S. 4-557 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot bestraffing van het commercieel draagmoederschap en de publiciteit hiervoor
Myriam Vanlerberghe    Marleen Temmerman    Anne Delvaux    Josy Dubié    Freya Piryns   

strafrecht
misleidende reclame
bio-ethiek
reclame
draagmoeder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-557/1 4-557/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/2/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2008   Indiening Doc. 4-557/1 4-557/1 (PDF)
14/2/2008   Inoverwegingneming
14/2/2008   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie / Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
14/2/2008   Verzending naar commissie
verenigde commissies : Justitie en Sociale Aangelegenheden
20/2/2008   Inschrijving op agenda
20/2/2008   Niet behandeld
26/2/2008   Inschrijving op agenda
26/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Tony Van Parys
26/2/2008   Inleidende uiteenzetting
26/2/2008   Regeling der werkzaamheden
8/4/2008   Inschrijving op agenda
8/4/2008   Regeling der werkzaamheden
1/4/2009   Inschrijving op agenda
1/4/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 26/2/2008, 8/4/2008, 1/4/2009

Kruispuntbank van de wetgeving