S. 3-743 Dossierfiche K. 51-1139

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

apotheek
magistraat
Hoge Raad voor de Justitie
apotheker
rechter
gerechtelijke achterstand
luchthaven
rechtsmiddel
klacht inzake bestuurlijke geschillen
Brussels Airport Company
vennootschapsbelasting
programmawet
belastingontheffing
sociale woning
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
hogere rechtspraak
regionale financiŽn

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1139/1 Wetsontwerp 18/5/2004
K. 51-1139/2 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2004
K. 51-1139/3 Verslag namens de commissie 7/6/2004
K. 51-1139/4 Verslag namens de commissie 7/6/2004
K. 51-1139/5 Verslag namens de commissie 7/6/2004
K. 51-1139/6 Tekst aangenomen door de commissies 7/6/2004
K. 51-1139/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 8/6/2004
K. 51-1139/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/6/2004
3-743/1 3-743/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/6/2004
3-743/3 3-743/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/6/2004
3-743/2 3-743/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/6/2004
3-743/4 3-743/4 (PDF) Verslag namens de commissie 23/6/2004
3-743/5 3-743/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/7/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
18/5/2004   Indiening Doc. K. 51-1139/1
27/5/2004   Urgentieverzoek door de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 67, p. 57
7/6/2004   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-1139/6
9/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 69, p. 52-57 + nr. 70, p. 1-37
9/6/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
10/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 71, p. 24-49 + nr. 72, p. 1-5 + p. 39-42
10/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-33/o2)
Integraal verslag nr. 72, p. 42
Doc. K. 51-1139/8
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/6/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/6/2004   Inschrijving op agenda
9/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk en Pensioenen
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
9/6/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/6/2004   Overzending Doc. 3-743/1 3-743/1 (PDF)
15/6/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/6/2004   Verzending naar commissie: Justitie
15/6/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
24/6/2004   Inschrijving op agenda
1/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-67 Hand. 3-67 (PDF)
1/7/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
1/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-22/o0) Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
Doc. 3-743/5 3-743/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/6/2004   Verzending naar commissie
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe
16/6/2004   Bespreking
16/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o1)
16/6/2004   Aanneming zonder amendering
16/6/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-743/2 3-743/2 (PDF)
15/6/2004   Verzending naar commissie
15/6/2004   Inschrijving op agenda
15/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
15/6/2004   Bespreking
15/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o1)
15/6/2004   Aanneming zonder amendering
15/6/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-743/3 3-743/3 (PDF)
15/6/2004   Verzending naar commissie
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
16/6/2004   Bespreking
16/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
16/6/2004   Aanneming zonder amendering
23/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-743/4 3-743/4 (PDF)
1/7/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
9/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
15/7/2004   Bekendmaking (55635-55640)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/6/2004, 10/6/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/6/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/7/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/6/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/6/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/6/2004, 23/6/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/2004 15/7/2004 , blz 55635-55640

Kruispuntbank van de wetgeving