Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-446

van Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) d.d. 4 maart 2008

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Civiele bescherming - Vrijwilligers - Oproep van reservisten

burgerbescherming
vrijwilligerswerk

Chronologie

4/3/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-621

Vraag nr. 4-446 d.d. 4 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 22november2007 heb ik u een mondelinge vraag gesteld over de reorganisatie bij de vrijwilligers van de civiele bescherming (mondelinge vraag nr.4-26, Handelingen nr.4-3 COM), waarbij er een opsplitsing wordt gemaakt tussen:

1. Kernvrijwilligers: zij worden geschoold zoals een (semi)beroeps en quasi aldus inzetbaar. Deze vrijwilligers worden geschoold in persluchtdrager, het courante materieel van een eenheid, chauffeur en mogelijk als gaspakdrager.

2. Reservisten: dit zijn minder opgeleide vrijwilligers die enkel worden ingezet bij grote rampen. Deze groep zou uitdovend zijn en zou niet meer kunnen worden aangeworven.

En van mijn vragen was toen voor welke taken men de reservisten nog kan oproepen. U hebt toen geantwoord dat de reservisten nog opgeroepen zullen worden voor taken die minder technisch van aard zijn vb. humanitaire en eenvoudige logistieke hulpverleningsopdrachten.

Graag kreeg ik op deze zelfde vraag een gedetailleerder antwoord, namelijk een gedetailleerde lijst van taken die de Federale Reserve nog mag uitvoeren.