S. 3-630 Dossierfiche K. 51-1833

Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid
Stefaan Noreilde   

sociale bijdrage
gezinslast
arbeidscontract
jongerenarbeid
belasting van natuurlijke personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-630/1 3-630/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/4/2004
3-630/2 3-630/2 (PDF) Amendementen 25/5/2005
3-630/3 3-630/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/5/2005
3-630/4 3-630/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/5/2005
3-630/5 3-630/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 2/6/2005
3-630/6 3-630/6 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 2/6/2005
3-630/7 3-630/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 2/6/2005
3-630/8 3-630/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 2/6/2005
K. 51-1833/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/6/2005
K. 51-1833/2 Verslag namens de commissie 21/6/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/4/2004   Indiening Doc. 3-630/1 3-630/1 (PDF)
22/4/2004   Inoverwegingneming
22/4/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/5/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Terugzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
2/6/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-630/5 3-630/5 (PDF)
2/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-114 Hand. 3-114 (PDF)
2/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-114 Hand. 3-114 (PDF)
2/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o2) Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
Doc. 3-630/8 3-630/8 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2004   Verzending naar commissie
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe
5/5/2004   Bespreking
23/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Bespreking
1/12/2004   Inschrijving op agenda
1/12/2004   Bespreking
4/5/2005   Inschrijving op agenda
4/5/2005   Bespreking
18/5/2005   Inschrijving op agenda
18/5/2005   Uitgesteld
25/5/2005   Inschrijving op agenda
25/5/2005   Bespreking
25/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
25/5/2005   Aanneming na amendering
25/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-630/3 3-630/3 (PDF)
25/5/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-630/4 3-630/4 (PDF)
2/6/2005   Terugzending naar commissie
2/6/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
2/6/2005   Aanneming na amendering
2/6/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-630/6 3-630/6 (PDF)
2/6/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-630/7 3-630/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/6/2005   Overzending
21/6/2005   Vervalt gedeeltelijk in commissie Doc. K. 51-1820/12
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/6/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 5/5/2004, 23/6/2004, 1/12/2004, 4/5/2005, 25/5/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 2/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 7/6/2005 60 9/11/2005

Kruispuntbank van de wetgeving