S. 5-1373 Dossierfiche K. 53-1796

Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie
Regering Y. Leterme II  

justitiŽle samenwerking in burgerlijke zaken EU
besluit (EU)
gevangenisstraf
beginsel van wederzijdse erkenning
Europees arrestatiebevel
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
overbrenging van gedetineerden
nationale uitvoeringsmaatregel
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1796/1 Wetsontwerp 12/10/2011
K. 53-1796/2 Amendementen 8/11/2011
K. 53-1796/3 Amendement 16/11/2011
K. 53-1796/4 Verslag namens de commissie 24/11/2011
K. 53-1796/5 Tekst aangenomen door de commissie 24/11/2011
K. 53-1796/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/12/2011
5-1373/1 5-1373/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/12/2011
5-1373/2 5-1373/2 (PDF) Amendementen 27/3/2012
5-1373/3 5-1373/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2012
5-1373/4 5-1373/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 27/3/2012
5-1373/5 5-1373/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 29/3/2012
K. 53-1796/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 30/3/2012
K. 53-1796/8 Tekst verbeterd door de commissie 19/4/2012
K. 53-1796/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/5/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1796/1
24/11/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 222
Doc. K. 53-1796/4
1/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 56, p. 39-46
1/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-1/o20)
Integraal verslag nr. 56, p. 78-79
Doc. K. 53-1796/6
1/12/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
1/12/2011   Overzending Doc. 5-1373/1 5-1373/1 (PDF)
1/12/2011   Verzending naar commissie: Justitie
22/3/2012   Inschrijving op agenda
29/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-55 Hand. 5-55 (PDF)
29/3/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-55 Hand. 5-55 (PDF)
29/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o4) Hand. 5-55 Hand. 5-55 (PDF)
Doc. 5-1373/5 5-1373/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
1/12/2011   Verzending naar commissie
14/3/2012   Inschrijving op agenda
14/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
14/3/2012   Bespreking
21/3/2012   Inschrijving op agenda
21/3/2012   Bespreking
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Bespreking
27/3/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o1)
27/3/2012   Aanneming na amendering
27/3/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1373/3 5-1373/3 (PDF)
27/3/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1373/4 5-1373/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
29/3/2012   Overzending Doc. K. 53-1796/7
17/4/2012   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 317
3/5/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 84, p. 50-51
3/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o14)
Integraal verslag nr. 84, p. 66
Doc. K. 53-1796/9
3/5/2012   Aanneming zonder amendering
3/5/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2012   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2012   Bekendmaking (32117-32149)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/3/2012
Commissie: Justitie
Geamendeerd 14/3/2012, 21/3/2012, 27/3/2012
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/5/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2012 8/6/2012, blz 32117-32149