S. 4-691 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het adoptieverlof
Marleen Temmerman   

varend en vliegend personeel
verlof om sociale redenen
arbeidscontract
adoptie
internationale adoptie
binnenvaart
beroep in de binnenscheepvaart
buitengewoon verlof
ouderverlof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-691/1 4-691/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/4/2008
4-691/2 4-691/2 (PDF) Amendementen 10/11/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/4/2008   Indiening Doc. 4-691/1 4-691/1 (PDF)
17/4/2008   Inoverwegingneming
17/4/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/4/2008   Verzending naar commissie
8/10/2008   Inschrijving op agenda
8/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans, Els Van Hoof
8/10/2008   Inleidende uiteenzetting
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Chris Botterman, adjunct algemeen secretaris bij de Boerenbond
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Andrée Debrulle, adviseur bij de ACV-studiedienst
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Klaas Soens, VBO
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Estelle Ceulemans, ABVV
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Olivier Valentin, algemeen adviseur bij de ACLVB
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Kris Baetens, adviseur bij de Studiedienst van de Unizo
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Marie-Anne Belfroid, Union des Classes moyennes
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Lutgarde Vrints, attachée Studiedienst bij de Gezinsbond
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Denis Lambert, Ligue des Familles
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Myriam Sommer, directrice "Etude et Stratégie" bij de Office de la Naissance et de l'Enfance
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Bernadette Nicolas, voorzitter van "Pétales"
8/10/2008   Hoorzitting met dr. Oriane Stevaert, Hôpital des enfants Reine Fabiola
8/10/2008   Bespreking
12/11/2008   Inschrijving op agenda
12/11/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 8/10/2008, 12/11/2008