S. 2-419 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden
Philippe Mahoux    Myriam Vanlerberghe   

arbeidsrechtspraak
psychologische intimidatie
arbeidsreglement
misdaad tegen de personen
ongewenste intimiteiten
mentale spanning
arbeidsvoorwaarden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-419/1 2-419/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/4/2000
2-419/2 2-419/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/5/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/4/2000   Indiening Doc. 2-419/1 2-419/1 (PDF)
18/5/2000   Inoverwegingneming
18/5/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/5/2002   Inschrijving op agenda
23/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-205 Hand. 2-205 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/5/2000   Verzending naar commissie
25/10/2000   Inschrijving op agenda
25/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Poty
8/11/2000   Inschrijving op agenda
8/11/2000   Bespreking
8/11/2000   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
17/4/2002   Inschrijving op agenda
17/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
17/4/2002   Bespreking
23/4/2002   Inschrijving op agenda
23/4/2002   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van de wetsontwerpen nrs. 2-1063/1 en 2-1064/1
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
23/5/2002   Vervalt
Zie nr. 2-1064
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 23/5/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 25/10/2000, 8/11/2000, 17/4/2002, 15/5/2002

Kruispuntbank van de wetgeving