Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-132

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 10 september 2010

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid

Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen

overbrenging van gedetineerden
voltrekking van de straf

Chronologie

10/9/2010Verzending vraag
17/5/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-133

Vraag nr. 5-132 d.d. 10 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ heeft met landen als Marokko, Congo en recentelijk, op 29 juli 2010, ook met AlbaniŽ een bilateraal akkoord gesloten. Op die manier zouden onderdanen van die landen die nu nog in Belgische gevangenissen opgesloten zijn, hun straf gedwongen moeten uitzitten in hun land van herkomst. In de media lees ik echter dat nog geen enkele gevangene werd overgebracht naar Marokko of Congo, omdat beide landen het verdrag met ons land nog niet geratificeerd hebben.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Wanneer wordt de ratificatie verwacht door AlbaniŽ, Marokko en Congo? Welke timing wordt er gehanteerd? Wanneer zullen de eerste gevangenen worden overgebracht?

2. Is er wat het verdrag met AlbaniŽ betreft (zoals in het verdrag met Marokko) sprake van tegenprestaties van BelgiŽ? Zo ja, welke en onder welke voorwaarden?

3. Welke zijn de precieze voorwaarden? Een band met BelgiŽ en/of een goedkeuring van AlbaniŽ? Hoe verloopt de procedure precies?

4. Hoe wordt procedure opgevolgd? Wie is verantwoordelijk om de zaken te doen vooruitgaan?

5. Wat is de verdere stand van zaken wat de onderhandelingen met Algerije, de Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan en de Filippijnen betreft? Hebben die landen al gereageerd? Welke timing wordt er gehanteerd om tot ondertekening te komen? Zijn er nog andere landen waarnaar een ontwerp van overbrengingsverdrag werd gestuurd?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2011 :

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Justitie, aan wie de vraag eveneens werd gesteld.