/5/2013
5-7454 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bestrijding van homofobie en transfobie - Steun aan lopende projecten en acties - Netwerk - VZW Rainbowcops
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7455 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7456 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie - Voorbereidingen - Overlegplatform
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7457 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie - Voorbereidingen - Internationaal onderzoek
  Verzending vraag 29/11/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7458 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 24/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7459
5-7459 Beke Wouter (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7458
5-7460 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BNP Paribas - Voedselspeculatie - Terugtrekking Duitse banken
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 2/4/2013
5-7461 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertrek van treinen zonder treinbegeleider - Aansprakelijkheid - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag 29/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7462 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Europese Unie - Eieren - Verbod op legbatterijen - Verlaging van invoerheffingen op eieren - Dierenwelzijnsbeleid
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-7463 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De veroordeling van de uitspraken van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG)
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 14/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2516
5-7464 Miller Richard (MR) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De vrijstelling van CO2-heffing die werd toegekend aan Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 10/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2539
5-7465 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorgberoepen - Diploma's afkomstig uit het buitenland - Erkenning - Cel internationale mobiliteit - Aanvragen - Evolutie
  Verzending vraag 3/12/2012
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3766
5-7466 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Terugvordering van ten onrechte betaalde tegemoetkomingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7467 Tilmans Dominique (MR) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De genetisch gemodificeerde organismen
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 13/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2531
5-7468 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor de medische ongevallen - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ter beschikking stellen van diensten, personeel, uitrusting en installaties - Facturatie
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 21/2/2013
5-7469 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Administratiekosten - FinanciŽring van instellingen, verenigingen en organisaties - Overzicht
  Verzending vraag 4/12/2012
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4481
5-7470 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Mali - Toearegrebellen - West-Afrikaans samenwerkingsverbond ECOWAS - Afrikaanse Unie - Militaire steun
  Verzending vraag 4/12/2012
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7471 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Buitengrenzen van de Schengenzone in BelgiŽ - Vreemdelingen zonder geldige papieren - Toegang tot het grondgebied - Aantallen
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 22/2/2013
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8469
5-7472 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Bestrijding van piraterij - Hoorn van Afrika - Fregat Louise-Marie - Bilaterale en multilaterale overeenkomsten - SomaliŽ - Somaliland
  Verzending vraag 4/12/2012
  Rappel 24/7/2013
  Rappel 14/10/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4442
5-7473 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Welbevinden van gevangenen - Perceptie - Complementair aanbod
  Verzending vraag 4/12/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7474 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Elektromagnetische straling - Cumulatieve blootstelling - Effecten op pacemakers - Onderzoek
  Verzending vraag 4/12/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 17/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4426
5-7475 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve centra - Opnamecapaciteit - Structureel tekort aan bedden - Opnamecriteria
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 16/4/2013
5-7476 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Invrijheidstelling bij gebrek aan een tolk - Frequentie - Stand van zaken
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-7477 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW-plichtige - Tabel van de bedrijfsmiddelen
  Verzending vraag 5/12/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7478 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Uganda - Homoseksualiteit - Anti-homowetsvoorstel - Ontwikkelingshulp - Rol ambassade
  Verzending vraag 5/12/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-7479 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De inning van auteursrechten in het kader van radiotransmissie- en kabeldistributiediensten
  Verzending vraag 5/12/2012
  Antwoord 9/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2746
5-7480 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Terrorisme - Onderzoeken - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/12/2012
  Antwoord 7/5/2013
5-7481 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Koninklijke ondertekening van wetteksten - Buitenland - Transportkosten
  Verzending vraag 5/12/2012
  Antwoord 17/1/2013
5-7482 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De evaluatie en herziening van het Belgisch Nationaal Actieplan 1325 (Vrouwen, Vrede en Veiligheid)
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2144
5-7483 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De vrouwenrechten in het buitenland
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2268
5-7484 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De houding van de Marokkaanse premier ten opzichte van minister Turtelboom
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2315
5-7485 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Een subsidie aan 11.11.11 voor een verkiezingswaarnemingsmissie in Congo
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 27/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2505
5-7486 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De aanwezigheid van Belgische oorlogswapens in conflictgebieden
  Verzending vraag 7/12/2012
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2605
5-7487 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  SomaliŽ en de militie Al-Shabaab
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 27/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2612
5-7488 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Somaliland en de onderhandelingen met SomaliŽ
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 17/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2617
5-7489 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het eindresultaat van de Top van de Francofonie
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 27/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2655
5-7490 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Het onderzoek naar de voormalige ambassadeur in Parijs
  Verzending vraag 7/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1551
5-7491 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorg - Informatisering - Kostenbesparingen - Administratiekosten
  Verzending vraag 7/12/2012
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4482
5-7492 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet begeleide minderjarige vreemdelingen zonder voogd - Aantallen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 21/5/2013
5-7493 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Keuze voor een asielprocedure - Termijnen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-7494 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Hotelverblijf - Aantallen - Controles
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7495 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Bankgegevens - Duitse tegoeden in Zwitserland - Aankoop van gegevens door Duitse overheden - Belgisch standpunt - Uitwisselingen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7496 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Prostitutie - Strafbaarheid - Vraag van vrouwenorganisaties - European Women's Lobby
  Verzending vraag 7/12/2012
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4527
5-7497 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Armoede - Winkeldiefstallen gericht op voedingswaren - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 16/5/2013
5-7498 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Zonnebanken - International Agency for Research on Cancer - Huidkankers - Stichting tegen Kanker - Sensibilisatie - Controles - Gevolgen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 9/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7499
5-7499 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zonnebanken - International Agency for Research on Cancer - Huidkankers - Stichting tegen Kanker - Sensibilisatie - Controles - Gevolgen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7498
5-7500 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Begeleiding van uitzonderlijke transporten - Transportfirma's en begeleidingsbedrijven - Wet op de private veiligheid - Buitenlandse begeleidingsbedrijven - Controles - Melding van begeleidingen
  Verzending vraag 7/12/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013