S. 2-20 Dossierfiche K. 50-2133

Wetsontwerp betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd
Philippe Mahoux    Myriam Vanlerberghe   

medisch onderzoek
genetica
aids
aanwerving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-20/1 2-20/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/7/1999
2-20/2 2-20/2 (PDF) Addendum 8/12/1999
2-20/3 2-20/3 (PDF) Amendementen 23/10/2002
2-20/5 2-20/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/10/2002
2-20/4 2-20/4 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2002
2-20/6 2-20/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/11/2002
K. 50-2133/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/11/2002
K. 50-2133/2 Verslag namens de commissie 12/12/2002
K. 50-2133/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/12/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/1999   Indiening Doc. 2-20/1 2-20/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/1/2000   Externe adviesaanvraag: Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
7/11/2002   Inschrijving op agenda
14/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-241 Hand. 2-241 (PDF)
14/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-241 Hand. 2-241 (PDF)
14/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 2-241 Hand. 2-241 (PDF)
Doc. 2-20/6 2-20/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
20/10/1999   Inschrijving op agenda
20/10/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
1/12/1999   Inschrijving op agenda
1/12/1999   Bespreking
14/12/1999   Inschrijving op agenda
14/12/1999   Niet behandeld
18/1/2000   Inschrijving op agenda
18/1/2000   Niet behandeld
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Commissie wenst extern advies: Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
20/2/2002   Bespreking
20/3/2002   Inschrijving op agenda
20/3/2002   Hoorzitting met emeritus professor Roger Blanpain en professor Frank Hendrickx, Afdeling Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht, KULeuven
20/3/2002   Hoorzitting met dr. Guy Lebeer, Centre de Sociologie de la Santé, ULB
20/3/2002   Hoorzitting met dr. Ludwine Casteleyn en dr. Karel Van Damme, Departement Menselijke Erfelijkheid, KULeuven
20/3/2002   Hoorzitting met dr. Dominique Lison, Unité de Toxicologie et Médecine du Travail, UCL
23/10/2002   Inschrijving op agenda
23/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck, Iris Van Riet
23/10/2002   Bespreking
Voortzetting
24/10/2002   Inschrijving op agenda
24/10/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
24/10/2002   Aanneming na amendering
24/10/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-20/4 2-20/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/11/2002   Overzending Doc. K. 50-2133/1
12/12/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2133/2
17/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 303, p. 6-9
18/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 306, p. 32
Doc. K. 50-2133/3
18/12/2002   Aanneming zonder amendering
18/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
9/4/2003   Bekendmaking (17757-17759)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/11/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 20/10/1999, 1/12/1999, 26/1/2000, 20/2/2002, 20/3/2002, 23/10/2002, 24/10/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2002, 18/12/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 21/11/2002 60 4/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/1/2003 9/4/2003 , blz 17757-17759

Kruispuntbank van de wetgeving