Register betreffende "overbrenging van gedetineerden" (Legislatuur 2003-2007)

Non-descriptoren :
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De Belgen die in Guantanamo worden vastgehouden (door de Verenigde Staten onder het statuut van vijandelijke strijders en die een dreiging vormen inzake terrorisme - Overbrenging om in BelgiŽ gevonnist te worden) (3-166)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 58-60 3-46 p. 58-60 (PDF)
De CIA-vluchten over BelgiŽ (3-1043)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 11-15 3-153 p. 11-15 (PDF)
De CIA-vluchten over BelgiŽ (Laattijdigheid van het antwoord aan de Raad van Europa over mogelijke illegale detentiecentra) (3-1029)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-152
p. 19-23 3-152 p. 19-23 (PDF)
De CIA-vluchten over BelgiŽ (Verslag Comitť I) (3-1147)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-165
p. 9-11 3-165 p. 9-11 (PDF)
De afwezigheid van een Belgisch antwoord op het verzoek van de Raad van Europa in verband met de geheime CIA-gevangenissen (en het clandestien vervoer van gedetineerden) (3-1030)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-152
p. 19-23 3-152 p. 19-23 (PDF)
De geheime vluchten van de CIA (3-1040)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 11-15 3-153 p. 11-15 (PDF)
De gesprekken met Marokko over de gerechtelijke samenwerking (Uitbreiding van de overeenkomst tot overbrenging zonder hun toestemming van veroordeelde personen omwille van de overbevolking in de gevangenissen - Gesprekken over de opleiding van imams) (3-1197)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-173
p. 12-13 3-173 p. 12-13 (PDF)
De opsluiting en berechting van burgers uit Centraal- en Oost-Europese landen na uitwijzing uit ons land (Uitvoering van het Europees Verdrag inzake internationale geldigheid van strafvonnissen en van het protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen - Probleem van de dubbele bestraffing) (3-186)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-41
p. 8-9 3-41 p. 8-9 (PDF)
De overbevolking van de gevangenissen (3-485)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-90
p. 32-35 3-90 p. 32-35 (PDF)
De overbrenging naar BelgiŽ van de Vlaamse havenarbeiders die in Straatsburg veroordeeld werden wegens vernielingen (Betoging in Straatsburg tegen de goedkeuring van de havenrichtlijn) (3-974)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-147
p. 8-9 3-147 p. 8-9 (PDF)
De repatriŽring van buitenlandse gevangenen (Toegenomen werklast bij de politie n.a.v. telefoontap - Recuperatie van de buit - Praktische aspecten van de uitvoering van de bilaterale akkoorden) (3-1941)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-191
p. 38-40 3-191 p. 38-40 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de bepalingen over het nieuwe veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken (Ordehandhaving en overbrenging van gevangenen) (3-64)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-26
p. 43-45 3-26 p. 43-45 (PDF)
De vier CIA-vluchten in BelgiŽ (3-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-171
p. 12-15 3-171 p. 12-15 (PDF)
De werkzekerheid en de sociale voordelen van de militairen die wensen toe te treden tot het veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken (Ordehandhaving en overbrenging van gevangenen) (3-159)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-45
p. 47-48 3-45 p. 47-48 (PDF)
Federale politie - Gevaarlijke gedetineerden - Overbrenging (3-6416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9179 3-84 p. 9179 (PDF)
Georganiseerde criminaliteit - Overbrenging van gevonniste personen naar het land van herkomst - Overeenkomsten met andere landen (3-4502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6136 3-64 p. 6136 (PDF)
Gerechtshof van Mechelen - Verschijning van een gevaarlijk gangster - Veiligheidsmaatregelen - Kostprijs (3-2334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2959-2960 3-39 p. 2959-2960 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4849-4850 3-55 p. 4849-4850 (PDF)
Gevangenissen - Capaciteit - Overdracht van niet-Belgische gevangenen aan hun land van herkomst (Ombouwen van leegstaande militaire gebouwen) (3-835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 967 3-15 p. 967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1089-1090 3-17 p. 1089-1090 (PDF)
Gevangeniswezen - Capaciteitsuitbreidingen - Elektronisch toezicht (Personeelstekort en overbevolking - Uitwijzing van Marokkaanse gevangenen) (3-6274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8536-8539 3-79 p. 8536-8539 (PDF)
Gevonniste personen - Overbrenging naar Marokko (3-5423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7372-7373 3-71 p. 7372-7373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9856-9857 3-88 p. 9856-9857 (PDF)
Gevonniste personen - Overbrenging tussen Staten - Verdragen (waardoor veroordeelden in BelgiŽ hun straf kunnen uitzitten in hun land van herkomst en omgekeerd - Wet 26 mei 2005) (3-3672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4966-4967 3-56 p. 4966-4967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 5994-5997 3-63 p. 5994-5997 (PDF)
GeÔnterneerden - Overbrenging naar een andere inrichting (3-614)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Clerck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 631-632 3-10 p. 631-632 (PDF)
Guantanamo Bay (Cuba) - Gevangenen met Belgische nationaliteit (Overbrenging om in BelgiŽ gevonnist te worden) (3-1276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1503-1504 3-25 p. 1503-1504 (PDF)
Het aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en de overbrenging van gevonniste personen van 1997 (3-2048)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 41-43 3-200 p. 41-43 (PDF)
Het gebrek aan personeel in de justitiepaleizen om de gevangenen te begeleiden (Veiligheidsbeambten - Gebrek aan personeel voor Brussel - Oproep voor kandidaten binnen het leger en de administratie - Probleem van de zittingen die niet kunnen doorgaan) (3-119)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-31
p. 8-10 3-31 p. 8-10 (PDF)
Het huis van arrest voor het gerechtelijk arrondissement Eupen (Gedetineerden die uitsluitend Duits spreken - Tijdverlies bij het overbrengen van gedetineerden van Lantin of Verviers) (3-1238)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 35-36 3-145 p. 35-36 (PDF)
Hoven en rechtbanken - Politie - Nieuwe veiligheidskorpsen - Beslissing om agenten niet te bewapenen (3-806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 899-900 3-14 p. 899-900 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-15
p. 991-992 3-15 p. 991-992 (PDF)
Mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese luchthavens      
  Debat
3-139
p. 7-12 3-139 p. 7-12 (PDF)
  3-139
p. 13-15 3-139 p. 13-15 (PDF)
Nieuw veiligheidskorps - Het voorleiden van niet-opgesloten personen (3-1367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1595-1596 3-26 p. 1595-1596 (PDF)
Nieuw veiligheidskorps - Voorgeschreven uitrusting - Wapens (GSM - Kogelvrije vest) (3-1369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1571 3-26 p. 1571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2556-2557 3-35 p. 2556-2557 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  zzza. JUSTITIE (artikelen 296 en 297) Wijziging wet 25 februari 2003 houdende inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken inzake politie van hoven en rechtbanken en overbrenging van gevangenen (Veiligheidscorps - Bevoegdheid van de veiligheidsbeambte-chauffeurs van de Dienst Vreemdelingenzaken en de leden van het Veiligheidsdetachement Nationale Luchthaven voor het overbrengen van illegale vreemdelingen)
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-966/1
p. 132-133 3-966/1 p. 132-133 (PDF)
  Verslag van de heer Mahoux
   Veiligheidscorps - Bevoegdheid van de veiligheidsbeambte-chauffeurs van de Dienst Vreemdelingenzaken en de leden van het Veiligheidsdetachement Nationale Luchthaven voor het overbrengen van illegale vreemdelingen
3-966/5
p. 13 3-966/5 p. 13 (PDF)
Verslag over de mogelijkheid dat Belgische luchtvaartinfrastructuur gebruikt werd door vluchten gecharterd door de CIA om gearresteerde personen die verdacht worden van betrokken te zijn bij het Islamitisch terrorisme te vervoeren (3-1762)      
  Verslag van mevrouw Defraigne en de heer Hugo Vandenberghe
3-1762/1
p. 1-78 3-1762/1 p. 1-78 (PDF)
  Bespreking
3-174
p. 18-36 3-174 p. 18-36 (PDF)
  Stemmingen over de aanbevelingen
3-175
p. 42-43 3-175 p. 42-43 (PDF)
  3-175
p. 76-78 3-175 p. 76-78 (PDF)
Vreemdelingen met een Belgische verblijfsvergunning - Ophaling uit buitenlandse gevangenissen (3-4162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5580 3-61 p. 5580 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zd. LANDSVERDEDIGING : WIJZIGING WET 25 FEBRUARI 2003 HOUDENDE DE INRICHTING VAN DE FUNCTIE VAN VEILIGHEIDSBEAMBTE MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN TAKEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE POLITIE VAN HOVEN EN RECHTBANKEN EN DE OVERBRENGING VAN GEVANGENEN (artikelen 83 en 84) Veiligheidsbeambte die voordien militair was of lid van het openbaar ambt : oppensioenstelling
3-1775/1
p. 42-44 3-1775/1 p. 42-44 (PDF)
  Verslag van de heer Galand
   Veiligheidsbeambte die voordien militair was of lid van het openbaar ambt : oppensioenstelling
3-1775/7
p. 4 3-1775/7 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (3-2121)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   l. JUSTITIE Wijziging wet op het veiligheidskorps in uitvoering van taken van politie van hoven en rechtbanken of van overbrenging van gevangenen m.b.t. het gebruik van de handboeien (Wet 25 februari 2003) (artikel 84)
3-2121/1
tekst 3-2121/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Zrihen
   Wijziging wet op het veiligheidskorps in uitvoering van taken van politie van hoven en rechtbanken of van overbrenging van gevangenen m.b.t. het gebruik van de handboeien
3-2121/4
p. 4 3-2121/4 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 29 mei 2000; 2į Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Luxemburg op 16 oktober 2001 (3-852)      
  Ontwerp
3-852/1
p. 1-52 3-852/1 p. 1-52 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-852/2
p. 3 3-852/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe
3-852/2
p. 1-3 3-852/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 38 3-89 p. 38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-89
p. 38-39 3-89 p. 38-39 (PDF)
  Stemming
3-89
p. 48-49 3-89 p. 48-49 (PDF)
  3-89
p. 81 3-89 p. 81 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Straatsburg op 18 december 1997 (3-990)      
  Ontwerp
3-990/1
p. 1-12 3-990/1 p. 1-12 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-990/2
p. 2 3-990/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Pehlivan
3-990/2
p. 1-2 3-990/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-99
p. 36 3-99 p. 36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-99
p. 36 3-99 p. 36 (PDF)
  Stemming
3-99
p. 48 3-99 p. 48 (PDF)
  3-99
p. 85 3-99 p. 85 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Aanpassing van het Belgisch recht aan drie Europese Verdragen - Verbetering van de gerechtelijke samenwerking in strafzaken - Mogelijkheid om in BelgiŽ toezicht uit te oefenen op voorwaardelijk veroordeelde of in vrijheid gestelde personen in het buitenland; mogelijke tenuitvoerlegging in BelgiŽ van vrijheidsstraffen en -maatregelen uitgesproken in het buitenland; mogelijke tenuitvoerlegging in het buitenland van vrijheidsstraffen en -maatregelen uitgesproken in BelgiŽ - Wijzigingen wet van 15 december 1980 met het oog op de regeling van het probleem van de "dubbele bestraffing") (3-1113)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-1113/1
p. 1 3-1113/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-110
p. 133-134 3-110 p. 133-134 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999