S. 4-426 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de weknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten
Myriam Vanlerberghe    Sfia Bouarfa    Christiane Vienne   

varend en vliegend personeel
verlof om sociale redenen
dienstpersoneel
arbeidsrecht
binnenvaart
dood
arbeider

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-426/1 4-426/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/11/2007   Indiening Doc. 4-426/1 4-426/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/11/2007   Verzending naar commissie
8/10/2008   Inschrijving op agenda
8/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans, Els Van Hoof
8/10/2008   Inleidende uiteenzetting
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Chris Botterman, adjunct algemeen secretaris bij de Boerenbond
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Andrée Debrulle, adviseur bij de ACV-studiedienst
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Klaas Soens, VBO
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Estelle Ceulemans, ABVV
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Olivier Valentin, algemeen adviseur bij de ACLVB
8/10/2008   Hoorzitting met de heer Kris Baetens, adviseur bij de studiedienst van de Unizo
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Marie-Anne Belfroid, Union des Classes Moyennes
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Lutgarde Vrints, attachée studiedienst bij de Gezinsbond
8/10/2008   Hoorzitting de heer Denis Lambert, Ligue des Familles
8/10/2008   Hoorzitting mevrouw Myriam Sommer, directrice "Etude et Stratégie" bij de Office de la Naissance et de l'Enfance
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Karina Serneels, Weduwen en Weduwnaars vzw
8/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Frieda Iemants, Weduwen en Weduwnaars vzw
8/10/2008   Bespreking
12/11/2008   Inschrijving op agenda
12/11/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 8/10/2008, 12/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving