Register betreffende "overbrenging van gedetineerden" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren :
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Antwerpen - Arresthuis - Politiediensten - Impact en gevolgen (5-4337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4337
  SV 5-4337
Belgen in buitenlandse gevangenissen - Evolutie (2-2189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3138 2-57 p. 3138 (PDF)
Belgen in buitenlandse gevangenissen - Evolutie (2-2188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3126-3127 2-57 p. 3126-3127 (PDF)
Belgen in buitenlandse gevangenissen - Stand van zaken (1-1670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5185 1-99 p. 5185 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-100
p. 5278-5279 1-100 p. 5278-5279 (PDF)
Belgisch-Marokkaanse overeenkomst inzake de overbrenging van gevonniste personen - Protocol van 19 maart 2007 - Toepassing - Inwerkingtreding - Ratificering door Marokko - Betrokken gedetineerden - Aantal - Overeenkomsten met andere Staten (4-7177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7177
  SV 4-7177
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen om de straf in BelgiŽ uit te zitten (5-8855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8855
  SV 5-8855
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-4374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4374
  SV 4-4374
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-4375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4375
  SV 4-4375
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-5402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5402
  SV 4-5402
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-5671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5671
  SV 4-5671
Berechting van buitenlandse verdachten - Uitvoering van de straf in het land van oorsprong (4-3328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3328
  SV 4-3328
Bouw van een gevangenis in Marokko - Haalbaarheid - Andere onderzoeken (5-9977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9977
  SV 5-9977
Coronacrisis - Gevangenissen - Besmette Franstalige gevangenen - Overbrenging naar de gevangenis van Lantin - Gezondheidsmaatregelen - Naleving - Onmogelijkheid - Vrees van het gevangenispersoneel - Maatregelen (Covid-19) (7-861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-861
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-1)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-1
  SV 4-1
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-148
  SV 4-148
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-2494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2494
  SV 4-2494
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-659
  SV 4-659
De Belgen die in Guantanamo worden vastgehouden (door de Verenigde Staten onder het statuut van vijandelijke strijders en die een dreiging vormen inzake terrorisme - Overbrenging om in BelgiŽ gevonnist te worden) (3-166)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 58-60 3-46 p. 58-60 (PDF)
De Belgische gevangenen in Saudi-ArabiŽ (Studiereis van een Senaatsdelegatie - Schending van de mensenrechten in de gevangenissen - Uitlevering) (2-1217)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-265
p. 37-38 2-265 p. 37-38 (PDF)
De CIA-vluchten over BelgiŽ (3-1043)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 11-15 3-153 p. 11-15 (PDF)
De CIA-vluchten over BelgiŽ (Laattijdigheid van het antwoord aan de Raad van Europa over mogelijke illegale detentiecentra) (3-1029)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-152
p. 19-23 3-152 p. 19-23 (PDF)
De CIA-vluchten over BelgiŽ (Verslag Comitť I) (3-1147)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-165
p. 9-11 3-165 p. 9-11 (PDF)
De Overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen (5-7202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7202
  SV 5-7202
De aanwezigheid van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen (Overbevolking - RepatriŽring naar het buitenland) (5-160)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-23
p. 14-17 5-23 p. 14-17 (PDF)
De afwezigheid van een Belgisch antwoord op het verzoek van de Raad van Europa in verband met de geheime CIA-gevangenissen (en het clandestien vervoer van gedetineerden) (3-1030)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-152
p. 19-23 3-152 p. 19-23 (PDF)
De afzondering en de detentievoorwaarden van de heer Nizar Trabelsi (Terrorist - Bijzonder regime - Huwelijk - Uitlevering) (5-296)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 11-13 5-25 COM p. 11-13 (PDF)
De arrestatie van een radicale moslim (Uitlevering van Fouad Belkacem, lid van Sharia4Belgium, aan Marokko - Afnemen van de Belgische nationaliteit) (5-936)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-98
p. 13-15 5-98 p. 13-15 (PDF)
De geheime vluchten van de CIA (3-1040)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 11-15 3-153 p. 11-15 (PDF)
De gesprekken met Marokko over de gerechtelijke samenwerking (Uitbreiding van de overeenkomst tot overbrenging zonder hun toestemming van veroordeelde personen omwille van de overbevolking in de gevangenissen - Gesprekken over de opleiding van imams) (3-1197)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-173
p. 12-13 3-173 p. 12-13 (PDF)
De gevangenen die overgebracht werden naar de gevangenis van Tilburg (Belgische gedetineerden - Klacht van de Franstalige liga voor mensenrechten) (4-1112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 40-43 4-113 p. 40-43 (PDF)
De gevangenis van Tilburg (Overdracht van Belgische gevangenen - Ontslag van de directeur - Kostprijs van de huur - Aanwerving extra personeel - Bijkomende capaciteit van Belgische gevangenissen) (5-75)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 24-26 5-15 p. 24-26 (PDF)
De gevangenis van Tilburg (Overdracht van Belgische gevangenen - Ontslag van de gevangenisdirecteur - Kostprijs van de huur - Aanwerving extra personeel - Bijkomende capaciteit van Belgische gevangenissen) (5-62)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 24-26 5-15 p. 24-26 (PDF)
De gevangeniscapaciteit en de overdracht van niet-Belgische veroordeelden (Plaatsgebrek - Overdracht naar land van herkomst) (4-466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 89-90 4-47 p. 89-90 (PDF)
De gevolgen van de oprichting van een gesloten centrum voor de politiediensten van de zone Semois en Lesse (Transfers van jonge delinquenten) (4-1086)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-112
p. 34-35 4-112 p. 34-35 (PDF)
De herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel en de gevolgen hiervan voor het overbrengen van gedetineerden (4-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-119
p. 13-18 4-119 p. 13-18 (PDF)
De korte- en langetermijnvisie op de problematiek in de gevangenissen (Overbevolking - Verouderde staat - Elektronisch toezicht - Huur van de gevangenis in Tilburg) (5-1906)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 5-8 5-157 COM p. 5-8 (PDF)
De mogelijkheid om nog meer Belgen in Nederlandse gevangenissen onder te brengen (5-9010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9010
  SV 5-9010
De oproer in de Tilburgse gevangenis (gehuurd door BelgiŽ) (4-1527)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 79-81 4-114 p. 79-81 (PDF)
De opsluiting en berechting van burgers uit Centraal- en Oost-Europese landen na uitwijzing uit ons land (Uitvoering van het Europees Verdrag inzake internationale geldigheid van strafvonnissen en van het protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen - Probleem van de dubbele bestraffing) (3-186)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-41
p. 8-9 3-41 p. 8-9 (PDF)
De organisatie van de overplaatsing van gevangenen (naar een Nederlandse gevangenis) (4-937)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-94
p. 33-35 4-94 p. 33-35 (PDF)
De organisatie van het vervoer van gevangenen (Politie-inzet om transporten uit te voeren tussen de gevangenissen en de justitiepaleizen) (5-588)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-62
p. 19-21 5-62 p. 19-21 (PDF)
De overbevolking van de gevangenissen (3-485)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-90
p. 32-35 3-90 p. 32-35 (PDF)
De overbrenging naar BelgiŽ van de Vlaamse havenarbeiders die in Straatsburg veroordeeld werden wegens vernielingen (Betoging in Straatsburg tegen de goedkeuring van de havenrichtlijn) (3-974)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-147
p. 8-9 3-147 p. 8-9 (PDF)
De overbrenging van gevangenen van Marokkaanse nationaliteit (naar gevangenissen in Marokko) (5-559)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-60
p. 9-10 5-60 p. 9-10 (PDF)
De overbrenging van gevangenen van Vorst naar de gevangenis van Andenne (5-7683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7683
  SV 5-7683
De overdracht van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg (Evaluatie) (5-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 18-22 5-6 COM p. 18-22 (PDF)
De overdracht van Nederlandse gedetineerden naar Nederland in het kader van het WETS-akkoord (Nederlandse wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties - Cijfers - Akkoord met Marokko) (5-4157)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 36-38 5-259 COM p. 36-38 (PDF)
De overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen (5-2874)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 9-12 5-212 COM p. 9-12 (PDF)
De overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake de bijstand aan gedetineerde personen en de overdracht van gevonniste personen (Stand van zaken) (5-3515)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 16-18 5-227 COM p. 16-18 (PDF)
De problemen in de gevangenis van Andenne (Gevolgen van de werkoverlast van het gevangenispersoneel) (4-452)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-48
p. 20-21 4-48 p. 20-21 (PDF)
De repatriŽring van buitenlandse gevangenen (Toegenomen werklast bij de politie n.a.v. telefoontap - Recuperatie van de buit - Praktische aspecten van de uitvoering van de bilaterale akkoorden) (3-1941)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-191
p. 38-40 3-191 p. 38-40 (PDF)
De sluiting van de gevangenis van Tilburg (5-1009)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-105
p. 7 5-105 p. 7 (PDF)
De staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie (5-4119)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 19-22 5-259 COM p. 19-22 (PDF)
De strafuitvoering van in BelgiŽ veroordeelde Albanezen in AlbaniŽ (4-307)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-30
p. 11 4-30 p. 11 (PDF)
De taskforce voor de opvolging van gedetineerden die hun straf in het buitenland zouden kunnen uitzitten (5-4201)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 38-39 5-259 COM p. 38-39 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de bepalingen over het nieuwe veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken (Ordehandhaving en overbrenging van gevangenen) (3-64)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-26
p. 43-45 3-26 p. 43-45 (PDF)
De toekomst van de samenwerkingsovereenkomst met Nederland rond de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting (Tilburg) (5-2181)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 10-14 5-152 COM p. 10-14 (PDF)
De toestand van de Belgische gevangenissen en de overbevolking van de gevangenissen (RepatriŽring - Gedetineerden van buitenlandse origine - Voorlopige hechtenis - Afnemen van de nationaliteit - Terugzenden naar het land van oorsprong) (5-170)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 10-12 5-24 p. 10-12 (PDF)
De tuberculose in de gevangenis van Tilburg (5-2035)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 5-8 5-157 COM p. 5-8 (PDF)
De uitbouw van justitie in de omgeving van de nieuwe gevangenis van Haren (Probleem van de afstand tussen Haren en het Brusselse justitiepaleis) (5-1283)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-138
p. 27-29 5-138 p. 27-29 (PDF)
De uitvoering van de overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake de overbrenging van gevonniste personen (5-1091)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111
p. 36-39 5-111 p. 36-39 (PDF)
De uitvoering van gevangenisstraffen in Marokko (5-8502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8502
  SV 5-8502
De vier CIA-vluchten in BelgiŽ (3-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-171
p. 12-15 3-171 p. 12-15 (PDF)
De vrijlating van mensenhandelaars (door het gebrek aan veiligheidsagenten die hen van de cel naar de zittingzaal moeten overbrengen) (4-1591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 140-142 4-116 p. 140-142 (PDF)
De werkzekerheid en de sociale voordelen van de militairen die wensen toe te treden tot het veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken (Ordehandhaving en overbrenging van gevangenen) (3-159)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-45
p. 47-48 3-45 p. 47-48 (PDF)
Federale politie - Gevaarlijke gedetineerden - Overbrenging (3-6416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9179 3-84 p. 9179 (PDF)
Federale politie - Gevangenentransporten (5-9338)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9338
  SV 5-9338
Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's (5-2399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2399
  SV 5-2399
Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's (5-2400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2400
  SV 5-2400
Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's (5-4461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4461
  SV 5-4461
Gedetineerden in het buitenland - Strafuitzitting in BelgiŽ - Aanvragen - Criteria - Herkomst - Evolutie (5-3384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3384
  SV 5-3384
Gedetineerden in het buitenland - Strafuitzitting in BelgiŽ - Aanvragen - Criteria - Herkomst - Evolutie (5-4697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4697
  SV 5-4697
Georganiseerde criminaliteit - Overbrenging van gevonniste personen naar het land van herkomst - Overeenkomsten met andere landen (3-4502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6136 3-64 p. 6136 (PDF)
Gerechtshof van Mechelen - Verschijning van een gevaarlijk gangster - Veiligheidsmaatregelen - Kostprijs (3-2334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2959-2960 3-39 p. 2959-2960 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4849-4850 3-55 p. 4849-4850 (PDF)
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-247
  SV 5-247
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-248
  SV 5-248
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-4445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4445
  SV 5-4445
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-4468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4468
  SV 5-4468
Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats (5-423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-423
  SV 5-423
Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats (5-4450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4450
  SV 5-4450
Gevangenentransport - Federale politieagenten - Veiligheidskorps van Justitie - Bevoegdheid (5-9250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9250
  SV 5-9250
Gevangenentransport - Federale politieagenten - Veiligheidskorps van Justitie - Bevoegdheid (5-9251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9251
  SV 5-9251
Gevangenentransport - Turnhout - Toestand celwagen (5-9247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9247
  SV 5-9247
Gevangenis van Sint-Gillis - Aantal gedetineerden - Nieuw gevangeniscomplex te Haren - Overplaatsing van gedetineerden - Termijn - Criteria - Transitie- of detentiehuizen in het Brusselse Gewest - Oprichting - Rechten van gedetineerden - Menswaardige detentie (7-1689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanwalleghem aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1689
Gevangenis van Tilburg - Belgische gevangenen - Discriminatie - Klachten (5-1746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1746
  SV 5-1746
Gevangenis van Tilburg - Geweld - Comitť tegen Foltering - Belgische gevangenen (5-6624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6624
  SV 5-6624
Gevangenis van Tilburg - Huurprijs - Huurtermijn - Toekomstperspectief (5-10132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10132
  SV 5-10132
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-230
  SV 5-230
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-4377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4377
  SV 5-4377
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Huur bijkomende cellen te Tilburg - Kostprijs - Nieuwe preventie en reclasseringmaatregelen - Elektronische armband - Uitbreiding (5-480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-480
  SV 5-480
Gevangenissen - Capaciteit - Overdracht van niet-Belgische gevangenen aan hun land van herkomst (Ombouwen van leegstaande militaire gebouwen) (3-835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 967 3-15 p. 967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1089-1090 3-17 p. 1089-1090 (PDF)
Gevangenissen - Capaciteit - Overdracht van niet-Belgische veroordeelden (4-794)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-794
  SV 4-794
Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten (4-7459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7459
  SV 4-7459
Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten (4-7460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7460
  SV 4-7460
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-3869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3869
  SV 4-3869
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-5656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5656
  SV 4-5656
Gevangenissen - Overbevolking - Uitzitten van gevangenisstraffen in Nederland (4-3696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3696
  SV 4-3696
Gevangenissen - Overeenkomst van 7 juli 1997 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen - Toepassing - Cijfers (7-581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-581
Gevangenissen - Overeenkomst van 7 juli 1997 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen - Toepassing - Cijfers (7-774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Slootmans aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-774
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-4358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4358
  SV 4-4358
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-5670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5670
  SV 4-5670
Gevangenisstraffen - Land ver herkomst - Vrijwillig uitzitten van de straf (4-3464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3464
  SV 4-3464
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen (5-132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-132
  SV 5-132
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen (5-133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-133
  SV 5-133
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen - Situatie van de Nederlandse gevangenen (4-6361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6361
  SV 4-6361
Gevangenisstraffen in het land van herkomst (4-202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 72-74 4-24 p. 72-74 (PDF)
Gevangenisstraffen in het land van herkomst (Aanscherping van de criteria - Bilaterale overbruggingsverdragen) (4-630)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 46-48 4-57 p. 46-48 (PDF)
Gevangeniswezen - Capaciteitsuitbreidingen - Elektronisch toezicht (Personeelstekort en overbevolking - Uitwijzing van Marokkaanse gevangenen) (3-6274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8536-8539 3-79 p. 8536-8539 (PDF)
Gevonniste personen - Overbrenging naar Marokko (3-5423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7372-7373 3-71 p. 7372-7373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9856-9857 3-88 p. 9856-9857 (PDF)
Gevonniste personen - Overbrenging tussen Staten - Verdragen (waardoor veroordeelden in BelgiŽ hun straf kunnen uitzitten in hun land van herkomst en omgekeerd - Wet 26 mei 2005) (3-3672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4966-4967 3-56 p. 4966-4967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 5994-5997 3-63 p. 5994-5997 (PDF)
Gevonniste personen zonder band met BelgiŽ - Uitzitten van straf in het land van herkomst (4-1288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1288
  SV 4-1288
Gevonniste personen zonder band met BelgiŽ - Uitzitten van straf in het land van herkomst (4-2543)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2543
  SV 4-2543
GeÔnterneerden - Overbrenging naar een andere inrichting (3-614)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 631-632 3-10 p. 631-632 (PDF)
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Overdracht van gevangenen naar BelgiŽ - Behandeling van de gevangenen volgens het Belgisch rechtssysteem (4-3151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3151
  SV 4-3151
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Opvang van gevangenen in BelgiŽ (4-3145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3145
  SV 4-3145
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Opvang van gevangenen in BelgiŽ (4-5362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5362
  SV 4-5362
Guantanamo Bay (Cuba) - Gevangenen met Belgische nationaliteit (Overbrenging om in BelgiŽ gevonnist te worden) (3-1276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1503-1504 3-25 p. 1503-1504 (PDF)
Haar ontmoeting met de Marokkaanse minister van Justitie (Overbrenging van gevangenen) (5-528)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-58
p. 34-36 5-58 p. 34-36 (PDF)
Het aantal buitenlanders in Belgische gevangenissen (Overbevolking - RepatriŽring naar het buitenland) (5-158)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-23
p. 14-17 5-23 p. 14-17 (PDF)
Het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en de overbrenging van gevonniste personen van 1997 (3-2048)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 41-43 3-200 p. 41-43 (PDF)
Het gebrek aan personeel in de justitiepaleizen om de gevangenen te begeleiden (Veiligheidsbeambten - Gebrek aan personeel voor Brussel - Oproep voor kandidaten binnen het leger en de administratie - Probleem van de zittingen die niet kunnen doorgaan) (3-119)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-31
p. 8-10 3-31 p. 8-10 (PDF)
Het huis van arrest voor het gerechtelijk arrondissement Eupen (Gedetineerden die uitsluitend Duits spreken - Tijdverlies bij het overbrengen van gedetineerden van Lantin of Verviers) (3-1238)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 35-36 3-145 p. 35-36 (PDF)
Het huren van gevangeniscellen in Nederland (Gevolgen voor de overbevolking, de begroting en het bezoeken van gevangenen) (4-760)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-76
p. 14-16 4-76 p. 14-16 (PDF)
Het niet respecteren van de bevoegdheden van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak-Trabelsi (Uitlevering aan de Verenigde Staten) (5-4063)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 6-9 5-259 COM p. 6-9 (PDF)
Het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse cellen (Voorwaarden) (4-752)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-75
p. 22-26 4-75 p. 22-26 (PDF)
Het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen (en overbrenging van veroordeelde niet-Belgen naar hun land van herkomst - Voorwaarden) (4-757)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-75
p. 22-26 4-75 p. 22-26 (PDF)
Het protocol dat met Marokko is gesloten inzake de transfert van Marokkaanse gedetineerden (Ellendige detentieomstandigheden) (5-124)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 15-17 5-21 p. 15-17 (PDF)
Het terugsturen van Marokkaanse gevangenen die in BelgiŽ vastzitten (en het probleem van de verbeurdverklaring) (5-169)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 8-10 5-24 p. 8-10 (PDF)
Het terugsturen van gevangenen met Marokkaanse nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten (5-1552)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 22-24 5-111 COM p. 22-24 (PDF)
Het terugsturen van gevangenen met de Marokkaanse nationaliteit die in de Belgische gevangenissen vastzitten (5-1289)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 27-30 5-101 COM p. 27-30 (PDF)
Het terugsturen van gevangenen met vreemde nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten (5-1553)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 24-25 5-111 COM p. 24-25 (PDF)
Het terugstuurverdrag voor Marokkaanse gevangenen (5-2408)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-163 COM
p. 8-10 5-163 COM p. 8-10 (PDF)
Het terugstuurverdrag voor Marokkaanse gevangenen (Gedetineerden - Aantal dossiers - Houding van de Marokkaanse premier tegenover de Belgische minister van Justitie) (5-1986)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 16-21 5-146 COM p. 16-21 (PDF)
Het transferverdrag met Marokko (1-478)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-179
p. 5271-5272 1-179 p. 5271-5272 (PDF)
Het transferverdrag met Marokko (Overbrenging van gevonniste personen) (1-977)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-213
p. 6212-6213 1-213 p. 6212-6213 (PDF)
Het uitwijzen van een illegale crimineel (over het feit dat senator Fatiha SaÔdi de uitwijzing van een illegale crimineel zou hebben verhinderd - Uitwijzingsbeleid - Uitvoering van de bilaterale akkoorden met Marokko - Strafuitvoering - Terugsturen van Marokkaanse criminelen naar hun thuisland) (5-484)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-55
p. 7-10 5-55 p. 7-10 (PDF)
Het veiligheidspersoneel bij de overbrenging en in de rechtbanken (Veiligheidskorps dat instaat voor de overbrenging van gedetineerden van de gevangenis naar het gerechtshof waar correctionele zittingen plaatsvinden - Gerechtelijke arrondissement Brussel - Aanwezigheid van militaire politie in de rechtszaken - Afschaffing van de zaalwachters) (4-1012)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-107
p. 8-9 4-107 p. 8-9 (PDF)
Het verslag van het Europees Comitť voor de preventie van foltering over de problemen in de gevangenis van Tilburg (Geweld onder gevangenen - Taalproblemen) (5-619)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-69
p. 11-13 5-69 p. 11-13 (PDF)
Hoge Raad voor de Justitie (2001-2002)      
  Advies over het wetsontwerp inzake de verscherping van de controle van veroordeelde gedetineerden die de gevangenis verlaten, inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer wanneer de dader de gevangenis verlaat en inzake de optimalisering van de penitentiaire capaciteit (Zie doc. Kamer 50-1521/2)
2-209
p. 69 2-209 p. 69 (PDF)
Hoven en rechtbanken - Politie - Nieuwe veiligheidskorpsen - Beslissing om agenten niet te bewapenen (3-806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 899-900 3-14 p. 899-900 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-15
p. 991-992 3-15 p. 991-992 (PDF)
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-2520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2520
  SV 4-2520
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-5590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5590
  SV 4-5590
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-770
  SV 4-770
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-771
  SV 4-771
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-2521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2521
  SV 4-2521
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-5591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5591
  SV 4-5591
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-772
  SV 4-772
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-773
  SV 4-773
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (5-5040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-5040
  SV 5-5040
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (5-638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-638
  SV 5-638
Marokko - Gevangenen - Opvang - Uitlevering - Protocol - Overbevolking - Menswaardige behandeling van de gevangenen - Rechten van de mens (5-3617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3617
  SV 5-3617
Marokko - Gevangenen - Opvang - Uitlevering - Protocol - Overbevolking - Menswaardige behandeling van de gevangenen - Rechten van de mens (5-4704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4704
  SV 5-4704
Minderjarige delinquenten - Overbrenging naar het justitiepaleis - Taxi's - Kostprijs - Vermindering - Maatregelen (4-7203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7203
  SV 4-7203
Mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese luchthavens      
  Debat
3-139
p. 7-12 3-139 p. 7-12 (PDF)
  3-139
p. 13-15 3-139 p. 13-15 (PDF)
Nieuw veiligheidskorps - Het voorleiden van niet-opgesloten personen (3-1367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1595-1596 3-26 p. 1595-1596 (PDF)
Nieuw veiligheidskorps - Voorgeschreven uitrusting - Wapens (GSM - Kogelvrije vest) (3-1369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1571 3-26 p. 1571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2556-2557 3-35 p. 2556-2557 (PDF)
Nizar Trabelsi - Overbrenging van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Lantin - Vertraging - Wettelijke basis - Gedetineerden - Slechte behandeling - Veroordelingen door Belgische of internationale rechtbanken (4-6301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6301
  SV 4-6301
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  zzza. JUSTITIE (artikelen 296 en 297) Wijziging wet 25 februari 2003 houdende inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken inzake politie van hoven en rechtbanken en overbrenging van gevangenen (Veiligheidscorps - Bevoegdheid van de veiligheidsbeambte-chauffeurs van de Dienst Vreemdelingenzaken en de leden van het Veiligheidsdetachement Nationale Luchthaven voor het overbrengen van illegale vreemdelingen)
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-966/1
p. 132-133 3-966/1 p. 132-133 (PDF)
  Verslag van de heer Mahoux
   Veiligheidscorps - Bevoegdheid van de veiligheidsbeambte-chauffeurs van de Dienst Vreemdelingenzaken en de leden van het Veiligheidsdetachement Nationale Luchthaven voor het overbrengen van illegale vreemdelingen
3-966/5
p. 13 3-966/5 p. 13 (PDF)
Overbevolking in de gevangenissen - Buitenlandse gevangenen - Strafuitvoering in het buitenland - Gedwongen overbrengingen - Vrijwillige instemming met overbrenging (4-7405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7405
  SV 4-7405
Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling (5-420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-420
  SV 5-420
Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling (5-4447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4447
  SV 5-4447
Overbrenging van gevonniste personen van BelgiŽ naar Marokko en vice versa - Overeenkomst van 7 juli 1997 (2-794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1009-1010 2-22 p. 1009-1010 (PDF)
Overbrenging van gevonniste personen van BelgiŽ naar Marokko en vice versa - Overeenkomst van 7 juli 1997 (2-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-24
p. 1145 2-24 p. 1145 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vegadering van de Vaste commissie - Praag, 30 mei 2017 (Vermeende corruptie in de Assemblee - Verkiezingswaarnemingen in ArmeniŽ, in ServiŽ en van het referendum over de amendementen op de Turkse Grondwet - Budget en prioriteiten van de Raad van Europa - De politieke transitie in TunesiŽ - Protocol tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen - De rechten inzake arbeid van huishoudelijke werkers in Europa, in het bijzonder van vrouwen - De mensenrechten van ouderen en integrale ouderenzorg) (6-353)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-353/1
p. 1-53 6-353/1 p. 1-53 (PDF)
Spaanse gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overbracht naar BelgiŽ - Akkoord met Spanje (4-3852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3852
  SV 4-3852
Spanje - Gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overdracht naar BelgiŽ (4-3416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3416
  SV 4-3416
Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen (5-2713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2713
  SV 5-2713
Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen (5-2714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2714
  SV 5-2714
Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen (5-2715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2715
  SV 5-2715
Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ (4-238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-238
  SV 4-238
Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ (4-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-926
  SV 4-926
Uitlevering eigen onderdanen door BelgiŽ - Bilaterale afspraken (5-880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-880
  SV 5-880
Verhoren van verdachten en getuigen - "Telehoren" - Nederland (5-7735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7735
  SV 5-7735
Verslag over de mogelijkheid dat Belgische luchtvaartinfrastructuur gebruikt werd door vluchten gecharterd door de CIA om gearresteerde personen die verdacht worden van betrokken te zijn bij het Islamitisch terrorisme te vervoeren (3-1762)      
  Verslag van mevrouw Defraigne en de heer Hugo Vandenberghe
3-1762/1
p. 1-78 3-1762/1 p. 1-78 (PDF)
  Bespreking
3-174
p. 18-36 3-174 p. 18-36 (PDF)
  Stemmingen over de aanbevelingen
3-175
p. 42-43 3-175 p. 42-43 (PDF)
  3-175
p. 76-78 3-175 p. 76-78 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland (5-527)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Alain Courtois, Gťrard Deprez en Richard Miller
5-527/1
p. 1-8 5-527/1 p. 1-8 (PDF)
Vreemdelingen met een Belgische verblijfsvergunning - Ophaling uit buitenlandse gevangenissen (3-4162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5580 3-61 p. 5580 (PDF)
Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen (2-1377)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
2-1377/1
p. 1 2-1377/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Dallemagne
2-1377/2
p. 6 2-1377/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere
2-1377/2
p. 1-6 2-1377/2 p. 1-6 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-1377/3
p. 16 2-1377/3 p. 16 (PDF)
  Verslag van mevrouw Leduc
2-1377/3
p. 1-16 2-1377/3 p. 1-16 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Dallemagne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1377/4
p. 1 2-1377/4 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1377/4
p. 1 2-1377/4 p. 1 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-1377/5
p. 1 2-1377/5 p. 1 (PDF)
  Evocatie
2-253
p. 107 2-253 p. 107 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
2-267
p. 44-45 2-267 p. 44-45 (PDF)
  2-267
p. 69-70 2-267 p. 69-70 (PDF)
  Algemene bespreking
2-267
p. 29-36 2-267 p. 29-36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-267
p. 36-41 2-267 p. 36-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Dallemagne
2-267
p. 45 2-267 p. 45 (PDF)
  2-267
p. 70 2-267 p. 70 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zd. LANDSVERDEDIGING : WIJZIGING WET 25 FEBRUARI 2003 HOUDENDE DE INRICHTING VAN DE FUNCTIE VAN VEILIGHEIDSBEAMBTE MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN TAKEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE POLITIE VAN HOVEN EN RECHTBANKEN EN DE OVERBRENGING VAN GEVANGENEN (artikelen 83 en 84) Veiligheidsbeambte die voordien militair was of lid van het openbaar ambt : oppensioenstelling
3-1775/1
p. 42-44 3-1775/1 p. 42-44 (PDF)
  Verslag van de heer Galand
   Veiligheidsbeambte die voordien militair was of lid van het openbaar ambt : oppensioenstelling
3-1775/7
p. 4 3-1775/7 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (3-2121)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   l. JUSTITIE Wijziging wet op het veiligheidskorps in uitvoering van taken van politie van hoven en rechtbanken of van overbrenging van gevangenen m.b.t. het gebruik van de handboeien (Wet 25 februari 2003) (artikel 84)
3-2121/1
tekst 3-2121/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Zrihen
   Wijziging wet op het veiligheidskorps in uitvoering van taken van politie van hoven en rechtbanken of van overbrenging van gevangenen m.b.t. het gebruik van de handboeien
3-2121/4
p. 4 3-2121/4 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Speciale administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006 (4-941)      
  Ontwerp
4-941/1
p. 1-18 4-941/1 p. 1-18 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-941/2
p. 3 4-941/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Geert Lambert
4-941/2
p. 1-3 4-941/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-51
p. 58 4-51 p. 58 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-51
p. 58 4-51 p. 58 (PDF)
  Stemming
4-51
p. 64 4-51 p. 64 (PDF)
  4-51
p. 102-103 4-51 p. 102-103 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 29 juli 2010 (5-1845)      
  Ontwerp
5-1845/1
p. 1-9 5-1845/1 p. 1-9 (PDF)
  Verslag van de heer Bert Anciaux
5-1845/2
p. 1-5 5-1845/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-89
p. 34 5-89 p. 34 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-89
p. 34 5-89 p. 34 (PDF)
  Stemming
5-89
p. 65 5-89 p. 65 (PDF)
  5-89
p. 69 5-89 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (1-1236)      
  Ontwerp
1-1236/1
p. 1-24 1-1236/1 p. 1-24 (PDF)
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1236/2
p. 1-6 1-1236/2 p. 1-6 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-1236/3
p. 1 1-1236/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-244
p. 7107-7108 1-244 p. 7107-7108 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Ceder en Boutmans en eindstemming
1-245
p. 7133-7134 1-245 p. 7133-7134 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 29 mei 2000; 2į Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Luxemburg op 16 oktober 2001 (3-852)      
  Ontwerp
3-852/1
p. 1-52 3-852/1 p. 1-52 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-852/2
p. 3 3-852/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-852/2
p. 1-3 3-852/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 38 3-89 p. 38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-89
p. 38-39 3-89 p. 38-39 (PDF)
  Stemming
3-89
p. 48-49 3-89 p. 48-49 (PDF)
  3-89
p. 81 3-89 p. 81 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Straatsburg op 18 december 1997 (3-990)      
  Ontwerp
3-990/1
p. 1-12 3-990/1 p. 1-12 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-990/2
p. 2 3-990/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-990/2
p. 1-2 3-990/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-99
p. 36 3-99 p. 36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-99
p. 36 3-99 p. 36 (PDF)
  Stemming
3-99
p. 48 3-99 p. 48 (PDF)
  3-99
p. 85 3-99 p. 85 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (4-940)      
  Ontwerp
4-940/1
p. 1-12 4-940/1 p. 1-12 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-940/2
p. 5 4-940/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-940/2
p. 1-5 4-940/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-51
p. 57 4-51 p. 57 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-51
p. 58 4-51 p. 58 (PDF)
  Stemming
4-51
p. 63-64 4-51 p. 63-64 (PDF)
  4-51
p. 102 4-51 p. 102 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (5-2411)      
  Ontwerp
5-2411/1
p. 1-12 5-2411/1 p. 1-12 (PDF)
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Patrick De Groote
5-2411/2
p. 1-9 5-2411/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 11-25 5-132 p. 11-25 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-132
p. 25 5-132 p. 25 (PDF)
  Stemming
5-132
p. 38 5-132 p. 38 (PDF)
  5-132
p. 81-82 5-132 p. 81-82 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Santo Domingo op 5 mei 2009 (5-2299)      
  Ontwerp
5-2299/1
p. 1-16 5-2299/1 p. 1-16 (PDF)
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2299/2
p. 1-4 5-2299/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 32 5-140 p. 32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-140
p. 32 5-140 p. 32 (PDF)
  Stemming
5-140
p. 41 5-140 p. 41 (PDF)
  5-140
p. 45 5-140 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federale Republiek BraziliŽ betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 (5-2319)      
  Ontwerp
5-2319/1
p. 1-20 5-2319/1 p. 1-20 (PDF)
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2319/2
p. 1-4 5-2319/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 28-32 5-140 p. 28-32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-140
p. 32 5-140 p. 32 (PDF)
  Stemming
5-140
p. 41-42 5-140 p. 41-42 (PDF)
  5-140
p. 46 5-140 p. 46 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (4-1491)      
  Ontwerp
4-1491/1
p. 1-50 4-1491/1 p. 1-50 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-1491/2
p. 9 4-1491/2 p. 9 (PDF)
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-1491/2
p. 1-9 4-1491/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
4-99
p. 61-72 4-99 p. 61-72 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-99
p. 72 4-99 p. 72 (PDF)
  Stemming
4-99
p. 73 4-99 p. 73 (PDF)
  4-99
p. 106 4-99 p. 106 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken ; 2į Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Thailand betreffende de overbrenging van gevonniste personen en betreffende de samenwerking in het kader van de strafuitvoering, ondertekend te Bangkok op 12 november 2005 (4-543)      
  Ontwerp
4-543/1
p. 1-43 4-543/1 p. 1-43 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-543/2
p. 3 4-543/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Paul Wille
4-543/2
p. 1-3 4-543/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-20
p. 41 4-20 p. 41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-20
p. 41 4-20 p. 41 (PDF)
  Stemming
4-20
p. 53 4-20 p. 53 (PDF)
  4-20
p. 73 4-20 p. 73 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1į Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009, en 2į Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009 (5-2793)      
  Ontwerp
5-2793/1
p. 1-45 5-2793/1 p. 1-45 (PDF)
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2793/2
p. 1-8 5-2793/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 57-59 5-148 p. 57-59 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-148
p. 59 5-148 p. 59 (PDF)
  Stemming
5-148
p. 80 5-148 p. 80 (PDF)
  5-148
p. 90 5-148 p. 90 (PDF)
Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (Omzetting kaderbesluiten) (5-1373)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-1373/1
p. 1 5-1373/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej
5-1373/2
p. 1-2 5-1373/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 10 van de heer Rik Torfs c.s.
5-1373/2
p. 2-5 5-1373/2 p. 2-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-1373/3
p. 1-21 5-1373/3 p. 1-21 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
5-1373/4
p. 1-44 5-1373/4 p. 1-44 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-1373/5
p. 1 5-1373/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-55
p. 43-46 5-55 p. 43-46 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-55
p. 46 5-55 p. 46 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Zakia Khattabi
5-55
p. 47 5-55 p. 47 (PDF)
  5-55
p. 48 5-55 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Aanpassing van het Belgisch recht aan drie Europese Verdragen - Verbetering van de gerechtelijke samenwerking in strafzaken - Mogelijkheid om in BelgiŽ toezicht uit te oefenen op voorwaardelijk veroordeelde of in vrijheid gestelde personen in het buitenland; mogelijke tenuitvoerlegging in BelgiŽ van vrijheidsstraffen en -maatregelen uitgesproken in het buitenland; mogelijke tenuitvoerlegging in het buitenland van vrijheidsstraffen en -maatregelen uitgesproken in BelgiŽ - Wijzigingen wet van 15 december 1980 met het oog op de regeling van het probleem van de "dubbele bestraffing") (3-1113)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-1113/1
p. 1 3-1113/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-110
p. 133-134 3-110 p. 133-134 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpťrťe en de dames Christine Defraigne en Dalila Douifi
5-2001/1
p. 1-114 5-2001/1 p. 1-114 (PDF)
  Amendement nr 20 van de regering
5-2001/2
p. 7-63 5-2001/2 p. 7-63 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 19 van de heer Bert Anciaux
5-2001/2
p. 1-7 5-2001/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 75 van mevrouw Els Van Hoof
5-2001/3
p. 27-29 5-2001/3 p. 27-29 (PDF)
  Amendementen nrs 117 en 118 van de heer Francis Delpťrťe
5-2001/3
p. 55 5-2001/3 p. 55 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 23 van de heer Louis Ide
5-2001/3
p. 1-4 5-2001/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 74 van de heer Bert Anciaux
5-2001/3
p. 4-27 5-2001/3 p. 4-27 (PDF)
  Amendementen nrs 76 tot 116 en 119 tot 127 van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2001/3
p. 29-55 5-2001/3 p. 29-55 (PDF)
  5-2001/3
p. 56-59 5-2001/3 p. 56-59 (PDF)
  Amendement nr 139 van de regering
5-2001/4
p. 8 5-2001/4 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 128 tot 136, 141 en 142 van de heer Bert Anciaux
5-2001/4
p. 1-7 5-2001/4 p. 1-7 (PDF)
  5-2001/4
p. 9-10 5-2001/4 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 137, 138, 140 en 143 tot 155 van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2001/4
p. 7-16 5-2001/4 p. 7-16 (PDF)
  Amendement nr 174 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-2001/5
p. 9 5-2001/5 p. 9 (PDF)
  5-2001/5
p. 9 5-2001/5 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 156 tot 169 en 175 van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2001/5
p. 1-6 5-2001/5 p. 1-6 (PDF)
  5-2001/5
p. 9 5-2001/5 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 170 en 171 van mevrouw Zakia Khattabi
5-2001/5
p. 6-7 5-2001/5 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 172 en 173 van mevrouw Els Van Hoof c.s.
5-2001/5
p. 7-8 5-2001/5 p. 7-8 (PDF)
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2001/6
p. 1-93 5-2001/6 p. 1-93 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-2001/7
p. 1-60 5-2001/7 p. 1-60 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 25-34 5-147 p. 25-34 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-147
p. 34 5-147 p. 34 (PDF)
  Stemming
5-147
p. 57 5-147 p. 57 (PDF)
  5-147
p. 66-67 5-147 p. 66-67 (PDF)
het intimiderende gedrag van een politieagent ten opzichte van een journalist (5-10313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10313
  SV 5-10313
het terugstuurverdrag tussen BelgiŽ en Marokko (5-10719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10719
  SV 5-10719
het transport van gedetineerden met taxi's (5-6613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6613
  SV 5-6613
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999