Register betreffende "overbrenging van gedetineerden" (Legislatuur 2010-2014)

Non-descriptoren :
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Antwerpen - Arresthuis - Politiediensten - Impact en gevolgen (5-4337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4337
  SV 5-4337
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen om de straf in BelgiŽ uit te zitten (5-8855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8855
  SV 5-8855
Bouw van een gevangenis in Marokko - Haalbaarheid - Andere onderzoeken (5-9977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9977
  SV 5-9977
De Overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen (5-7202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7202
  SV 5-7202
De aanwezigheid van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen (Overbevolking - RepatriŽring naar het buitenland) (5-160)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-23
p. 14-17 5-23 p. 14-17 (PDF)
De afzondering en de detentievoorwaarden van de heer Nizar Trabelsi (Terrorist - Bijzonder regime - Huwelijk - Uitlevering) (5-296)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 11-13 5-25 COM p. 11-13 (PDF)
De arrestatie van een radicale moslim (Uitlevering van Fouad Belkacem, lid van Sharia4Belgium, aan Marokko - Afnemen van de Belgische nationaliteit) (5-936)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-98
p. 13-15 5-98 p. 13-15 (PDF)
De gevangenis van Tilburg (Overdracht van Belgische gevangenen - Ontslag van de directeur - Kostprijs van de huur - Aanwerving extra personeel - Bijkomende capaciteit van Belgische gevangenissen) (5-75)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 24-26 5-15 p. 24-26 (PDF)
De gevangenis van Tilburg (Overdracht van Belgische gevangenen - Ontslag van de gevangenisdirecteur - Kostprijs van de huur - Aanwerving extra personeel - Bijkomende capaciteit van Belgische gevangenissen) (5-62)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 24-26 5-15 p. 24-26 (PDF)
De korte- en langetermijnvisie op de problematiek in de gevangenissen (Overbevolking - Verouderde staat - Elektronisch toezicht - Huur van de gevangenis in Tilburg) (5-1906)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 5-8 5-157 COM p. 5-8 (PDF)
De mogelijkheid om nog meer Belgen in Nederlandse gevangenissen onder te brengen (5-9010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9010
  SV 5-9010
De organisatie van het vervoer van gevangenen (Politie-inzet om transporten uit te voeren tussen de gevangenissen en de justitiepaleizen) (5-588)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-62
p. 19-21 5-62 p. 19-21 (PDF)
De overbrenging van gevangenen van Marokkaanse nationaliteit (naar gevangenissen in Marokko) (5-559)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-60
p. 9-10 5-60 p. 9-10 (PDF)
De overbrenging van gevangenen van Vorst naar de gevangenis van Andenne (5-7683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7683
  SV 5-7683
De overdracht van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg (Evaluatie) (5-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 18-22 5-6 COM p. 18-22 (PDF)
De overdracht van Nederlandse gedetineerden naar Nederland in het kader van het WETS-akkoord (Nederlandse wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties - Cijfers - Akkoord met Marokko) (5-4157)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 36-38 5-259 COM p. 36-38 (PDF)
De overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen (5-2874)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 9-12 5-212 COM p. 9-12 (PDF)
De overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake de bijstand aan gedetineerde personen en de overdracht van gevonniste personen (Stand van zaken) (5-3515)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 16-18 5-227 COM p. 16-18 (PDF)
De sluiting van de gevangenis van Tilburg (5-1009)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-105
p. 7 5-105 p. 7 (PDF)
De staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie (5-4119)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 19-22 5-259 COM p. 19-22 (PDF)
De taskforce voor de opvolging van gedetineerden die hun straf in het buitenland zouden kunnen uitzitten (5-4201)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 38-39 5-259 COM p. 38-39 (PDF)
De toekomst van de samenwerkingsovereenkomst met Nederland rond de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting (Tilburg) (5-2181)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-152 COM
p. 10-14 5-152 COM p. 10-14 (PDF)
De toestand van de Belgische gevangenissen en de overbevolking van de gevangenissen (RepatriŽring - Gedetineerden van buitenlandse origine - Voorlopige hechtenis - Afnemen van de nationaliteit - Terugzenden naar het land van oorsprong) (5-170)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 10-12 5-24 p. 10-12 (PDF)
De tuberculose in de gevangenis van Tilburg (5-2035)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-157 COM
p. 5-8 5-157 COM p. 5-8 (PDF)
De uitbouw van justitie in de omgeving van de nieuwe gevangenis van Haren (Probleem van de afstand tussen Haren en het Brusselse justitiepaleis) (5-1283)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-138
p. 27-29 5-138 p. 27-29 (PDF)
De uitvoering van de overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake de overbrenging van gevonniste personen (5-1091)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111
p. 36-39 5-111 p. 36-39 (PDF)
De uitvoering van gevangenisstraffen in Marokko (5-8502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8502
  SV 5-8502
Federale politie - Gevangenentransporten (5-9338)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9338
  SV 5-9338
Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's (5-2399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2399
  SV 5-2399
Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's (5-2400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2400
  SV 5-2400
Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's (5-4461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4461
  SV 5-4461
Gedetineerden in het buitenland - Strafuitzitting in BelgiŽ - Aanvragen - Criteria - Herkomst - Evolutie (5-3384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3384
  SV 5-3384
Gedetineerden in het buitenland - Strafuitzitting in BelgiŽ - Aanvragen - Criteria - Herkomst - Evolutie (5-4697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4697
  SV 5-4697
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-247
  SV 5-247
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-248
  SV 5-248
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-4445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4445
  SV 5-4445
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-4468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4468
  SV 5-4468
Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats (5-423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-423
  SV 5-423
Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats (5-4450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4450
  SV 5-4450
Gevangenentransport - Federale politieagenten - Veiligheidskorps van Justitie - Bevoegdheid (5-9250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9250
  SV 5-9250
Gevangenentransport - Federale politieagenten - Veiligheidskorps van Justitie - Bevoegdheid (5-9251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9251
  SV 5-9251
Gevangenentransport - Turnhout - Toestand celwagen (5-9247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9247
  SV 5-9247
Gevangenis van Tilburg - Belgische gevangenen - Discriminatie - Klachten (5-1746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1746
  SV 5-1746
Gevangenis van Tilburg - Geweld - Comitť tegen Foltering - Belgische gevangenen (5-6624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6624
  SV 5-6624
Gevangenis van Tilburg - Huurprijs - Huurtermijn - Toekomstperspectief (5-10132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10132
  SV 5-10132
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-230
  SV 5-230
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-4377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4377
  SV 5-4377
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Huur bijkomende cellen te Tilburg - Kostprijs - Nieuwe preventie en reclasseringmaatregelen - Elektronische armband - Uitbreiding (5-480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-480
  SV 5-480
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen (5-132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-132
  SV 5-132
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen (5-133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-133
  SV 5-133
Haar ontmoeting met de Marokkaanse minister van Justitie (Overbrenging van gevangenen) (5-528)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-58
p. 34-36 5-58 p. 34-36 (PDF)
Het aantal buitenlanders in Belgische gevangenissen (Overbevolking - RepatriŽring naar het buitenland) (5-158)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-23
p. 14-17 5-23 p. 14-17 (PDF)
Het niet respecteren van de bevoegdheden van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak-Trabelsi (Uitlevering aan de Verenigde Staten) (5-4063)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 6-9 5-259 COM p. 6-9 (PDF)
Het protocol dat met Marokko is gesloten inzake de transfert van Marokkaanse gedetineerden (Ellendige detentieomstandigheden) (5-124)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 15-17 5-21 p. 15-17 (PDF)
Het terugsturen van Marokkaanse gevangenen die in BelgiŽ vastzitten (en het probleem van de verbeurdverklaring) (5-169)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 8-10 5-24 p. 8-10 (PDF)
Het terugsturen van gevangenen met Marokkaanse nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten (5-1552)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 22-24 5-111 COM p. 22-24 (PDF)
Het terugsturen van gevangenen met de Marokkaanse nationaliteit die in de Belgische gevangenissen vastzitten (5-1289)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 27-30 5-101 COM p. 27-30 (PDF)
Het terugsturen van gevangenen met vreemde nationaliteit die in Belgische gevangenissen vastzitten (5-1553)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 24-25 5-111 COM p. 24-25 (PDF)
Het terugstuurverdrag voor Marokkaanse gevangenen (5-2408)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-163 COM
p. 8-10 5-163 COM p. 8-10 (PDF)
Het terugstuurverdrag voor Marokkaanse gevangenen (Gedetineerden - Aantal dossiers - Houding van de Marokkaanse premier tegenover de Belgische minister van Justitie) (5-1986)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-146 COM
p. 16-21 5-146 COM p. 16-21 (PDF)
Het uitwijzen van een illegale crimineel (over het feit dat senator Fatiha SaÔdi de uitwijzing van een illegale crimineel zou hebben verhinderd - Uitwijzingsbeleid - Uitvoering van de bilaterale akkoorden met Marokko - Strafuitvoering - Terugsturen van Marokkaanse criminelen naar hun thuisland) (5-484)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-55
p. 7-10 5-55 p. 7-10 (PDF)
Het verslag van het Europees Comitť voor de preventie van foltering over de problemen in de gevangenis van Tilburg (Geweld onder gevangenen - Taalproblemen) (5-619)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-69
p. 11-13 5-69 p. 11-13 (PDF)
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (5-5040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-5040
  SV 5-5040
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (5-638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-638
  SV 5-638
Marokko - Gevangenen - Opvang - Uitlevering - Protocol - Overbevolking - Menswaardige behandeling van de gevangenen - Rechten van de mens (5-3617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3617
  SV 5-3617
Marokko - Gevangenen - Opvang - Uitlevering - Protocol - Overbevolking - Menswaardige behandeling van de gevangenen - Rechten van de mens (5-4704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4704
  SV 5-4704
Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling (5-420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-420
  SV 5-420
Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling (5-4447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4447
  SV 5-4447
Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen (5-2713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2713
  SV 5-2713
Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen (5-2714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2714
  SV 5-2714
Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen (5-2715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2715
  SV 5-2715
Uitlevering eigen onderdanen door BelgiŽ - Bilaterale afspraken (5-880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-880
  SV 5-880
Verhoren van verdachten en getuigen - "Telehoren" - Nederland (5-7735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7735
  SV 5-7735
Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland (5-527)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Alain Courtois, Gťrard Deprez en Richard Miller
5-527/1
p. 1-8 5-527/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 29 juli 2010 (5-1845)      
  Ontwerp
5-1845/1
p. 1-9 5-1845/1 p. 1-9 (PDF)
  Verslag van de heer Bert Anciaux
5-1845/2
p. 1-5 5-1845/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-89
p. 34 5-89 p. 34 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-89
p. 34 5-89 p. 34 (PDF)
  Stemming
5-89
p. 65 5-89 p. 65 (PDF)
  5-89
p. 69 5-89 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013, tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (5-2411)      
  Ontwerp
5-2411/1
p. 1-12 5-2411/1 p. 1-12 (PDF)
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Patrick De Groote
5-2411/2
p. 1-9 5-2411/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-132
p. 11-25 5-132 p. 11-25 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-132
p. 25 5-132 p. 25 (PDF)
  Stemming
5-132
p. 38 5-132 p. 38 (PDF)
  5-132
p. 81-82 5-132 p. 81-82 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Santo Domingo op 5 mei 2009 (5-2299)      
  Ontwerp
5-2299/1
p. 1-16 5-2299/1 p. 1-16 (PDF)
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2299/2
p. 1-4 5-2299/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 32 5-140 p. 32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-140
p. 32 5-140 p. 32 (PDF)
  Stemming
5-140
p. 41 5-140 p. 41 (PDF)
  5-140
p. 45 5-140 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federale Republiek BraziliŽ betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 (5-2319)      
  Ontwerp
5-2319/1
p. 1-20 5-2319/1 p. 1-20 (PDF)
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2319/2
p. 1-4 5-2319/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 28-32 5-140 p. 28-32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-140
p. 32 5-140 p. 32 (PDF)
  Stemming
5-140
p. 41-42 5-140 p. 41-42 (PDF)
  5-140
p. 46 5-140 p. 46 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1į Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009, en 2į Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009 (5-2793)      
  Ontwerp
5-2793/1
p. 1-45 5-2793/1 p. 1-45 (PDF)
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2793/2
p. 1-8 5-2793/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 57-59 5-148 p. 57-59 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-148
p. 59 5-148 p. 59 (PDF)
  Stemming
5-148
p. 80 5-148 p. 80 (PDF)
  5-148
p. 90 5-148 p. 90 (PDF)
Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (Omzetting kaderbesluiten) (5-1373)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-1373/1
p. 1 5-1373/1 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej
5-1373/2
p. 1-2 5-1373/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 10 van de heer Rik Torfs c.s.
5-1373/2
p. 2-5 5-1373/2 p. 2-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi
5-1373/3
p. 1-21 5-1373/3 p. 1-21 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
5-1373/4
p. 1-44 5-1373/4 p. 1-44 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-1373/5
p. 1 5-1373/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-55
p. 43-46 5-55 p. 43-46 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-55
p. 46 5-55 p. 46 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Zakia Khattabi
5-55
p. 47 5-55 p. 47 (PDF)
  5-55
p. 48 5-55 p. 48 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpťrťe en de dames Christine Defraigne en Dalila Douifi
5-2001/1
p. 1-114 5-2001/1 p. 1-114 (PDF)
  Amendement nr 20 van de regering
5-2001/2
p. 7-63 5-2001/2 p. 7-63 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 19 van de heer Bert Anciaux
5-2001/2
p. 1-7 5-2001/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 75 van mevrouw Els Van Hoof
5-2001/3
p. 27-29 5-2001/3 p. 27-29 (PDF)
  Amendementen nrs 117 en 118 van de heer Francis Delpťrťe
5-2001/3
p. 55 5-2001/3 p. 55 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 23 van de heer Louis Ide
5-2001/3
p. 1-4 5-2001/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 74 van de heer Bert Anciaux
5-2001/3
p. 4-27 5-2001/3 p. 4-27 (PDF)
  Amendementen nrs 76 tot 116 en 119 tot 127 van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2001/3
p. 29-55 5-2001/3 p. 29-55 (PDF)
  5-2001/3
p. 56-59 5-2001/3 p. 56-59 (PDF)
  Amendement nr 139 van de regering
5-2001/4
p. 8 5-2001/4 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 128 tot 136, 141 en 142 van de heer Bert Anciaux
5-2001/4
p. 1-7 5-2001/4 p. 1-7 (PDF)
  5-2001/4
p. 9-10 5-2001/4 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 137, 138, 140 en 143 tot 155 van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2001/4
p. 7-16 5-2001/4 p. 7-16 (PDF)
  Amendement nr 174 van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois
5-2001/5
p. 9 5-2001/5 p. 9 (PDF)
  5-2001/5
p. 9 5-2001/5 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 156 tot 169 en 175 van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2001/5
p. 1-6 5-2001/5 p. 1-6 (PDF)
  5-2001/5
p. 9 5-2001/5 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 170 en 171 van mevrouw Zakia Khattabi
5-2001/5
p. 6-7 5-2001/5 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 172 en 173 van mevrouw Els Van Hoof c.s.
5-2001/5
p. 7-8 5-2001/5 p. 7-8 (PDF)
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2001/6
p. 1-93 5-2001/6 p. 1-93 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-2001/7
p. 1-60 5-2001/7 p. 1-60 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 25-34 5-147 p. 25-34 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-147
p. 34 5-147 p. 34 (PDF)
  Stemming
5-147
p. 57 5-147 p. 57 (PDF)
  5-147
p. 66-67 5-147 p. 66-67 (PDF)
het intimiderende gedrag van een politieagent ten opzichte van een journalist (5-10313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10313
  SV 5-10313
het terugstuurverdrag tussen BelgiŽ en Marokko (5-10719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10719
  SV 5-10719
het transport van gedetineerden met taxi's (5-6613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6613
  SV 5-6613
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999