S. 3-2368 Dossierfiche K. 51-2954

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de mandatarissen van de ondergeschikte besturen
Herman De Croo  

OCMW
gemeente
rijkdom
bevoegdheidsoverdracht
mandaat
provincie
institutionele hervorming
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2954/1 Voorstel van bijzondere wet 5/3/2007
K. 51-2954/2 Amendement 26/3/2007
K. 51-2954/3 Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2007
K. 51-2954/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
3-2368/1 3-2368/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/3/2007
3-2368/2 3-2368/2 (PDF) Amendementen 18/4/2007
3-2368/3 3-2368/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2007
3-2368/4 3-2368/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 19/4/2007
3-2368/5 3-2368/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/4/2007
K. 51-2954/5 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/4/2007
K. 51-2954/6 Tekst verbeterd door de commissie 26/4/2007
K. 51-2954/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2954/1
8/3/2007   Inoverwegingneming
27/3/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag, geamendeerd)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 819
Doc. K. 51-2954/3
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 66-67
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 276, p. 101
Doc. K. 51-2954/4
29/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending Doc. 3-2368/1 3-2368/1 (PDF)
30/3/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2368/5 3-2368/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/3/2007   Verzending naar commissie
19/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
19/4/2007   Bespreking
19/4/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+15/-0/o0)
19/4/2007   Aanneming na amendering
19/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/4/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2368/4 3-2368/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
19/4/2007   Overzending Doc. K. 51-2954/5
25/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
26/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 285, p. 46
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 286, p. 36-37
Doc. K. 51-2954/7
26/4/2007   Aanneming zonder amendering
26/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
27/6/2007   Bekendmaking (34996-34997)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 19/4/2007
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/6/2007 27/6/2007, blz 34996-34997