S. 3-1759 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in BelgiŽ en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in BelgiŽ
Bart Martens    Myriam Vanlerberghe   

invoermonopolie
energievoorziening
energiedistributie
elektrische energie
vrije concurrentie
elektrische industrie
marktliberalisatie
aardgas
energietransport
controle op concentraties
stillegging van een centrale
milieuheffing
machtspositie
nucleair beleid
gas
monopolie
kerncentrale
economische concentratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1759/1 3-1759/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/6/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/6/2006   Indiening
art. 6 => art. 77 van de Grondwet
Doc. 3-1759/1 3-1759/1 (PDF)
22/6/2006   Inoverwegingneming
22/6/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/6/2006   Verzending naar commissie
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne, Berni Collas
22/11/2006   Voorstelling studie "Het klimaatbeleid na 2012"
door mevrouw Dominique Gusbin en de heer Alain Henry, Federaal Planbureau
22/11/2006   Gedachtewisseling
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Toelichting bij het verslag "Energie 2030"
door de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
28/11/2006   Voorstelling van het verslag "Energie 2030"
door professor William D'haeseleer, voorzitter, en professor Pierre Klees, ondervoorzitter van de commissie "Energie 2030"
28/11/2006   Gedachtewisseling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/11/2006, 28/11/2006

Kruispuntbank van de wetgeving