Danny Pieters - N-VA
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Ukkel op 13 oktober 1956

Doctor in de rechten (KULeuven)

Gewoon hoogleraar (KULeuven)
Rechter (Grondwettelijk Hof)

1999-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Februari 2010 - juni 2010 : voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
2010-2013 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2010-2011 : voorzitter van de Senaat
2011-2013 : eerste ondervoorzitter van de Senaat
2013-2018 : gemeenteraadslid (Leuven)

Ridder in de Leopoldsorde (21 mei 2014)
Grootofficier in de Kroonorde (8 april 2022)

Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
10/10/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Kamer
20/7/2010-10/10/2011 Voorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-17/7/2013 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-7/2/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-7/2/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-27/10/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-10/10/2011 Voorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
20/7/2010-10/10/2011 Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
20/7/2010-17/7/2013 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
13/10/2010-10/10/2011 Voorzitter Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
27/10/2010-17/7/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/10/2011-17/7/2013 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
10/11/2011-17/7/2013 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
7/2/2013-17/7/2013 Lid Commissie voor de Justitie