Schriftelijke vragen van 5-3301 tot 5-3400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-3301 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Permanente audit - Kinderneurologen - Neurologen - Herwaardering - Impact - Consumptie - Cijfers
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4196
5-3302 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verviers - gevangenis - Cipiers - Sociaal conflict - Staking
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4693
5-3303 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verviers - Gevangenis - Verbouwingen - Verzwakking gebouw - Ontruiming en sluiting
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4694
5-3304 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Cafť - Geluidsoverlast - Cafťbaas - Celstraf - Billijkheid - Alternatieve straffen
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4695
5-3305 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Vrouwen - Inzet - Gevechtstroepen
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4926
5-3306 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Exoten - Landbouw - Tuinbouw - Veeteelt - Effecten - Analyse - Beleid
  Verzending vraag 30/9/2011
  Antwoord 21/10/2011
5-3307 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Privacycommissie - Privacy van werknemers - Controlesystemen - Toename
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4929
5-3308 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Industriezones - Buurtbewoners - Gezondheidsrisico's - Vergiftiging
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4551
5-3309 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersveiligheid - Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - Preventiecampagnes - Effecten - Evaluatie
  Verzending vraag 30/9/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-3310 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Exoten - Opgang - Invloed volksgezondheid - Analyse - Beleid
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3311 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Motor - Motorrijders - Ongevallen - Cijfers
  Verzending vraag 30/9/2011
  Antwoord 4/11/2011
5-3312 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Voertuigen - Bestuurders - Europees Parlement - Aanbevelingen - Verkeersveiligheid - Alcoholverbod - Gezondheidscontroles
  Verzending vraag 30/9/2011
  Antwoord 19/10/2011
5-3313 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Bloedafname na opvordering door politie - Artsen - Vergoeding
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4383
5-3314 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Saoedi-ArabiŽ - Relatie - Genderbeleid - Reacties
  Verzending vraag 30/9/2011
  Antwoord 24/11/2011
5-3315 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Exoten - Opgang - Invloed op economie - Analyse - Beleid
  Verzending vraag 30/9/2011
  Antwoord 25/11/2011
5-3316 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Ziekte - Ontslagen - Werkongevallen
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4747
5-3317 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Antwerpen - Centraal Station - Tentoonstellingen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4748
5-3318 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaar vervoer - Veiligheid - Inzet lokale politieagenten
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4410
5-3319 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele bescherming - Vrijwilligers - Aanwerving - Statuut
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4411
5-3320 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Redden van personen in levensgevaar - Bijzondere vergoeding voor fysieke schade - Politie- en hulpdiensten - Staatsveiligheid - Strafinrichtingen - Personeel van landsverdediging
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4412
5-3321 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Turbo Jet - Blusvoertuig - Civiele Bescherming - Evaluatie - Kosten
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4413
5-3322 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Website Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen - Gemeenteraadsverkiezingen 2012 - Inschrijving als kiezer
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4414
5-3323 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Interne bewakingsdiensten
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4415
5-3324 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheid - Arbeidsgeneeskunde - Bedrijfsarts - Aantal
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4397
5-3325 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gerechtsdeurwaarders - Politie - Bijstand - Oneigenlijke politietaken - Kaderprotocol - Evaluatie
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3980
5-3326 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Internationaal paspoort - Kwaliteit - Volume - Geldigheidsduur - Langdurige visa
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4044
5-3327 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - De Post - Aangetekende zendingen - Betwistingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4394
5-3328 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - E-services - Helpdesks - Werking
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4228
5-3329 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegstations - Metrostations - Criminaliteit - Veiligheid - Metro- en spoorwegpolitie - Centraal commissariaat - Zuidstation
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3981
5-3330 Sleurs Elke (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Fonds voor beroepsziekten - Statistieken - Zwangerschap - Verwijdering van de werkvloer
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3331 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Thematische verloven - Evolutie - Kostprijs
  Verzending vraag 30/9/2011
  Antwoord 6/12/2011
5-3332 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Arbeidsongeschiktheid - Kostprijs - Evolutie - Leeftijd
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4259
5-3333 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Risicogroepen - Vaccinatie - Griep - Evolutie - Beleid
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4260
5-3334 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Moederschaps- en vaderschapsverlof - Kostprijs - Evolutie
  Verzending vraag 30/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4271
5-3335 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Ambassade - Personeel - Speciale identiteitskaart - Ontslag - Illegaal verblijf in BelgiŽ - Regularisatie
  Verzending vraag 3/10/2011
  Antwoord 8/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2686
5-3336 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Noord-Atlantische Verdragsorganisatie - Lidstaten - Defensiebudgetten - Status-quo - SynergieŽn - Smart defence
  Verzending vraag 4/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4927
5-3337 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Campagne "Borstvoeding natuurlijk" - Samenwerking met gemeenschappen
  Verzending vraag 4/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4552
5-3338 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ramp - Informatiepunt - Rampenzender - Regionale en nationale omroepen
  Verzending vraag 4/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5002
5-3339 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Koninklijke Schenking - Terreinen - Grimbergen - Statuut - Toekomstplannen
  Verzending vraag 4/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4467
5-3340 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Recht op maatschappelijke integratie - Instrumenten - Jongeren - Genderverdeling - Evolutie
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4232
5-3341 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Forensisch onderzoek - Politie - Laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4131
5-3342 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale gerechtelijke politie - Forensisch onderzoek - Diensten - Activiteiten - Cijfers
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4132
5-3343 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen - Evolutie - Betalingen - Gevolgen
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3344
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4485
5-3344 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen - Evolutie - Betalingen - Gevolgen
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3343
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4488
5-3345 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Hulpdiensten - Niet-politieambtenaren - Gebruik sirenes en zwaailichten - Prioritaire opdracht - Juridisch sluitende omschrijving
  Verzending vraag 5/10/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-3346 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Oostende - Politiebewaking - Haven - Camera's - Huurgeld - Kostprijs
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4840
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4930
5-3347 Durnez Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Vervangende ondernemer - Zelfstandigen - Evolutie
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3348
5-3348 Durnez Jan (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Vervangende ondernemer - Zelfstandigen - Evolutie
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3347
5-3349 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Verklaring van GenŤve van 7 juni 2006 - Gewapend geweld - Conflicten - Ontwikkeling - Standpunt BelgiŽ
  Verzending vraag 5/10/2011
  Antwoord 26/10/2011
5-3350 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Aanwervingen - Jaarquotum
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4841
5-3351 Beke Wouter (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Sociale Zekerheid - Schulden - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringsregeling - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 5/10/2011
  Antwoord 22/11/2011
5-3352 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Aspirinegebruik - Oogaandoeningen - Maculadegeneratie - Correlatie - Informatiecampagne
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4553
5-3353 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Dendermonde - Gevangenis - Uitstel bouw - Schadevergoeding
  Verzending vraag 5/10/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-3354 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voedselbanken - Economische crisis - Stijgende noden - Dalende steun - Actieplan
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4807
5-3355 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cel vermiste personen - Jaarverslag - Cijfers
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4133
5-3356 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ballistiek - Gegevensbank - Pilootproject Charleroi - IBIS-systeem
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4091
5-3357 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Drug profiling - Stand van zaken - Uitwisselingen
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4092
5-3358 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen - Activiteitenverslag 2010 - Gevangenispopulatie - Aanvullende cijfergegevens
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4294
5-3359 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Jaarverslag 2010 - Cijfers
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4093
5-3360 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Patrimoniumdiensten - Administratie - Federale Overheidsdiesnt FinanciŽn - Jaarverslag
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4148
5-3361 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Commissie voor Gerechtskosten in Strafzaken - Betwisting erelonen - Resultaten - Uitbetalingstermijn deskundigen
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4094
5-3362 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Strafzaken - Deskundigen - Deskundigeonderzoek - Typologie - Cijfers
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4095
5-3363 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Brussel - Justitiepaleis - Herstellingskosten
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4298
5-3364 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ziektekosten - Hogere ziektekost - Oorzaken
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4554
5-3365 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Drones - Onbemande verkenningsvliegtuigen - Belgisch leger - Inzet - Aankoop
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4928
5-3366 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gerechtelijke achterstand - Gepensioneerde rechters - Terugroeping - Plaatsvervangend rechter - Concretisering
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3367 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Drugbeleid - Nederland - Europese Unie - BelgiŽ - Overleg - Evolutie - Cannabis
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4555
5-3368 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geneesmiddelen - Namaak - Illegale geneesmiddelen - Bestrijding - Politie - Douane en Accijnzen
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4842
5-3369 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiecolleges - Leden - Burgemeesters - Vergoedingen - Uitzonderingen
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4843
5-3370 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Brussel - Justitiepaleis - Onderhoudskosten
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4295
5-3371 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Rijschool - Begeleider - Voorlopig rijbewijs - Resultaten
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4145
5-3372 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Strafzaken - Identificatieprocedures - DNA-profielen - Termijnen - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4096
5-3373 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Spoorname - Staalname - Sets - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Productie - Speekseltesten
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4097
5-3374 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure
  Verzending vraag 14/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3375
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4149
5-3375 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure
  Verzending vraag 18/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3374
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4150
5-3376 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  OMNIO-statuut - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4197
5-3377 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tandheelkundige verstrekkingen - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4198
5-3378 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Gezondheidszorgbeleid - Dienst Vreemdelingenzaken
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4220
5-3379 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Persoonlijke politiebescherming - Voorwaarden - Aanvragen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4844
5-3380 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangeniswezen - Gevangenen - Plaatsing - Screening - Risico-analyse - Profiel - Communicatie - Gecentraliseerde screeningdienst
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4696
5-3381 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Denemarken - Vettaks - Voedingswaren - Overgewicht - Obesitas - Relevantie - Onderzoek
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4556
5-3382 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische territoriale wateren - Noordzee - Scheepswrakken - Claims
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 18/11/2011
5-3383 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Vervroegd pensioen om medische redenen - Tijdelijk rustpensioen - Definitief rustpensioen - Verlenging - Tijdsduur
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4872
5-3384 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gedetineerden in het buitenland - Strafuitzitting in BelgiŽ - Aanvragen - Criteria - Herkomst - Evolutie
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4697
5-3385 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rookverbod - Horeca - Controles - Overtredingen - Gevolgen
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4557
5-3386 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Pensioencommissie - Aantal behandelde dossiers - Evolutie - Rustpensioen - Vroegtijdige tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4558
5-3387 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - EHBO - Basisopleiding - Niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4845
5-3388 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Achtervolging - Procedures
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4846
5-3389 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Metro - Politie - Metrobrigade - Organisatie - Bezetting
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4847
5-3390 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wapens - Databanken - Betrouwbaarheid - Statistieken - Wapenzwendel - Nationaal veiligheidsplan
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4848
5-3391 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Scheepswrak - Belgische claims
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 18/11/2011
5-3392 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Veiligheid - Waarschuwingstoestel voor aankomende TGV's
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4749
5-3393 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Topfuncties - Benoemingen - Arrangementencultuur - Politieke vernieuwing - Rekrutering en selectie - Media
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3394 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Arbeidsongevallen - Veiligheid - Evolutie - Infrabel
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4750
5-3395 de Bethune Sabine (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5259
5-3396 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5278
5-3397 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5194
5-3398 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5264
5-3399 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5199
5-3400 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 17/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5207