S. 2-1275 Dossierfiche                  

Rechten van slachtoffers
Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)  

strafprocedure
verzekering
geweld
politie
hoorzitting
lichamelijk geweld
Hoge Raad voor de Justitie
vervangende straf
rechtsbijstand
gerechtskosten
misdaad tegen de personen
criminaliteit
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
slachtoffer
toegang tot de rechtspleging
eigendomsdelict
advocaat
voltrekking van de straf
gearrangeerd huwelijk
slachtofferhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1275/1 2-1275/1 (PDF) Verslag namens de werkgroep 13/3/2003
2-1275/2 2-1275/2 (PDF) Aanbevelingen aangenomen door de commissie 25/3/2003
                                      
Chronologie
  [S1] Behandeling door Senaat
16/7/2002   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
19/7/2002   Indiening Doc. 2-1275/1 2-1275/1 (PDF)
13/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Verzending naar commissie: Justitie
20/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-278 Hand. 2-278 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
  Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
16/7/2002   Verzending naar werkgroep
16/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem KaÁar, Myriam Vanlerberghe
19/9/2002   Inschrijving op agenda
19/9/2002   Hoorzitting mevrouw Karin Gťrard, voorzitter van de verenigde commissie en de franstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie mevrouw Kristine Kloeck, voorzitter van de nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Ho
25/9/2002   Inschrijving op agenda
25/9/2002   Bespreking
2/10/2002   Inschrijving op agenda
2/10/2002   Onderzoek van het verslag van het colloquium
Onderzoek van het verslag van het colloquium over "de rechten van de slachtoffers - Stand van zaken en ontwikkelingen"
17/10/2002   Inschrijving op agenda
17/10/2002   Bespreking
24/10/2002   Inschrijving op agenda
24/10/2002   Bespreking
van het wetsvoorstel betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden (St. nr. 2-385/1)
7/11/2002   Inschrijving op agenda
7/11/2002   Bespreking
van het wetsvoorstel betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden (St. nr. 2-385/1)
7/11/2002   Regeling van de werkzaamheden
agenda van de bezoeken op het veld
18/11/2002   Inschrijving op agenda
18/11/2002   Bezoek aan het Justitiehuis te Brussel
21/11/2002   Inschrijving op agenda
21/11/2002   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
21/11/2002   Hoorzitting met vertegenwoordigrs van de Franstalige Orde van Advocaten van de balie te Brussel
25/11/2002   Inschrijving op agenda
25/11/2002   Bezoek aan het Justitiehuis van Verviers
9/12/2002   Inschrijving op agenda
9/12/2002   Bezoek aan de vzw Aide sociale au justiciable te Luik
16/12/2002   Inschrijving op agenda
16/12/2002   Bezoek aan Slachtofferhulp Vlaanderen te Leuven
8/1/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2003   Hoorzitting met de heren Julien De Vogelaere en Herman Huvenne en mevrouw De Neef (lokale politie van Gent)
15/1/2003   Inschrijving op agenda
15/1/2003   Bespreking
24/1/2003   Inschrijving op agenda
24/1/2003   Voorbereiding van de besluiten van het verslag
30/1/2003   Inschrijving op agenda
30/1/2003   Voorbereiding van de besluiten van het verslag
Voortzetting
6/2/2003   Inschrijving op agenda
6/2/2003   Voorbereiding van de besluiten van het verslag
13/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Einde van de bespreking
13/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (5 stemmen)
Doc. 2-1275/1 2-1275/1 (PDF)
  Monocameraal Senaat
  Commissie: Justitie
18/3/2003   Verzending naar commissie
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Uitgesteld
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
25/3/2003   Bespreking verslag namens de werkgroep "Rechten van slachtoffers"
25/3/2003   Aanneming van de aangevulde aanbevelingen
eenparig (9 stemmen)
Doc. 2-1275/2 2-1275/2 (PDF)
25/3/2003   Goedkeuring van het verslag van de werkgroep
eenparig (9 stemmen)
25/3/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
27/3/2003   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Justitie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/7/2002, 26/3/2003, 27/3/2003
Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
Behandeling beŽindigd 16/7/2002, 19/9/2002, 25/9/2002, 17/10/2002, 24/10/2002, 7/11/2002, 21/11/2002, 8/1/2003, 15/1/2003, 13/3/2003
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 25/3/2003

Kruispuntbank van de wetgeving