Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vanlerberghe Myriam" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de situatie in HaÔti      
  Debat
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van mevrouw Myriam Vanlerberghe tot quaestor van de Senaat (ter vervanging van de heer Andrť Van Nieuwkerke)
4-82
p. 52 4-82 p. 52 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2009-2010)      
  Benoeming van mevrouw Myriam Vanlerberghe tot quaestor van de Senaat
4-88
p. 4-5 4-88 p. 4-5 (PDF)
Beroep op het Reglement van de Senaat : vertaling van de amendementen      
  4-9
p. 76-77 4-9 p. 76-77 (PDF)
  4-9
p. 85-87 4-9 p. 85-87 (PDF)
Civiele bescherming - Vrijwilligers - Oproep van reservisten (4-446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-446
Civiele bescherming - Vrijwilligers - Oproep van reservisten (4-621)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-621
De SIS-kaartfraude (Fraude door een draagmoeder die bevalt en gebruik maakt van de SIS-kaart van de wensmoeder) (4-125)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 32-34 4-15 p. 32-34 (PDF)
De aangekondigde omzendbrief over de regularisatie van asielzoekers (4-365)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-35
p. 26-28 4-35 p. 26-28 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De evolutie van de prijzen (Brandstofprijzen en prijs van de basisbehoeften - Studie, besteld bij de Nationale Bank, die een vergelijking moet maken met andere Europese landen) (4-91)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 15-17 4-13 p. 15-17 (PDF)
De evolutie van de prijzen (Studie besteld bij de Nationale Bank - Verbetering van de koopkracht) (4-148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-17
p. 10-12 4-17 p. 10-12 (PDF)
De financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (4-216)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-24
p. 11-12 4-24 p. 11-12 (PDF)
De financiering van de niet-commerciŽle bloedbanken (4-401)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-37
p. 13-14 4-37 p. 13-14 (PDF)
De gegroepeerde bestellingen van stookolie (Weigering door bepaalde leveranciers) (4-169)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke integratie
4-18
p. 14 4-18 p. 14 (PDF)
De huidige politieke crisis (Immobilisme o.a. door het BHV-dossier terwijl problemen inzake dalende koopkracht en begroting rijzen - Vooropgestelde timing ?) (4-270)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-27
p. 8-9 4-27 p. 8-9 (PDF)
De mensen zonder papieren in de sporthal van de ULB (Regularisatie - Publicatie van de rondzendbrief - Bezetting van privť-gebouwen - Electrabel - ULB - Uitvoering van het regeerakkoord) (4-481)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-49
p. 14-19 4-49 p. 14-19 (PDF)
De omzendbrief-regularisaties (Uitwijzing van mensen die aan de regularisatiecriteria voldoen) (4-522)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-52
p. 30-32 4-52 p. 30-32 (PDF)
De registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie (Onderrichtingen aan de gemeentebesturen - Informeren van het brede publiek) (4-248)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-26
p. 9-10 4-26 p. 9-10 (PDF)
De toekenning van een specifiek verlof voor ouders van een gehospitaliseerd kind (4-1157)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-116
p. 32-33 4-116 p. 32-33 (PDF)
De toekenning van een specifiek verlof voor ouders van een gehospitaliseerd kind (Ontwerp van KB - Nationale Arbeidsraad) (4-1014)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 22-24 4-107 p. 22-24 (PDF)
De uitvoering van het zorgprogramma pediatrie (Voortbestaan in kleine ziekenhuizen) (4-894)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-89
p. 29-31 4-89 p. 29-31 (PDF)
De vrijwilligers van de civiele bescherming (Reorganisatie van de operationele diensten - Opsplitsing van de vrijwilligers in kernvrijwilligers [semi-professionele hulpverleners] of reservisten) (4-26)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 12-13 4-3 COM p. 12-13 (PDF)
De wettelijke erkenning en structurele financiering van de palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (4-938)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-94
p. 15 4-94 p. 15 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Myriam Vanlerberghe, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-HťlŤne Crombť-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpťrťe en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
Het commercieel draagmoederschap (Vraag naar de wettelijkheid) (4-721)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 26-29 4-71 p. 26-29 (PDF)
Het niet-uitnodigen van de gepensioneerdenorganisaties voor de Nationale Pensioenconferentie (4-631)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-63
p. 20-22 4-63 p. 20-22 (PDF)
Het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers (4-690)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe ŗ Mme Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers (Klachten van geloofsgemeenschappen, universiteiten en advocaten) (4-681)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-66
p. 7-8 4-66 p. 7-8 (PDF)
Het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is (4-904)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-92
p. 17-19 4-92 p. 17-19 (PDF)
Het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is (Advies van de Nationale Arbeidsraad - Zorgverlof - Wetsvoorstel 4-622 - Loopbaanonderbreking) (4-854)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-82
p. 31-32 4-82 p. 31-32 (PDF)
Het zwangerschapsverlof (Verlenging van het verlof) (4-442)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-47
p. 21-22 4-47 p. 21-22 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Mevrouw Myriam Vanlerberghe protesteet tegen het feit dat de Quaestuur van de Senaat geen broodjes voor de senatoren heeft besteld (Lang debat in plenaire vergadering)      
  4-11
p. 59 4-11 p. 59 (PDF)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman waarbij de tekst wordt gelezen door mevrouw Myriam Vanlerberghe      
  4-48
p. 25 4-48 p. 25 (PDF)
Onontvankelijkheid van amendementen, neergelegd in plenaire vergadering, omdat ze dezelfde tekst voorstellen als de tekst die in commissie werd goedgekeurd      
  4-30
p. 49 4-30 p. 49 (PDF)
  4-30
p. 50 4-30 p. 50 (PDF)
Ontwerp van economische herstelwet (4-1199)      
  Algemene bespreking
4-67
p. 4-20 4-67 p. 4-20 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen en Myriam Vanlerberghe en de heer Joris Van Hauthem
4-68
p. 44-45 4-68 p. 44-45 (PDF)
  4-68
p. 69 4-68 p. 69 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Maatregelen ter bevordering van de koopkracht van werknemers die als gevolg van de economische crisis tijdelijk werkloos zijn : verhoging loongrens en vervangingspercentages
4-1050/2
p. 1-2 4-1050/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen opdrachtgever en onderaannemer voor de betaling van loonschulden - Strijd tegen sociale dumping - Goedkope arbeidskrachten uit het buitenland
4-1050/2
p. 2-7 4-1050/2 p. 2-7 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Vaderschapsverlof : uitbreiding tot 25 dagen, op te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte
4-1050/2
p. 8-9 4-1050/2 p. 8-9 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Amendement nr 16 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1552/2
p. 25-26 4-1552/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1552/2
p. 26 4-1552/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 18 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1552/2
p. 26 4-1552/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 19 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Uitbreiding van het vaderschapsverlof
4-1552/2
p. 27 4-1552/2 p. 27 (PDF)
  Amendement nr 20 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Het eenheidsstatuut (Toenadering tussen de statuten van arbeiders en bedienden)
4-1552/2
p. 27-35 4-1552/2 p. 27-35 (PDF)
  Amendement nr 21 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Invoering hoofdelijke aansprekelijkheid tussen opdrachtgever en onderaannemer voor betaling van loonschulden - Sociale fraude
4-1552/2
p. 35-40 4-1552/2 p. 35-40 (PDF)
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Amendement nr 10 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Herverdeling van de sociale lasten van de werkgevers - Verlichting van de lasten van de KMO's en compenserende bijdrage ten laste van de "grotere" werkgevers
4-738/2
p. 16 4-738/2 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 11 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Wettelijke rentevoet inzake sociale zekerheid
4-738/2
p. 16-17 4-738/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 12 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van loonschulden - Buitenlandse werknemers
4-738/2
p. 17-22 4-738/2 p. 17-22 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Dienstencheques - IntensifiŽring van de controle op de dienstenscheques ondernemingen en bestrijding van eventuele problemen van "carrousels" : voorwaarden van de erkenning - Beschikbaarheid van het jaarlijks evaluatieverslag in juni
4-738/2
p. 22 4-738/2 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Toekenning aan eenoudergezinnen, per 10 aangekochte dienstencheques, van 2 gratis dienstencheques
4-738/2
p. 22-25 4-738/2 p. 22-25 (PDF)
  Amendement nr 15 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verhoging van de werkbonus - Wijziging wet 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering
4-738/2
p. 25 4-738/2 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Kringloopfonds (Sociale economie) - Financiering - Uitbreiding van de Raad van bestuur met vertegenwoordigers van de gewesten
4-738/2
p. 26 4-738/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verbetering van de werkhervattingstoeslag - FinanciŽle incentive om werkloze 50-plussers toe te leiden naar een nieuwe job - Wijziging KB 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
4-738/2
p. 26-27 4-738/2 p. 26-27 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Kinderbijslag : gelijkschakeling van het bedrag van de basistoeslag voor alle kinderen van rang ťťn met die van rang twee - Wijziging samengeordende wetten van 19 december 1939
4-738/2
p. 9-11 4-738/2 p. 9-11 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verhoging van de kinderbijslag : wijziging KB 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag t.v.v. zelfstandigen
4-738/2
p. 11-12 4-738/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Koopkrachtverbetering : vermindering van de solidariteitsbijdrage op pensioenen
4-738/2
p. 12-13 4-738/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verbetering van de koopkracht van de lopende pensioenen
4-738/2
p. 14-15 4-738/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verbetering van de initiŽle pensioenberekening
4-738/2
p. 15-16 4-738/2 p. 15-16 (PDF)
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de laagste pensioenen
4-31
p. 8 4-31 p. 8 (PDF)
   Basis voor berekening van de heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent
4-31
p. 5-6 4-31 p. 5-6 (PDF)
   Begrotingsbeleid
4-31
p. 6-7 4-31 p. 6-7 (PDF)
  4-31
p. 7 4-31 p. 7 (PDF)
  4-31
p. 8 4-31 p. 8 (PDF)
   Behoud van de koopkracht van de gepensioneerden
4-31
p. 8-9 4-31 p. 8-9 (PDF)
   Energiebeleid
4-31
p. 7-8 4-31 p. 7-8 (PDF)
  4-31
p. 9 4-31 p. 9 (PDF)
   Forfaitaire verminderingen voor leveringen van gas en elektriciteit - Toekenning van een vermindering van de factuur aan een bepaalde categorie van personen
4-31
p. 7 4-31 p. 7 (PDF)
   Kinderbijslag : gelijkschakeling van het bedrag van de basistoeslag voor alle kinderen van rang ťťn met die van rang twee - Wijziging samengeordende wetten van 19 december 1939
4-31
p. 8 4-31 p. 8 (PDF)
   Toekenning aan eenoudergezinnen, per 10 aangekochte dienstencheques, van 2 gratis dienstencheques
4-31
p. 8 4-31 p. 8 (PDF)
   Zilverfonds - Financiering
4-31
p. 6-8 4-31 p. 6-8 (PDF)
Opportuniteit om vragen te stellen over de regeringsverklaring terwijl het debat in de Kamer nog aan de gang is - Weigering door het Bureau van de Senaat      
  4-89
p. 18-19 4-89 p. 18-19 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het wetsvoorstel 4-431/1 tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (4-431)      
  4-8
p. 8-9 4-8 p. 8-9 (PDF)
Politie-inspecteur - Selectieprocedure - Medische proeven - Strenge voorwaarden (4-2917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2917
Politie-inspecteur - Selectieprocedure - Medische proeven - Strenge voorwaarden (4-5933)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5933
Procedť van programmawetten - Kritiek op de werkmethode - Misbruik van de evocatieprocedure - Taakverdeling tussen Kamer en Senaat      
  4-106
p. 5-11 4-106 p. 5-11 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Het is niet mogelijk een wetsvoorstel in te dienen omdat de Senaat nog niet is samengesteld en er dus ook nog geen Vast Bureau is
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Ethische thema's
4-91
p. 15-18 4-91 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Aanvulling van het Zilverfonds
4-23
p. 23 4-23 p. 23 (PDF)
   Afbouw van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
4-23
p. 24 4-23 p. 24 (PDF)
   De voorgestelde maatregelen zijn niet becijferd
4-23
p. 32-33 4-23 p. 32-33 (PDF)
   Ethische vraagstukken
4-23
p. 24-26 4-23 p. 24-26 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
   Onzekerheid over de doelstellingen en de middelen van de nieuwe regering
4-23
p. 21-22 4-23 p. 21-22 (PDF)
  4-23
p. 24 4-23 p. 24 (PDF)
   Samenstelling van de regering
4-23
p. 21 4-23 p. 21 (PDF)
   Versterking van de koopkracht
4-23
p. 23 4-23 p. 23 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Uitbreiding van het stookoliefonds
4-11
p. 60 4-11 p. 60 (PDF)
Reglement van de Senaat      
  Toepassing van artikel 63, 1, tweede lid, dat de evocatie voorziet bij zitten en opstaan
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Vervanging van quaestoren in de loop van een zitting - Vervanging van een quaestor die geen deel meer uitmaakt van zijn fractie - Artt. 16, 84 en 8 Reglement van de Senaat - Vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert      
  4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Colombia (4-1403)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Elke Tindemans en Myriam Vanlerberghe en van de heren Philippe Mahoux en Josť Daras
4-1403/1
p. 1-15 4-1403/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-74/2
p. 1-9 4-74/2 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-755/2
p. 1-8 4-755/2 p. 1-8 (PDF)
Werkgroep "Dotaties aan de leden van de koninklijke familie"      
  Vraag tot oprichting
4-29
p. 7 4-29 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1553/2
p. 1 4-1553/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1553/2
p. 3-5 4-1553/2 p. 3-5 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1553/2
p. 5-6 4-1553/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1553/2
p. 6 4-1553/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 6 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-1553/2
p. 2-3 4-1553/2 p. 2-3 (PDF)
  4-1553/2
p. 6-7 4-1553/2 p. 6-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-106
p. 4-12 4-106 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Adoptieverlof
4-1051/2
p. 3-7 4-1051/2 p. 3-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Toekenning aan de ťťnoudergezinnen van bijkomend twee gratis dienstencheques per tien aangekochte
4-1051/2
p. 1-2 4-1051/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Amendement nr 10 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Betere inning van de socialezekerheidsbijdragen van de zelfstandigen - Mechanisme van de sociale kennisgeving - Kennisgeving van sociale schulden en verlijden van een notariŽle akte van vervreemding die tot een rangregeling leidt - Verzet tegen de prijs
4-739/2
p. 7-8 4-739/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 11 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Arbeidsongevallen : definitie van "belangrijkste kostwinner"
4-739/2
p. 8 4-739/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Verbod op het aanrekenen van supplementen voor patiŽnten van 65 jaar of ouder die langer dan een week op jaarbasis in het ziekenhuis verblijven
4-739/2
p. 6-7 4-739/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
   Sociale Zekerheid : beroepsherinschakeling van arbeidsongeschikten
4-739/2
p. 7 4-739/2 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Myriam Vanlerberghe en de heer Bart Martens, ingediend in plenaire vergadering
4-963/2
p. 1-4 4-963/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-43
p. 31-36 4-43 p. 31-36 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage (4-491)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de dames Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-491/2
p. 1-6 4-491/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-10
p. 12-14 4-10 p. 12-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten (4-574)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-574/2
p. 1 4-574/2 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-18
p. 33 4-18 p. 33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Financiering van het Instituut) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1565)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Over de inoverwegingneming
4-103
p. 33-34 4-103 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Amendementen nrs 7 tot 198 van de heren Geert Lambert, Bart Martens, Guy Swennen en Andrť Van Nieuwkerke en de dames Freya Piryns, Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 3 4-477/3 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (4-474)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 6-10 4-9 p. 6-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiŽnte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Verzoek tot evocatie
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Freya Piryns en Myriam Vanlerberghe en de heren Josť Daras en Louis Ide
4-78
p. 54-56 4-78 p. 54-56 (PDF)
  4-78
p. 73-74 4-78 p. 73-74 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (4-241)      
  Voorstel van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-241/1
p. 1-6 4-241/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (4-814)      
  Voorstel van de dames Myriam Verlerberghe en Marleen Temmerman c.s.
4-814/1
p. 1-7 4-814/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-52
p. 42-45 4-52 p. 42-45 (PDF)
Wetsvoorstel ingediend zonder toelichting - Nieuwe inoverwegingneming na vervollediging - Mondelinge toelichting - Artikel 56 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 33-34 4-103 p. 33-34 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Amendement nr 23 van mevrouw Myriam Vanlerberghe c.s.
4-825/2
p. 10 4-825/2 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 19 tot 22, 24 tot 28 en 38 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-825/2
p. 8-10 4-825/2 p. 8-10 (PDF)
  4-825/2
p. 11-13 4-825/2 p. 11-13 (PDF)
  4-825/2
p. 16-17 4-825/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 41 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-825/3
p. 2 4-825/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 42 van mevrouw Myriam Vanlerberghe c.s.
4-825/3
p. 2 4-825/3 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (Begrip "oordeelsvermogen" - Vroeggeboorten) (4-431)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe en Andrť Van Nieuwkerke
4-431/1
p. 1-5 4-431/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het commercieel draagmoederschap en de publiciteit hiervoor (Wijziging artikelen 354 tot 356 Strafwetboek) (4-557)      
  Voorstel van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman c.s.
4-557/1
p. 1-4 4-557/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (Nieuw artikel waarbij de mogelijkheid wordt gecreŽerd om de verwijzingsbeslissing op een soepele manier aan te passen - Verzachtende omstandigheden) (4-320)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een vergoeding aan de ouders van een gehospitaliseerd kind (4-622)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe c.s.
4-622/1
p. 1-4 4-622/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-622/3
p. 1-3 4-622/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (4-137)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Myriam Vanlerberghe en Anne-Marie Lizin
4-137/1
p. 1-8 4-137/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Verhoging van het aantal dagen dat de werknemer afwezig kan zijn voor het verwerkingsproces en uitbreiding van de periode voor de opname van het recht) (4-426)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe c.s.
4-426/1
p. 1-4 4-426/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Opheffing van de beperkingen die dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen) (4-676)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe en de heer Andrť Van Nieuwkerke
4-676/1
p. 1-5 4-676/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie (Geleidelijke afschaffing van de afgiftetarieven om de concurrentie aan te scherpen en de tarieven voor de eindgebruikers te verlagen) (4-1711)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, John Crombez en Guy Swennen en de dames Fatma Pehlivan, Marleen Temmerman en Myriam Vandenberghe
4-1711/1
p. 1-4 4-1711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (Afwezigheid van rechters) (4-652)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in BelgiŽ en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in BelgiŽ (4-240)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Johan Vande Lanotte en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-240/1
p. 1-46 4-240/1 p. 1-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het adoptieverlof (Wijziging van art. 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van art. 25 sexies van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen - Opheffing van hoofdstuk II met als opschrift "Adoptieverlof", bevattende artt. 87 tot 91, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen [III]) (4-691)      
  Amendement nr 1 van de dames Marleen Temmerman en Myriam Vanlerberghe
4-691/2
p. 1-3 4-691/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (Genetisch onderzoek - Biologische en medische onderzoeken met het oog op het verkrijgen van informatie over de gezondheidstoestand of stamboominformatie van een werknemer of sollicitant) (4-326)      
  Voorstel van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-326/1
p. 1-11 4-326/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Mahoux, Josť Daras en Philippe Moureaux en de dames Sabine de Bethune, Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-1225/1
p. 1-2 4-1225/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit (Regulering van de prijs in afwachting van een echte vrije markt) (4-45)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Geert Lambert en de dames Myriam Vanlerberghe, Anne-Marie Lizin, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-45/1
p. 1-9 4-45/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) (4-127)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-29
p. 44-47 4-29 p. 44-47 (PDF)
  4-29
p. 90-91 4-29 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Ter advies voorleggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State van bevoegdheidsvragen ingevolge de toekenning door het Verdrag van Lissabon van nieuwe bevoegdheden aan de nationale parlementen - Bevoegdheidsbetwistingen tussen de Wetgevende Kamers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen) (4-830)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-830/1
p. 1-8 4-830/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 (Verhelpen van discriminerende toestanden - Bekomen van een billijke inschaling - Voormalige korpsen van rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie - Arresten Grondwettelijk Hof) (4-1165)      
  Algemene bespreking
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen) (Aanwijzing van 2 juristen in de Hoge Raad en van een jurist in elke erkenningscommissie, om die instanties te begeleiden bij de motivering van hun beslissingen - Verplichting voor de leden van de Hoge Raad hun respectieve disciplines actief te beoefenen - Erkenning van kandidaat-geneesheren-specialisten) (4-167)      
  Amendementen nrs 2 tot 6 van mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-167/2
p. 2-5 4-167/2 p. 2-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 47-51 4-30 p. 47-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van titel 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en tot invoering van een crisispremie (en verlenging van de tijdelijke werkloosheid) (4-1575)      
  Voorstel van de heer Johan Vande Lanotte en de dames Myriam Vanlerberghe en Fatma Pehlivan
4-1575/1
p. 1-11 4-1575/1 p. 1-11 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999