Register betreffende "overbrenging van gedetineerden" (Legislatuur 2007-2010)

Non-descriptoren :
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belgisch-Marokkaanse overeenkomst inzake de overbrenging van gevonniste personen - Protocol van 19 maart 2007 - Toepassing - Inwerkingtreding - Ratificering door Marokko - Betrokken gedetineerden - Aantal - Overeenkomsten met andere Staten (4-7177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7177
  SV 4-7177
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-4374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4374
  SV 4-4374
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-4375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4375
  SV 4-4375
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-5402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5402
  SV 4-5402
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-5671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5671
  SV 4-5671
Berechting van buitenlandse verdachten - Uitvoering van de straf in het land van oorsprong (4-3328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3328
  SV 4-3328
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-1)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-1
  SV 4-1
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-148
  SV 4-148
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-2494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2494
  SV 4-2494
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-659
  SV 4-659
De gevangenen die overgebracht werden naar de gevangenis van Tilburg (Belgische gedetineerden - Klacht van de Franstalige liga voor mensenrechten) (4-1112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 40-43 4-113 p. 40-43 (PDF)
De gevangeniscapaciteit en de overdracht van niet-Belgische veroordeelden (Plaatsgebrek - Overdracht naar land van herkomst) (4-466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 89-90 4-47 p. 89-90 (PDF)
De gevolgen van de oprichting van een gesloten centrum voor de politiediensten van de zone Semois en Lesse (Transfers van jonge delinquenten) (4-1086)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-112
p. 34-35 4-112 p. 34-35 (PDF)
De herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel en de gevolgen hiervan voor het overbrengen van gedetineerden (4-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-119
p. 13-18 4-119 p. 13-18 (PDF)
De oproer in de Tilburgse gevangenis (gehuurd door BelgiŽ) (4-1527)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 79-81 4-114 p. 79-81 (PDF)
De organisatie van de overplaatsing van gevangenen (naar een Nederlandse gevangenis) (4-937)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-94
p. 33-35 4-94 p. 33-35 (PDF)
De problemen in de gevangenis van Andenne (Gevolgen van de werkoverlast van het gevangenispersoneel) (4-452)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-48
p. 20-21 4-48 p. 20-21 (PDF)
De strafuitvoering van in BelgiŽ veroordeelde Albanezen in AlbaniŽ (4-307)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-30
p. 11 4-30 p. 11 (PDF)
De vrijlating van mensenhandelaars (door het gebrek aan veiligheidsagenten die hen van de cel naar de zittingzaal moeten overbrengen) (4-1591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 140-142 4-116 p. 140-142 (PDF)
Gevangenissen - Capaciteit - Overdracht van niet-Belgische veroordeelden (4-794)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-794
  SV 4-794
Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten (4-7459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7459
  SV 4-7459
Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten (4-7460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7460
  SV 4-7460
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-3869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3869
  SV 4-3869
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-5656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5656
  SV 4-5656
Gevangenissen - Overbevolking - Uitzitten van gevangenisstraffen in Nederland (4-3696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3696
  SV 4-3696
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-4358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4358
  SV 4-4358
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-5670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5670
  SV 4-5670
Gevangenisstraffen - Land ver herkomst - Vrijwillig uitzitten van de straf (4-3464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3464
  SV 4-3464
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen - Situatie van de Nederlandse gevangenen (4-6361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6361
  SV 4-6361
Gevangenisstraffen in het land van herkomst (4-202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 72-74 4-24 p. 72-74 (PDF)
Gevangenisstraffen in het land van herkomst (Aanscherping van de criteria - Bilaterale overbruggingsverdragen) (4-630)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 46-48 4-57 p. 46-48 (PDF)
Gevonniste personen zonder band met BelgiŽ - Uitzitten van straf in het land van herkomst (4-1288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1288
  SV 4-1288
Gevonniste personen zonder band met BelgiŽ - Uitzitten van straf in het land van herkomst (4-2543)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2543
  SV 4-2543
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Overdracht van gevangenen naar BelgiŽ - Behandeling van de gevangenen volgens het Belgisch rechtssysteem (4-3151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3151
  SV 4-3151
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Opvang van gevangenen in BelgiŽ (4-3145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3145
  SV 4-3145
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Opvang van gevangenen in BelgiŽ (4-5362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5362
  SV 4-5362
Het huren van gevangeniscellen in Nederland (Gevolgen voor de overbevolking, de begroting en het bezoeken van gevangenen) (4-760)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-76
p. 14-16 4-76 p. 14-16 (PDF)
Het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse cellen (Voorwaarden) (4-752)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-75
p. 22-26 4-75 p. 22-26 (PDF)
Het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen (en overbrenging van veroordeelde niet-Belgen naar hun land van herkomst - Voorwaarden) (4-757)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-75
p. 22-26 4-75 p. 22-26 (PDF)
Het veiligheidspersoneel bij de overbrenging en in de rechtbanken (Veiligheidskorps dat instaat voor de overbrenging van gedetineerden van de gevangenis naar het gerechtshof waar correctionele zittingen plaatsvinden - Gerechtelijke arrondissement Brussel - Aanwezigheid van militaire politie in de rechtszaken - Afschaffing van de zaalwachters) (4-1012)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-107
p. 8-9 4-107 p. 8-9 (PDF)
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-2520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2520
  SV 4-2520
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-5590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5590
  SV 4-5590
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-770
  SV 4-770
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-771
  SV 4-771
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-2521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2521
  SV 4-2521
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-5591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5591
  SV 4-5591
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-772
  SV 4-772
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-773
  SV 4-773
Minderjarige delinquenten - Overbrenging naar het justitiepaleis - Taxi's - Kostprijs - Vermindering - Maatregelen (4-7203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7203
  SV 4-7203
Nizar Trabelsi - Overbrenging van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Lantin - Vertraging - Wettelijke basis - Gedetineerden - Slechte behandeling - Veroordelingen door Belgische of internationale rechtbanken (4-6301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6301
  SV 4-6301
Overbevolking in de gevangenissen - Buitenlandse gevangenen - Strafuitvoering in het buitenland - Gedwongen overbrengingen - Vrijwillige instemming met overbrenging (4-7405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7405
  SV 4-7405
Spaanse gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overbracht naar BelgiŽ - Akkoord met Spanje (4-3852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3852
  SV 4-3852
Spanje - Gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overdracht naar BelgiŽ (4-3416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3416
  SV 4-3416
Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ (4-238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-238
  SV 4-238
Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ (4-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-926
  SV 4-926
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Speciale administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006 (4-941)      
  Ontwerp
4-941/1
p. 1-18 4-941/1 p. 1-18 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-941/2
p. 3 4-941/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Geert Lambert
4-941/2
p. 1-3 4-941/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-51
p. 58 4-51 p. 58 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-51
p. 58 4-51 p. 58 (PDF)
  Stemming
4-51
p. 64 4-51 p. 64 (PDF)
  4-51
p. 102-103 4-51 p. 102-103 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (4-940)      
  Ontwerp
4-940/1
p. 1-12 4-940/1 p. 1-12 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-940/2
p. 5 4-940/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-940/2
p. 1-5 4-940/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-51
p. 57 4-51 p. 57 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-51
p. 58 4-51 p. 58 (PDF)
  Stemming
4-51
p. 63-64 4-51 p. 63-64 (PDF)
  4-51
p. 102 4-51 p. 102 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (4-1491)      
  Ontwerp
4-1491/1
p. 1-50 4-1491/1 p. 1-50 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-1491/2
p. 9 4-1491/2 p. 9 (PDF)
  Verslag van mevrouw Elke Tindemans
4-1491/2
p. 1-9 4-1491/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
4-99
p. 61-72 4-99 p. 61-72 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-99
p. 72 4-99 p. 72 (PDF)
  Stemming
4-99
p. 73 4-99 p. 73 (PDF)
  4-99
p. 106 4-99 p. 106 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken ; 2į Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Thailand betreffende de overbrenging van gevonniste personen en betreffende de samenwerking in het kader van de strafuitvoering, ondertekend te Bangkok op 12 november 2005 (4-543)      
  Ontwerp
4-543/1
p. 1-43 4-543/1 p. 1-43 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-543/2
p. 3 4-543/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Paul Wille
4-543/2
p. 1-3 4-543/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-20
p. 41 4-20 p. 41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-20
p. 41 4-20 p. 41 (PDF)
  Stemming
4-20
p. 53 4-20 p. 53 (PDF)
  4-20
p. 73 4-20 p. 73 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999