Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vanlerberghe Myriam" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de situatie in HaÔti      
  Debat
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van mevrouw Myriam Vanlerberghe tot quaestor van de Senaat (ter vervanging van de heer Andrť Van Nieuwkerke)
4-82
p. 52 4-82 p. 52 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2009-2010)      
  Benoeming van mevrouw Myriam Vanlerberghe tot quaestor van de Senaat
4-88
p. 4-5 4-88 p. 4-5 (PDF)
Beroep op het Reglement van de Senaat : vertaling van de amendementen      
  4-9
p. 76-77 4-9 p. 76-77 (PDF)
  4-9
p. 85-87 4-9 p. 85-87 (PDF)
Civiele bescherming - Vrijwilligers - Oproep van reservisten (4-446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-446
Civiele bescherming - Vrijwilligers - Oproep van reservisten (4-621)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-621
De SIS-kaartfraude (Fraude door een draagmoeder die bevalt en gebruik maakt van de SIS-kaart van de wensmoeder) (4-125)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 32-34 4-15 p. 32-34 (PDF)
De aangekondigde omzendbrief over de regularisatie van asielzoekers (4-365)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-35
p. 26-28 4-35 p. 26-28 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De betoging van de logopedisten en de vrees dat leer- en spraakstoornissen straks niet meer worden terugbetaald (2-246)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 20-23 2-45 p. 20-23 (PDF)
De borstkankerscreening in BelgiŽ (2-183)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De evolutie van de prijzen (Brandstofprijzen en prijs van de basisbehoeften - Studie, besteld bij de Nationale Bank, die een vergelijking moet maken met andere Europese landen) (4-91)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 15-17 4-13 p. 15-17 (PDF)
De evolutie van de prijzen (Studie besteld bij de Nationale Bank - Verbetering van de koopkracht) (4-148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-17
p. 10-12 4-17 p. 10-12 (PDF)
De financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (4-216)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-24
p. 11-12 4-24 p. 11-12 (PDF)
De financiering van de niet-commerciŽle bloedbanken (4-401)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-37
p. 13-14 4-37 p. 13-14 (PDF)
De gegroepeerde bestellingen van stookolie (Weigering door bepaalde leveranciers) (4-169)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke integratie
4-18
p. 14 4-18 p. 14 (PDF)
De georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan (2-178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De gevolgen van weigering van betaling van lidgelden aan de Orde van geneesheren (2-45)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-13
p. 12-14 2-13 p. 12-14 (PDF)
De huidige politieke crisis (Immobilisme o.a. door het BHV-dossier terwijl problemen inzake dalende koopkracht en begroting rijzen - Vooropgestelde timing ?) (4-270)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-27
p. 8-9 4-27 p. 8-9 (PDF)
De mensen zonder papieren in de sporthal van de ULB (Regularisatie - Publicatie van de rondzendbrief - Bezetting van privť-gebouwen - Electrabel - ULB - Uitvoering van het regeerakkoord) (4-481)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-49
p. 14-19 4-49 p. 14-19 (PDF)
De mogelijke stopzetting van terugbetaling van logopediesessies door de ziekteverzekering (2-248)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 20-23 2-45 p. 20-23 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De omzendbrief-regularisaties (Uitwijzing van mensen die aan de regularisatiecriteria voldoen) (4-522)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-52
p. 30-32 4-52 p. 30-32 (PDF)
De problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker (2-196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de opsporing van borstkanker (2-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan (2-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De registratie van de wilsverklaring (i.v.m. euthanasie - Uitvoeringsbesluit - Beschikbaarheid officiŽle documenten) (3-1018)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-151
p. 23-24 3-151 p. 23-24 (PDF)
De registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie (Onderrichtingen aan de gemeentebesturen - Informeren van het brede publiek) (4-248)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-26
p. 9-10 4-26 p. 9-10 (PDF)
De registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie en de wijze van mededeling ervan aan de betrokken artsen (Registratie via het Rijksregister bij de gemeentebesturen) (3-1455)      
  Mondeling vraag van mevrouw Vanlerberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 14-16 3-208 p. 14-16 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (2-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De toekenning van een specifiek verlof voor ouders van een gehospitaliseerd kind (4-1157)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-116
p. 32-33 4-116 p. 32-33 (PDF)
De toekenning van een specifiek verlof voor ouders van een gehospitaliseerd kind (Ontwerp van KB - Nationale Arbeidsraad) (4-1014)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 22-24 4-107 p. 22-24 (PDF)
De uitvoering van het zorgprogramma pediatrie (Voortbestaan in kleine ziekenhuizen) (4-894)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-89
p. 29-31 4-89 p. 29-31 (PDF)
De vrijwilligers van de civiele bescherming (Reorganisatie van de operationele diensten - Opsplitsing van de vrijwilligers in kernvrijwilligers [semi-professionele hulpverleners] of reservisten) (4-26)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 12-13 4-3 COM p. 12-13 (PDF)
De wettelijke erkenning en structurele financiering van de palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (4-938)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-94
p. 15 4-94 p. 15 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Myriam Vanlerberghe, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Vanlerberghe, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Vanlerberghe, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-HťlŤne Crombť-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpťrťe en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Het bewaren van navelstrengbloed (Belang van stamcellen in het genezen van mensen - Winstbejag van een bedrijf op Internet) (3-602)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-99
p. 25-27 3-99 p. 25-27 (PDF)
Het bewaren van stamcellen uit het navelstrengbloed van een baby op zijn of haar naam (Navelstrengbloedbank Cryocell - Herziening wet 5 juli 1994 - Solidariteit inzake gezondheidszorg) (2-405)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 15-16 2-83 p. 15-16 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het commercieel draagmoederschap (Vraag naar de wettelijkheid) (4-721)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 26-29 4-71 p. 26-29 (PDF)
Het georganiseerd screenen naar borstkanker in BelgiŽ (2-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het niet-uitnodigen van de gepensioneerdenorganisaties voor de Nationale Pensioenconferentie (4-631)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-63
p. 20-22 4-63 p. 20-22 (PDF)
Het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers (4-690)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe ŗ Mme Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers (Klachten van geloofsgemeenschappen, universiteiten en advocaten) (4-681)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-66
p. 7-8 4-66 p. 7-8 (PDF)
Het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is (4-904)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-92
p. 17-19 4-92 p. 17-19 (PDF)
Het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is (Advies van de Nationale Arbeidsraad - Zorgverlof - Wetsvoorstel 4-622 - Loopbaanonderbreking) (4-854)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-82
p. 31-32 4-82 p. 31-32 (PDF)
Het vervolgingsbeleid inzake drugs (Uit het strafrecht halen van cannabisgebruik - Gebrek aan duidelijkheid van de wet van 2003 en de rondzendbrief van de procureurs-generaal van 1 februari 2005)      
  Debat
3-151
p. 13-22 3-151 p. 13-22 (PDF)
Het zwangerschapsverlof (Verlenging van het verlof) (4-442)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-47
p. 21-22 4-47 p. 21-22 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Bepaling van de afschrijfbare waarde van een gebouw met grond - Ontvanger der registratie (2-1848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2618-2619 2-50 p. 2618-2619 (PDF)
  Bul. 2-58
p. 3156-3157 2-58 p. 3156-3157 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3921-3924 2-70 p. 3921-3924 (PDF)
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Mevrouw Myriam Vanlerberghe protesteet tegen het feit dat de Quaestuur van de Senaat geen broodjes voor de senatoren heeft besteld (Lang debat in plenaire vergadering)      
  4-11
p. 59 4-11 p. 59 (PDF)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman waarbij de tekst wordt gelezen door mevrouw Myriam Vanlerberghe      
  4-48
p. 25 4-48 p. 25 (PDF)
Onontvankelijkheid van amendementen, neergelegd in plenaire vergadering, omdat ze dezelfde tekst voorstellen als de tekst die in commissie werd goedgekeurd      
  4-30
p. 49 4-30 p. 49 (PDF)
  4-30
p. 50 4-30 p. 50 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de mandatarissen van de ondergeschikte besturen) (Brengen van de gemeentelijke en provinciale mandatarissen binnen het toepassingsgebied ratione personae van de bijzondere wet - Vrijstelling) (3-2368)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
3-2368/2
p. 3-5 3-2368/2 p. 3-5 (PDF)
Ontwerp van economische herstelwet (4-1199)      
  Algemene bespreking
4-67
p. 4-20 4-67 p. 4-20 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen en Myriam Vanlerberghe en de heer Joris Van Hauthem
4-68
p. 44-45 4-68 p. 44-45 (PDF)
  4-68
p. 69 4-68 p. 69 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
3-742/4
p. 1-3 3-742/4 p. 1-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Maatregelen ter bevordering van de koopkracht van werknemers die als gevolg van de economische crisis tijdelijk werkloos zijn : verhoging loongrens en vervangingspercentages
4-1050/2
p. 1-2 4-1050/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen opdrachtgever en onderaannemer voor de betaling van loonschulden - Strijd tegen sociale dumping - Goedkope arbeidskrachten uit het buitenland
4-1050/2
p. 2-7 4-1050/2 p. 2-7 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Vaderschapsverlof : uitbreiding tot 25 dagen, op te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte
4-1050/2
p. 8-9 4-1050/2 p. 8-9 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Amendement nr 16 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1552/2
p. 25-26 4-1552/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1552/2
p. 26 4-1552/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 18 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1552/2
p. 26 4-1552/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 19 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Uitbreiding van het vaderschapsverlof
4-1552/2
p. 27 4-1552/2 p. 27 (PDF)
  Amendement nr 20 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Het eenheidsstatuut (Toenadering tussen de statuten van arbeiders en bedienden)
4-1552/2
p. 27-35 4-1552/2 p. 27-35 (PDF)
  Amendement nr 21 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Invoering hoofdelijke aansprekelijkheid tussen opdrachtgever en onderaannemer voor betaling van loonschulden - Sociale fraude
4-1552/2
p. 35-40 4-1552/2 p. 35-40 (PDF)
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Amendement nr 10 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Herverdeling van de sociale lasten van de werkgevers - Verlichting van de lasten van de KMO's en compenserende bijdrage ten laste van de "grotere" werkgevers
4-738/2
p. 16 4-738/2 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 11 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Wettelijke rentevoet inzake sociale zekerheid
4-738/2
p. 16-17 4-738/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 12 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van loonschulden - Buitenlandse werknemers
4-738/2
p. 17-22 4-738/2 p. 17-22 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Dienstencheques - IntensifiŽring van de controle op de dienstenscheques ondernemingen en bestrijding van eventuele problemen van "carrousels" : voorwaarden van de erkenning - Beschikbaarheid van het jaarlijks evaluatieverslag in juni
4-738/2
p. 22 4-738/2 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Toekenning aan eenoudergezinnen, per 10 aangekochte dienstencheques, van 2 gratis dienstencheques
4-738/2
p. 22-25 4-738/2 p. 22-25 (PDF)
  Amendement nr 15 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verhoging van de werkbonus - Wijziging wet 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering
4-738/2
p. 25 4-738/2 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Kringloopfonds (Sociale economie) - Financiering - Uitbreiding van de Raad van bestuur met vertegenwoordigers van de gewesten
4-738/2
p. 26 4-738/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verbetering van de werkhervattingstoeslag - FinanciŽle incentive om werkloze 50-plussers toe te leiden naar een nieuwe job - Wijziging KB 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
4-738/2
p. 26-27 4-738/2 p. 26-27 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Kinderbijslag : gelijkschakeling van het bedrag van de basistoeslag voor alle kinderen van rang ťťn met die van rang twee - Wijziging samengeordende wetten van 19 december 1939
4-738/2
p. 9-11 4-738/2 p. 9-11 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verhoging van de kinderbijslag : wijziging KB 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag t.v.v. zelfstandigen
4-738/2
p. 11-12 4-738/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Koopkrachtverbetering : vermindering van de solidariteitsbijdrage op pensioenen
4-738/2
p. 12-13 4-738/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verbetering van de koopkracht van de lopende pensioenen
4-738/2
p. 14-15 4-738/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verbetering van de initiŽle pensioenberekening
4-738/2
p. 15-16 4-738/2 p. 15-16 (PDF)
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de laagste pensioenen
4-31
p. 8 4-31 p. 8 (PDF)
   Basis voor berekening van de heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent
4-31
p. 5-6 4-31 p. 5-6 (PDF)
   Begrotingsbeleid
4-31
p. 6-7 4-31 p. 6-7 (PDF)
  4-31
p. 7 4-31 p. 7 (PDF)
  4-31
p. 8 4-31 p. 8 (PDF)
   Behoud van de koopkracht van de gepensioneerden
4-31
p. 8-9 4-31 p. 8-9 (PDF)
   Energiebeleid
4-31
p. 7-8 4-31 p. 7-8 (PDF)
  4-31
p. 9 4-31 p. 9 (PDF)
   Forfaitaire verminderingen voor leveringen van gas en elektriciteit - Toekenning van een vermindering van de factuur aan een bepaalde categorie van personen
4-31
p. 7 4-31 p. 7 (PDF)
   Kinderbijslag : gelijkschakeling van het bedrag van de basistoeslag voor alle kinderen van rang ťťn met die van rang twee - Wijziging samengeordende wetten van 19 december 1939
4-31
p. 8 4-31 p. 8 (PDF)
   Toekenning aan eenoudergezinnen, per 10 aangekochte dienstencheques, van 2 gratis dienstencheques
4-31
p. 8 4-31 p. 8 (PDF)
   Zilverfonds - Financiering
4-31
p. 6-8 4-31 p. 6-8 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiŽren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Amendementen nrs 4 tot 7 en 12 tot 14 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
3-2377/2
p. 2 3-2377/2 p. 2 (PDF)
  3-2377/2
p. 6 3-2377/2 p. 6 (PDF)
Opportuniteit om vragen te stellen over de regeringsverklaring terwijl het debat in de Kamer nog aan de gang is - Weigering door het Bureau van de Senaat      
  4-89
p. 18-19 4-89 p. 18-19 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het wetsvoorstel 4-431/1 tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (4-431)      
  4-8
p. 8-9 4-8 p. 8-9 (PDF)
Politie-inspecteur - Selectieprocedure - Medische proeven - Strenge voorwaarden (4-2917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2917
Politie-inspecteur - Selectieprocedure - Medische proeven - Strenge voorwaarden (4-5933)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5933
Procedť van programmawetten - Kritiek op de werkmethode - Misbruik van de evocatieprocedure - Taakverdeling tussen Kamer en Senaat      
  4-106
p. 5-11 4-106 p. 5-11 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
Rechten van slachtoffers (2-1275)      
  Verslag namens de werkgroep "Rechten van slachtoffers" uitgebracht door de dames KaÁar en Vanlerberghe
2-1275/1
p. 1-129 2-1275/1 p. 1-129 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Bespreking in commissie van wetsvoorstellen betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht tot niet-Europese onderdanen - Over het feit dat de commissievergadering samenvalt met de plenaire vergadering - Beroep op artikelen 40 en 23,3 van het Reglement van de Senaat
   De heer Hugo Vandenberghe stelt voor te stemmen over de in commissie te volgen procedure
3-20
p. 5-10 3-20 p. 5-10 (PDF)
  Het is niet mogelijk een wetsvoorstel in te dienen omdat de Senaat nog niet is samengesteld en er dus ook nog geen Vast Bureau is
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
3-128
p. 17 3-128 p. 17 (PDF)
  3-128
p. 18 3-128 p. 18 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek - Generatiepact
3-128
p. 16 3-128 p. 16 (PDF)
  3-128
p. 16-17 3-128 p. 16-17 (PDF)
  3-128
p. 18 3-128 p. 18 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Nood aan een sociaal Europa
2-7
p. 23 2-7 p. 23 (PDF)
   Oprichting van een parlementscommissie voor politieke vernieuwing
2-7
p. 23 2-7 p. 23 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
3-78
p. 13 3-78 p. 13 (PDF)
  3-78
p. 13 3-78 p. 13 (PDF)
   Bestrijding van de fiscale fraude
3-78
p. 13 3-78 p. 13 (PDF)
   CreŽren door sommige parlementsleden van een ware conflictsfeer
3-78
p. 14 3-78 p. 14 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Ethische thema's
4-91
p. 15-18 4-91 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Combinatie gezin-werk
3-5
p. 14 3-5 p. 14 (PDF)
   Familierecht
3-5
p. 15 3-5 p. 15 (PDF)
   Fiscaal beleid
3-5
p. 15 3-5 p. 15 (PDF)
   Sociaal beleid
3-5
p. 15 3-5 p. 15 (PDF)
   Welzijn op het werk
3-5
p. 14 3-5 p. 14 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
3-5
p. 14 3-5 p. 14 (PDF)
   Woon-werkverkeer
3-5
p. 14 3-5 p. 14 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Budgettair evenwicht
3-16
p. 12 3-16 p. 12 (PDF)
   FinanciŽle groei voor de gezondheidszorg
3-16
p. 13 3-16 p. 13 (PDF)
   Rol van de Senaat
3-16
p. 11 3-16 p. 11 (PDF)
   Tewerkstelling als topprioriteit
3-16
p. 12 3-16 p. 12 (PDF)
  3-16
p. 12 3-16 p. 12 (PDF)
  3-16
p. 13 3-16 p. 13 (PDF)
   Verhoging van de begroting van Justitie en politie
3-16
p. 13 3-16 p. 13 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   "Maximale gezondheidsfactuur" voor langdurige zieken
2-73
p. 41 2-73 p. 41 (PDF)
   Beter op elkaar afstemmen van gezins- en beroepsleven
2-73
p. 41 2-73 p. 41 (PDF)
   Financiering palliatieve zorgverlening
2-73
p. 41 2-73 p. 41 (PDF)
   Psychiatrie voor kinderen en jongeren
2-73
p. 42 2-73 p. 42 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-73
p. 42 2-73 p. 42 (PDF)
   Sanering van de schuld
2-73
p. 42 2-73 p. 42 (PDF)
   Vergoeding van dure medische hulpmiddelen
2-73
p. 42 2-73 p. 42 (PDF)
   Verhoging van bepaalde uitkeringen
2-73
p. 41 2-73 p. 41 (PDF)
   Zilverfonds
2-73
p. 42 2-73 p. 42 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Dienstencheques
3-184
p. 40-41 3-184 p. 40-41 (PDF)
   Maximumfactuur - Chronisch zieken
3-184
p. 41 3-184 p. 41 (PDF)
   Rijksbegroting in evenwicht
3-184
p. 40 3-184 p. 40 (PDF)
   Sociaal beleid
3-184
p. 40-41 3-184 p. 40-41 (PDF)
   Verhoging van het leefloon
3-184
p. 40 3-184 p. 40 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Aanvulling van het Zilverfonds
4-23
p. 23 4-23 p. 23 (PDF)
   Afbouw van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
4-23
p. 24 4-23 p. 24 (PDF)
   De voorgestelde maatregelen zijn niet becijferd
4-23
p. 32-33 4-23 p. 32-33 (PDF)
   Ethische vraagstukken
4-23
p. 24-26 4-23 p. 24-26 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
   Onzekerheid over de doelstellingen en de middelen van de nieuwe regering
4-23
p. 21-22 4-23 p. 21-22 (PDF)
  4-23
p. 24 4-23 p. 24 (PDF)
   Samenstelling van de regering
4-23
p. 21 4-23 p. 21 (PDF)
   Versterking van de koopkracht
4-23
p. 23 4-23 p. 23 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Uitbreiding van het stookoliefonds
4-11
p. 60 4-11 p. 60 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fiscale hervorming
2-146
p. 16 2-146 p. 16 (PDF)
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-146
p. 14 2-146 p. 14 (PDF)
  2-146
p. 17 2-146 p. 17 (PDF)
   Hervorming van de ziekteverzekering - Begroting
2-146
p. 15-16 2-146 p. 15-16 (PDF)
   Internationale groeivertraging - Groeicijfer in aanmerking genomen voor de begroting 2002 - Begrotingsevenwicht - Beperkte marges
2-146
p. 14-15 2-146 p. 14-15 (PDF)
   Invoering van het bindend referendum
2-146
p. 16 2-146 p. 16 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-146
p. 16 2-146 p. 16 (PDF)
   Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers
2-146
p. 16 2-146 p. 16 (PDF)
   Wetsontwerp op de kieskringen - Provinciale kiesdistricten
2-146
p. 17 2-146 p. 17 (PDF)
Reglement van de Senaat      
  Toepassing van artikel 63, 1, tweede lid, dat de evocatie voorziet bij zitten en opstaan
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Vervanging van quaestoren in de loop van een zitting - Vervanging van een quaestor die geen deel meer uitmaakt van zijn fractie - Artt. 16, 84 en 8 Reglement van de Senaat - Vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert      
  4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat (Mondelinge vragen : spreektijd) (2-688)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en heren Mahoux, Monfils, Lozie en Thissen
2-688/1
p. 1-3 2-688/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (Verlies van de hoedanigheid van lid van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verlaten van een fractie) (3-1393)      
  Voorstel van de heren Wille, Mahoux en Brotcorne en de dames Vanlerberghe, Defraigne en de Bethune
3-1393/1
p. 1-2 3-1393/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen (Regeling waarbij de federale instellingen of administraties aan de gemeenschapsinstellingen of -administratie meedelen welke belastingplichtigen beantwoorden aan de criteria voor het toekennen van een studiebeurs) (2-1465)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe en Leduc
2-1465/1
p. 1-5 2-1465/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Colombia (4-1403)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Elke Tindemans en Myriam Vanlerberghe en van de heren Philippe Mahoux en Josť Daras
4-1403/1
p. 1-15 4-1403/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten (3-1278)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Steverlynck en mevrouw Vanlerberghe
3-172
p. 39-40 3-172 p. 39-40 (PDF)
  3-172
p. 76 3-172 p. 76 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg (Prioriteiten opgenomen in het verslag van de Evaluatiecel palliatieve zorg - Voorstellen en aanbevelingen) (3-1583)      
  Voorstel van de heer Mahoux en de dames Defraigne, Vanlerberghe en Leduc
3-1583/1
p. 1-3 3-1583/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (2-869)      
  Voorstel van mevrouw Laloy c.s.
2-869/1
p. 1-4 2-869/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Voorstel van de heren Galand, Monfils, Kelchtermans, Cornil, Maertens en Thissen en de dames Leduc en Vanlerberghe
2-751/1
p. 1-4 2-751/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-320/1
p. 1-2 2-320/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-74/2
p. 1-9 4-74/2 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-755/2
p. 1-8 4-755/2 p. 1-8 (PDF)
Wensen (2003 BZ)      
  Einde-zittingswensen
3-12
p. 24 3-12 p. 24 (PDF)
  3-12
p. 26 3-12 p. 26 (PDF)
Wensen (2004-2005)      
  Vakantiewensen
3-125
p. 65 3-125 p. 65 (PDF)
Wensen (2005-2006)      
  Vakantiewensen
3-179
p. 18-19 3-179 p. 18-19 (PDF)
Wensen (2006-2007)      
  Wensen bij het einde van de legislatuur
3-217
p. 54-57 3-217 p. 54-57 (PDF)
Werkgroep "Dotaties aan de leden van de koninklijke familie"      
  Vraag tot oprichting
4-29
p. 7 4-29 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1063)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Bescherming van de verbruiker - Bescherming van de privacy - Incasso-ondernemingen - Vordering tot staking - Verboden daden - Burgerlijke sancties, strafbepalingen en administratieve sancties) (2-1061)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Vanlerberghe en de heer Ramoudt
2-1061/2
p. 1-3 2-1061/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
3-743/2
p. 1 3-743/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1553/2
p. 1 4-1553/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1553/2
p. 3-5 4-1553/2 p. 3-5 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1553/2
p. 5-6 4-1553/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1553/2
p. 6 4-1553/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 6 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1553/2
p. 2-3 4-1553/2 p. 2-3 (PDF)
  4-1553/2
p. 6-7 4-1553/2 p. 6-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-106
p. 4-12 4-106 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Adoptieverlof
4-1051/2
p. 3-7 4-1051/2 p. 3-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Toekenning aan de ťťnoudergezinnen van bijkomend twee gratis dienstencheques per tien aangekochte
4-1051/2
p. 1-2 4-1051/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Amendement nr 10 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Betere inning van de socialezekerheidsbijdragen van de zelfstandigen - Mechanisme van de sociale kennisgeving - Kennisgeving van sociale schulden en verlijden van een notariŽle akte van vervreemding die tot een rangregeling leidt - Verzet tegen de prijs
4-739/2
p. 7-8 4-739/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 11 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Arbeidsongevallen : definitie van "belangrijkste kostwinner"
4-739/2
p. 8 4-739/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verbod op het aanrekenen van supplementen voor patiŽnten van 65 jaar of ouder die langer dan een week op jaarbasis in het ziekenhuis verblijven
4-739/2
p. 6-7 4-739/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Sociale Zekerheid : beroepsherinschakeling van arbeidsongeschikten
4-739/2
p. 7 4-739/2 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Myriam Vanlerberghe en de heer Bart Martens, ingediend in plenaire vergadering
4-963/2
p. 1-4 4-963/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-43
p. 31-36 4-43 p. 31-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
2-522/3
p. 1-145 2-522/3 p. 1-145 (PDF)
   "Activeren" van de bestaansminimumtrekkers naar de arbeidsmarkt toe
2-522/3
p. 5 2-522/3 p. 5 (PDF)
   "Responsabilisering" van de sociale parastatalen : personeelsstatuut
2-522/3
p. 34 2-522/3 p. 34 (PDF)
  2-522/3
p. 35 2-522/3 p. 35 (PDF)
   Aanpassing van de wetgeving inzake de SIS-kaart
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
  2-522/3
p. 38 2-522/3 p. 38 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
   Aanpassing van de wijze van gegevensmededeling door de Technische cel aan het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Minimale klinische gegevens)
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
  2-522/3
p. 45 2-522/3 p. 45 (PDF)
   Afschaffing van de dienstencheques voor schilder- en behangwerken
2-522/3
p. 13 2-522/3 p. 13 (PDF)
  2-522/3
p. 15 2-522/3 p. 15 (PDF)
  2-522/3
p. 19 2-522/3 p. 19 (PDF)
   Arbeidsduur in het bouwbedrijf
2-522/3
p. 11 2-522/3 p. 11 (PDF)
   Armoedebestrijding
2-522/3
p. 7 2-522/3 p. 7 (PDF)
   Automatische correctiemechanismen bij begrotingsoverschrijding in de ziekteverzekering
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
  2-522/3
p. 44 2-522/3 p. 44 (PDF)
   Bijzonder solidariteitsfonds
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
  2-522/3
p. 38-39 2-522/3 p. 38-39 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
   Bijzondere machten
2-522/3
p. 4 2-522/3 p. 4 (PDF)
  2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
   Doorstromingsprogramma's (Uitoefening van niet-ingevulde collectieve behoeften) - Doorstromingscontracten
2-522/3
p. 11 2-522/3 p. 11 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek
2-522/3
p. 31-32 2-522/3 p. 31-32 (PDF)
  2-522/3
p. 36-37 2-522/3 p. 36-37 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
  2-522/3
p. 45-46 2-522/3 p. 45-46 (PDF)
   Federale werkgelegenheidsprogramma's - Plannen plus 1, plus 2, plus 3
2-522/3
p. 8 2-522/3 p. 8 (PDF)
  2-522/3
p. 15 2-522/3 p. 15 (PDF)
  2-522/3
p. 19 2-522/3 p. 19 (PDF)
   Financiering van de Dienst Geneesmiddelenonderzoek - Retributies van de apothekers
2-522/3
p. 27 2-522/3 p. 27 (PDF)
  2-522/3
p. 30 2-522/3 p. 30 (PDF)
   Financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring
2-522/3
p. 24-25 2-522/3 p. 24-25 (PDF)
   Geneeskundige hulp voor asielzoekers
2-522/3
p. 44 2-522/3 p. 44 (PDF)
   Generische geneesmiddelen
2-522/3
p. 38 2-522/3 p. 38 (PDF)
   Heffing op het omzetcijfer van farmaceutische producten
2-522/3
p. 25 2-522/3 p. 25 (PDF)
  2-522/3
p. 27 2-522/3 p. 27 (PDF)
  2-522/3
p. 29 2-522/3 p. 29 (PDF)
  2-522/3
p. 34 2-522/3 p. 34 (PDF)
  2-522/3
p. 38 2-522/3 p. 38 (PDF)
  2-522/3
p. 39 2-522/3 p. 39 (PDF)
  2-522/3
p. 44 2-522/3 p. 44 (PDF)
   Kinderbijslagstelsel van niet-beschermde lokale mandatarissen
2-522/3
p. 34 2-522/3 p. 34 (PDF)
  2-522/3
p. 39 2-522/3 p. 39 (PDF)
   Klinische biologie : begrotingsmaatregel
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
   Loopbaanonderbreking voor politiek mandaat op gemeentelijk niveau
2-522/3
p. 13 2-522/3 p. 13 (PDF)
  2-522/3
p. 15 2-522/3 p. 15 (PDF)
  2-522/3
p. 20 2-522/3 p. 20 (PDF)
   Maatregelen m.b.t. de activiteitsgraad in de openbare sector (Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning) : uitstapmogelijkheden e.a.
2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
  2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
  2-522/3
p. 40 2-522/3 p. 40 (PDF)
  2-522/3
p. 45-46 2-522/3 p. 45-46 (PDF)
   Minimale klinische gegevens en privacy
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
  2-522/3
p. 44 2-522/3 p. 44 (PDF)
   Nieuwe werkgelegenheidsinstrumenten
2-522/3
p. 5-13 2-522/3 p. 5-13 (PDF)
   Omzetting van de Europese richtlijn m.b.t. het patent op het menselijk wezen
2-522/3
p. 27 2-522/3 p. 27 (PDF)
  2-522/3
p. 30-31 2-522/3 p. 30-31 (PDF)
   Omzetting van de ouderdoms- en weduwerenten in een eenmalig kapitaal (Werknemerspensioenen)
2-522/3
p. 32 2-522/3 p. 32 (PDF)
   Opheffing van het onderscheid tussen de statuten van arbeider en bediende
2-522/3
p. 14 2-522/3 p. 14 (PDF)
   Oprichting van twee begrotingsfondsen in het kader van de sociale Maribel : Fonds voor de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingsinstellingen en Fonds voor de andere werkgevers van de overheidssector
2-522/3
p. 11 2-522/3 p. 11 (PDF)
   Organiek Fonds voor geneesmiddelen
2-522/3
p. 25 2-522/3 p. 25 (PDF)
  2-522/3
p. 26-27 2-522/3 p. 26-27 (PDF)
  2-522/3
p. 29-30 2-522/3 p. 29-30 (PDF)
   Overdracht van officina
2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
  2-522/3
p. 42 2-522/3 p. 42 (PDF)
   Overheidspensioenen : federale bevoegdheid versus bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten - Onderwijzend personeel
2-522/3
p. 31-32 2-522/3 p. 31-32 (PDF)
  2-522/3
p. 36 2-522/3 p. 36 (PDF)
  2-522/3
p. 40-42 2-522/3 p. 40-42 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
   Overheidspensioenen : toekenning van een leeftijdsbijslag, stimulans om langer te werken
2-522/3
p. 31 2-522/3 p. 31 (PDF)
  2-522/3
p. 36-37 2-522/3 p. 36-37 (PDF)
  2-522/3
p. 40-42 2-522/3 p. 40-42 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
   Overheidspensioenen : toekenning van een pensioencomplement voor beroepen met hoge werkbelasting
2-522/3
p. 31 2-522/3 p. 31 (PDF)
  2-522/3
p. 36 2-522/3 p. 36 (PDF)
  2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
  2-522/3
p. 40-42 2-522/3 p. 40-42 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-522/3
p. 3-5 2-522/3 p. 3-5 (PDF)
   Rol van de Senaat als reflectiekamer
2-522/3
p. 3-5 2-522/3 p. 3-5 (PDF)
   Sociaal en fiscaal statuut van de kunstenaars
2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
  2-522/3
p. 42 2-522/3 p. 42 (PDF)
   Sociale economie : subsidies van de Europese Commissie en OCMW
2-522/3
p. 6 2-522/3 p. 6 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage op pensioenen
2-522/3
p. 32-33 2-522/3 p. 32-33 (PDF)
   Statuut van au pair-jongeren (Statuut van dienstbode)
2-522/3
p. 11 2-522/3 p. 11 (PDF)
  2-522/3
p. 14-15 2-522/3 p. 14-15 (PDF)
  2-522/3
p. 18-19 2-522/3 p. 18-19 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-522/3
p. 3-4 2-522/3 p. 3-4 (PDF)
  2-522/3
p. 4 2-522/3 p. 4 (PDF)
   Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
2-522/3
p. 6 2-522/3 p. 6 (PDF)
  2-522/3
p. 6 2-522/3 p. 6 (PDF)
   Terbeschikkingstelling : wetgeving - Moeilijk te plaatsen werknemers ter beschikking stellen van gebruikers met het oog op hun herinschakeling op de arbeidsmarkt - Invoeginterim en bedrijven voor uitzendarbeid
2-522/3
p. 7 2-522/3 p. 7 (PDF)
  2-522/3
p. 7-8 2-522/3 p. 7-8 (PDF)
  2-522/3
p. 8-10 2-522/3 p. 8-10 (PDF)
  2-522/3
p. 13 2-522/3 p. 13 (PDF)
  2-522/3
p. 14 2-522/3 p. 14 (PDF)
  2-522/3
p. 16-18 2-522/3 p. 16-18 (PDF)
  2-522/3
p. 20-23 2-522/3 p. 20-23 (PDF)
   Verhoogde kinderbijslag voor chronisch zieke kinderen - Kanker
2-522/3
p. 39 2-522/3 p. 39 (PDF)
  2-522/3
p. 44 2-522/3 p. 44 (PDF)
   Wetgeving inzake publiciteit voor geneesmiddelen
2-522/3
p. 27 2-522/3 p. 27 (PDF)
  2-522/3
p. 29-30 2-522/3 p. 29-30 (PDF)
   Wijziging wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 : opvraging van gegevens over psychiatrische patiŽnten bij ziekenhuizen en privacy
2-522/3
p. 24 2-522/3 p. 24 (PDF)
  2-522/3
p. 26 2-522/3 p. 26 (PDF)
  2-522/3
p. 29 2-522/3 p. 29 (PDF)
   Wijziging wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 : zware medische apparatuur
2-522/3
p. 23 2-522/3 p. 23 (PDF)
  2-522/3
p. 25-26 2-522/3 p. 25-26 (PDF)
  2-522/3
p. 28 2-522/3 p. 28 (PDF)
   Wijziging wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen : omzetting van de richtlijn "Bewijs van de arbeidsverhouding"
2-522/3
p. 12 2-522/3 p. 12 (PDF)
   Wijzigingen aan de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen
2-522/3
p. 34-35 2-522/3 p. 34-35 (PDF)
  2-522/3
p. 40 2-522/3 p. 40 (PDF)
  2-522/3
p. 45 2-522/3 p. 45 (PDF)
   Winstmarges van de apotheken
2-522/3
p. 38 2-522/3 p. 38 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
  Algemene bespreking
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 19 2-67 p. 19 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage (4-491)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de dames Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-491/2
p. 1-6 4-491/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-10
p. 12-14 4-10 p. 12-14 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement (2-1080)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 38-43 2-205 p. 38-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten (4-574)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-574/2
p. 1 4-574/2 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-18
p. 33 4-18 p. 33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Financiering van het Instituut) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1565)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Over de inoverwegingneming
4-103
p. 33-34 4-103 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1409, 1409bis, 1410 en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag (Zie ook doc Senaat nr 1-1008) (2-358)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
2-358/2
p. 1-3 2-358/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Doen afhangen van de financiering van de politieke partijen van de vraag of ze al dan niet democratisch zijn : technische wetsaanpassingen i.v.m. de toepasbaarheid van de procedure) (3-515)      
  Algemene bespreking
3-93
p. 4-31 3-93 p. 4-31 (PDF)
  3-93
p. 31-36 3-93 p. 31-36 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Van Peel, Moureaux, Coveliers, Delpťrťe en Wille en de dames Defraigne, Durant, Vanlerberghe en de Bethune
3-94
p. 58-62 3-94 p. 58-62 (PDF)
  3-94
p. 97-98 3-94 p. 97-98 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Amendementen nrs 7 tot 198 van de heren Geert Lambert, Bart Martens, Guy Swennen en Andrť Van Nieuwkerke en de dames Freya Piryns, Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 3 4-477/3 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen) (Lichten van de gemeentelijke en provinciale mandatarissen uit de wet van 2 mei 1995) (3-2367)      
  Amendementen nrs 4 tot 6 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
3-2367/2
p. 2-4 3-2367/2 p. 2-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (4-474)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 6-10 4-9 p. 6-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, de voorzitter en leden van het bureau van de districtsraden en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter) (2-608)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Vanlerberghe en de heer Remans
2-608/2
p. 1-3 2-608/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de dames Leduc en Vanlerberghe, op de tekst aangenomen door de commissie
2-608/5
p. 1 2-608/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1064)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van titel III van het tweede deel van boek III van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis) (Herstructurering tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Confťrence des barreaux francophones et germanophone" en de Vereniging van Vlaamse balies - Bijzondere regeling betreffende de advocaten bij het Hof van Cassatie - Oprichting van een overlegorgaan : de Federale Raad van de Balies) (2-619)      
  Amendement nr 44 van mevrouw Vanlerberghe
2-619/2
p. 17 2-619/2 p. 17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiŽnte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Verzoek tot evocatie
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Freya Piryns en Myriam Vanlerberghe en de heren Josť Daras en Louis Ide
4-78
p. 54-56 4-78 p. 54-56 (PDF)
  4-78
p. 73-74 4-78 p. 73-74 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Voorstel van de heer Mahoux, mevrouw Leduc, de heer Monfils en de dames Vanlerberghe, Nagy en De Roeck
2-244/1
p. 1-11 2-244/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Vanlerberghe cs.
2-244/4
p. 8 2-244/4 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 220, 223, 224 en 226 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
2-244/12
p. 26 2-244/12 p. 26 (PDF)
  2-244/12
p. 27-28 2-244/12 p. 27-28 (PDF)
  2-244/12
p. 29 2-244/12 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 571 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
2-244/18
p. 43-44 2-244/18 p. 43-44 (PDF)
  Amendementen nrs 648 en 650 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
2-244/19
p. 18 2-244/19 p. 18 (PDF)
  2-244/19
p. 19 2-244/19 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 673 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
2-244/20
p. 7 2-244/20 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Leduc, Vanlerberghe, Staveaux-Van Steenberge, Nagy en De Roeck en van de heren Mahoux, Vandenberghe, Monfils, Thissen, Vankrunkelsven en Geens
2-155
p. 63-69 2-155 p. 63-69 (PDF)
  2-155
p. 141 2-155 p. 141 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (3-1440)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (Voorspellend genetisch onderzoek - Aids) (2-20)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-20/1
p. 1-8 2-20/1 p. 1-8 (PDF)
  Addendum
2-20/2
p. 1 2-20/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 10 en 12 van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-20/3
p. 1-4 2-20/3 p. 1-4 (PDF)
  2-20/3
p. 5 2-20/3 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-241
p. 25-30 2-241 p. 25-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen (Bescherming van de gezondheid en vrijwaring van het recht op toegang tot arbeid - Misbruik van genetische testen en HIV-testen) (2-116)      
  Voorstel van mevrouw Vanlerberghe
2-116/1
p. 1-10 2-116/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-241
p. 25-30 2-241 p. 25-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe, Nagy, De Roeck en Leduc en de heren Mahoux en Monfils
2-246/1
p. 1-8 2-246/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 27 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
2-246/2
p. 18 2-246/2 p. 18 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens, Leduc, de T'Serclaes, Nagy en Vanlerberghe en van de heren Van Krunkelsven, Mahoux en Barbeaux
2-155
p. 73-76 2-155 p. 73-76 (PDF)
  2-155
p. 77-78 2-155 p. 77-78 (PDF)
  2-155
p. 150 2-155 p. 150 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek (Vaststellen van duidelijke grenzen m.b.t. het gebruik van deze technieken) (3-416)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-10/1
p. 1-10 2-10/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden (Mobbing) (2-419)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-419/1
p. 1-7 2-419/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (3-280)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende draagmoeders (3-1271)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe en De Roeck
3-1271/1
p. 1-12 3-1271/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (3-2017)      
  Voorstel van mevrouw Vanlerberghe
3-2017/1
p. 1-6 3-2017/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (4-241)      
  Voorstel van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-241/1
p. 1-6 4-241/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Voorstel van de dames Leduc en Vanlerberghe en van de heren Moureaux, Monfils, Galand, Lozie en Vankrunkelsven
2-740/1
p. 1-11 2-740/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (2-1225)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en van de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1225/1
p. 1-294 2-1225/1 p. 1-294 (PDF)
   Afwezigheid
2-1225/1
p. 69 2-1225/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 28-32 2-1225/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 27-28 2-1225/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
2-1225/1
p. 20-21 2-1225/1 p. 20-21 (PDF)
  2-1225/1
p. 133-138 2-1225/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
2-1225/1
p. 14 2-1225/1 p. 14 (PDF)
  2-1225/1
p. 39-50 2-1225/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
2-1225/1
p. 2-10 2-1225/1 p. 2-10 (PDF)
   Erfopvolging
2-1225/1
p. 18-19 2-1225/1 p. 18-19 (PDF)
  2-1225/1
p. 106-112 2-1225/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
2-1225/1
p. 19 2-1225/1 p. 19 (PDF)
  2-1225/1
p. 113-121 2-1225/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
2-1225/1
p. 69-91 2-1225/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
2-1225/1
p. 66-68 2-1225/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
2-1225/1
p. 104-106 2-1225/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
2-1225/1
p. 95-104 2-1225/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 32-39 2-1225/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
2-1225/1
p. 20 2-1225/1 p. 20 (PDF)
  2-1225/1
p. 129-133 2-1225/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
2-1225/1
p. 17-18 2-1225/1 p. 17-18 (PDF)
  2-1225/1
p. 91-95 2-1225/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
2-1225/1
p. 63-66 2-1225/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
2-1225/1
p. 21 2-1225/1 p. 21 (PDF)
  2-1225/1
p. 138-141 2-1225/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
2-1225/1
p. 13-14 2-1225/1 p. 13-14 (PDF)
  2-1225/1
p. 50-63 2-1225/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
2-1225/1
p. 19-20 2-1225/1 p. 19-20 (PDF)
  2-1225/1
p. 121-129 2-1225/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
2-1225/1
p. 10-12 2-1225/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en de T'Serclaes en van de heer Mahoux
3-27/1
p. 1-201 3-27/1 p. 1-201 (PDF)
   Afwezigheid
3-27/1
p. 69 3-27/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 15-17 3-27/1 p. 15-17 (PDF)
  3-27/1
p. 28-32 3-27/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 15-17 3-27/1 p. 15-17 (PDF)
  3-27/1
p. 27-28 3-27/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
3-27/1
p. 20-21 3-27/1 p. 20-21 (PDF)
  3-27/1
p. 133-138 3-27/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
3-27/1
p. 14-15 3-27/1 p. 14-15 (PDF)
  3-27/1
p. 39-50 3-27/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
3-27/1
p. 3-10 3-27/1 p. 3-10 (PDF)
   Erfopvolging
3-27/1
p. 18-19 3-27/1 p. 18-19 (PDF)
  3-27/1
p. 106-112 3-27/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
3-27/1
p. 19 3-27/1 p. 19 (PDF)
  3-27/1
p. 113-121 3-27/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
3-27/1
p. 69-91 3-27/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
3-27/1
p. 66-68 3-27/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
3-27/1
p. 104-106 3-27/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
3-27/1
p. 95-104 3-27/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
3-27/1
p. 13 3-27/1 p. 13 (PDF)
  3-27/1
p. 32-39 3-27/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
3-27/1
p. 20 3-27/1 p. 20 (PDF)
  3-27/1
p. 129-133 3-27/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
3-27/1
p. 17-18 3-27/1 p. 17-18 (PDF)
  3-27/1
p. 91-95 3-27/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
3-27/1
p. 63-66 3-27/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
3-27/1
p. 21 3-27/1 p. 21 (PDF)
  3-27/1
p. 138-141 3-27/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
3-27/1
p. 14 3-27/1 p. 14 (PDF)
  3-27/1
p. 50-63 3-27/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
3-27/1
p. 24 3-27/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
3-27/1
p. 19-20 3-27/1 p. 19-20 (PDF)
  3-27/1
p. 121-129 3-27/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
3-27/1
p. 10-12 3-27/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
3-27/1
p. 24 3-27/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Voorstel van mevrouw De Roeck, de heer Monfils, de dames Vanlerberghe en Nagy, de heer Mahoux en mevrouw Leduc
2-245/1
p. 1-6 2-245/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal (Defacto-opheffing van de volledige anonimiteit van gameten) (3-1011)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (Recht van het kind op kennis omtrent de afstamming versus privacy van de donor en van de moeder van het kind) (3-559)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
2-409/4
p. 1-26 2-409/4 p. 1-26 (PDF)
  Algemene bespreking
2-160
p. 4-11 2-160 p. 4-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (4-814)      
  Voorstel van de dames Myriam Verlerberghe en Marleen Temmerman c.s.
4-814/1
p. 1-7 4-814/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-52
p. 42-45 4-52 p. 42-45 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (Arbeidsovereenkomst voor studenten - Uitbreiding in de tijd van gunstige RSZ-regeling : wijziging besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Verhoging van de toegestane verdiensten opdat ze fiscaal te laste zouden blijven van de ouders : wijziging KB tot uitvoering WIB1992 en artikelen 136, 140 en 141 WIB1992) (3-630)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
3-630/3
p. 1-10 3-630/3 p. 1-10 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Vanlerberghe
3-630/6
p. 1-3 3-630/6 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-115
p. 32-35 3-115 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel ingediend zonder toelichting - Nieuwe inoverwegingneming na vervollediging - Mondelinge toelichting - Artikel 56 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 33-34 4-103 p. 33-34 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting (3-418)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Amendement nr 23 van mevrouw Myriam Vanlerberghe c.s.
4-825/2
p. 10 4-825/2 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 19 tot 22, 24 tot 28 en 38 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-825/2
p. 8-10 4-825/2 p. 8-10 (PDF)
  4-825/2
p. 11-13 4-825/2 p. 11-13 (PDF)
  4-825/2
p. 16-17 4-825/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 41 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-825/3
p. 2 4-825/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 42 van mevrouw Myriam Vanlerberghe c.s.
4-825/3
p. 2 4-825/3 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (3-1067)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten (Aanbrengen van louter wetstechnische correcties in een hele reeks wetten) (3-1599)      
  Voorstel van de dames Lizin, Vanlerberghe, Defraigne, de Bethune en Nyssens en de heren Wille en Mahoux
3-1599/1
p. 1-151 3-1599/1 p. 1-151 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft minderjarigen (Begrip "oordeelsvermogen" - Vroeggeboorten) (3-1993)      
  Voorstel van mevrouw Vanlerberghe c.s.
3-1993/1
p. 1-4 3-1993/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (Begrip "oordeelsvermogen" - Vroeggeboorten) (4-431)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe en Andrť Van Nieuwkerke
4-431/1
p. 1-5 4-431/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het commercieel draagmoederschap en de publiciteit hiervoor (Wijziging artikelen 354 tot 356 Strafwetboek) (4-557)      
  Voorstel van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman c.s.
4-557/1
p. 1-4 4-557/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (Nieuw artikel waarbij de mogelijkheid wordt gecreŽerd om de verwijzingsbeslissing op een soepele manier aan te passen - Verzachtende omstandigheden) (4-320)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1173/1
p. 1-13 2-1173/1 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Afschaffing van het Centrum) (3-379)      
  Stemming over de inoverwegingneming (Uitdrukkelijk racistisch karakter) - Verwerping
3-28
p. 32-34 3-28 p. 32-34 (PDF)
  3-28
p. 61 3-28 p. 61 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Istasse en Delpťrťe en de dames Lizin, Defraigne, Vanlerberghe en de Bethune
3-1495/1
p. 1-10 3-1495/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een vergoeding aan de ouders van een gehospitaliseerd kind (4-622)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe c.s.
4-622/1
p. 1-4 4-622/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-622/3
p. 1-3 4-622/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (2-115)      
  Voorstel van de heren Santkin en Istasse en van mevrouw Vanlerberghe
2-115/1
p. 1-7 2-115/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (4-137)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Myriam Vanlerberghe en Anne-Marie Lizin
4-137/1
p. 1-8 4-137/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Verhoging van het aantal dagen dat de werknemer afwezig kan zijn voor het verwerkingsproces en uitbreiding van de periode voor de opname van het recht) (4-426)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe c.s.
4-426/1
p. 1-4 4-426/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Opheffing van de beperkingen die dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen) (4-676)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe en de heer Andrť Van Nieuwkerke
4-676/1
p. 1-5 4-676/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie (Geleidelijke afschaffing van de afgiftetarieven om de concurrentie aan te scherpen en de tarieven voor de eindgebruikers te verlagen) (4-1711)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, John Crombez en Guy Swennen en de dames Fatma Pehlivan, Marleen Temmerman en Myriam Vandenberghe
4-1711/1
p. 1-4 4-1711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (Afwezigheid van rechters) (4-652)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in BelgiŽ en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in BelgiŽ (3-1759)      
  Voorstel van de heer Martens en mevrouw Vanlerberghe
3-1759/1
p. 1-44 3-1759/1 p. 1-44 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in BelgiŽ en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in BelgiŽ (4-240)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Johan Vande Lanotte en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-240/1
p. 1-46 4-240/1 p. 1-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het adoptieverlof (Wijziging van art. 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van art. 25 sexies van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen - Opheffing van hoofdstuk II met als opschrift "Adoptieverlof", bevattende artt. 87 tot 91, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen [III]) (4-691)      
  Amendement nr 1 van de dames Marleen Temmerman en Myriam Vanlerberghe
4-691/2
p. 1-3 4-691/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om toegang tot een medische databank mogelijk te maken (Gebruik van de elektronische identiteitskaart als sleutel die toegang geeft tot gegevens opgeslagen in een medische databank) (3-1290)      
  Voorstel van mevrouw Vanlerberghe en de heer Vandenhove
3-1290/1
p. 1-3 3-1290/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (Genetisch onderzoek - Biologische en medische onderzoeken met het oog op het verkrijgen van informatie over de gezondheidstoestand of stamboominformatie van een werknemer of sollicitant) (4-326)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-326/1
p. 1-11 4-326/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (Bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid - Zie ook doc. Senaat 3-1495) (3-1496)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Brotcorne en Istasse en de dames Defraigne, Vanlerberghe, de Bethune en Durant
3-1496/1
p. 1-3 3-1496/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Mahoux, Josť Daras en Philippe Moureaux en de dames Sabine de Bethune, Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-1225/1
p. 1-2 4-1225/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit (Regulering van de prijs in afwachting van een echte vrije markt) (4-45)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Geert Lambert en de dames Myriam Vanlerberghe, Anne-Marie Lizin, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-45/1
p. 1-9 4-45/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) (4-127)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-29
p. 44-47 4-29 p. 44-47 (PDF)
  4-29
p. 90-91 4-29 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Ter advies voorleggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State van bevoegdheidsvragen ingevolge de toekenning door het Verdrag van Lissabon van nieuwe bevoegdheden aan de nationale parlementen - Bevoegdheidsbetwistingen tussen de Wetgevende Kamers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen) (4-830)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-830/1
p. 1-8 4-830/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 (Verhelpen van discriminerende toestanden - Bekomen van een billijke inschaling - Voormalige korpsen van rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie - Arresten Grondwettelijk Hof) (4-1165)      
  Algemene bespreking
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen) (Aanwijzing van 2 juristen in de Hoge Raad en van een jurist in elke erkenningscommissie, om die instanties te begeleiden bij de motivering van hun beslissingen - Verplichting voor de leden van de Hoge Raad hun respectieve disciplines actief te beoefenen - Erkenning van kandidaat-geneesheren-specialisten) (4-167)      
  Amendementen nrs 2 tot 6 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-167/2
p. 2-5 4-167/2 p. 2-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 47-51 4-30 p. 47-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van titel 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en tot invoering van een crisispremie (en verlenging van de tijdelijke werkloosheid) (4-1575)      
  Voorstel van de heer Johan Vande Lanotte en de dames Myriam Vanlerberghe en Fatma Pehlivan
4-1575/1
p. 1-11 4-1575/1 p. 1-11 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999