S. 4-491 Dossierfiche K. 52-376

Wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage
Colette Burgeon   Karine Lalieux   Dalila Douifi  

sociaal achtergestelde groep
verwarming
armoede
begrotingsfonds
stookolie
energieprijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-376/1 Wetsvoorstel 14/11/2007
K. 52-376/2 Amendementen 27/11/2007
K. 52-376/3 Advies van het Rekenhof 11/12/2007
K. 52-376/4 Amendementen 12/12/2007
K. 52-376/5 Verslag namens de commissie 18/12/2007
K. 52-376/6 Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2007
4-491/1 4-491/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2007
K. 52-376/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 20/12/2007
K. 52-376/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2007
4-491/2 4-491/2 (PDF) Amendementen 21/12/2007
4-491/3 4-491/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2007
4-491/4 4-491/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2007   Indiening Doc. K. 52-376/1
22/11/2007   Inoverwegingneming
22/11/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 6, p. 27-28
11/12/2007   Ontvangst extern advies: Rekenhof Doc. K. 52-376/3
18/12/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-376/5
20/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 12, p. 12-35 + p. 41-42
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-59/o14)
Integraal verslag nr. 12, p. 42-43
Doc. K. 52-376/8
20/12/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-491/1 4-491/1 (PDF)
20/12/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
21/12/2007   Inschrijving op agenda
21/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-10 Hand. 4-10 (PDF)
21/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o16) Hand. 4-10 Hand. 4-10 (PDF)
Doc. 4-491/4 4-491/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2007   Verzending naar commissie
20/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
20/12/2007   Bespreking
21/12/2007   Inschrijving op agenda
21/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-2/o2)
21/12/2007   Aanneming zonder amendering
21/12/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-491/3 4-491/3 (PDF)
21/12/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/1/2008   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/2008   Bekendmaking (3707-3708)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2007, 21/12/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2007 15 21/1/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2007 60 5/3/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/1/2008 23/1/2008, blz 3707-3708