Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-621

van Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Civiele bescherming - Vrijwilligers - Oproep van reservisten

burgerbescherming
vrijwilligerswerk

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
22/7/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-446

Vraag nr. 4-621 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 22†november†2007 heb ik u een mondelinge vraag gesteld over de reorganisatie bij de vrijwilligers van de civiele bescherming (mondelinge vraag nr.†4-26, Handelingen nr.†4-3 COM), waarbij er een opsplitsing wordt gemaakt tussen:

1. Kernvrijwilligers: zij worden geschoold zoals een (semi)beroeps en quasi aldus inzetbaar. Deze vrijwilligers worden geschoold in persluchtdrager, het courante materieel van een eenheid, chauffeur en mogelijk als gaspakdrager.

2. Reservisten: dit zijn minder opgeleide vrijwilligers die enkel worden ingezet bij grote rampen. Deze groep zou uitdovend zijn en zou niet meer kunnen worden aangeworven.

Eťn van mijn vragen was toen voor welke taken men de reservisten nog kan oproepen. U hebt toen geantwoord dat de reservisten nog opgeroepen zullen worden voor taken die minder technisch van aard zijn vb. humanitaire en eenvoudige logistieke hulpverleningsopdrachten.

Graag kreeg ik op deze zelfde vraag een gedetailleerder antwoord, namelijk een gedetailleerde lijst van taken die de Federale Reserve nog mag uitvoeren.

Antwoord ontvangen op 22 juli 2008 :

Het geachte lid gelieve hieronder het antwoord op haar vraag te vinden.

De federale reserve van de vrijwilligers van de civiele bescherming zal in de toekomst nog worden ingezet voor taken en opdrachten die minder technisch van aard zijn.

Het geachte lid kan hieronder een niet-exhaustieve lijst vinden van mogelijke opdrachten voor de federale reserve :

— Humanitaire opdrachten :

• uitdelen van voedsel in de gevangenissen in geval van staking;

• logistieke steun bij manifestaties met een duidelijk sociaal karakter, bijvoorbeeld de Paralympics;

• waterbedeling;

• ...

— Overstromingen :

• vullen en plaatsen van zandzakjes;

• verstevigen van dijken;

• rondbrengen van water en voedsel aan geÔsoleerde woningen;

• ...

— Stormschade :

• vrijmaken van wegen waarbij geen uitgebreide technische ingrepen nodig zijn;

• wegnemen van hindernissen zonder grote machinale hulp;

• ...

— Rampen :

• logistieke steun bij opvang van de bevolking na chemische of nucleaire incidenten;

• ...

— EpidemieŽn :

• bijkomende hulp aan de kernvrijwilligers bij de uitvoering van hun taken;

• ...

— Preventieve opdrachten :

• logistieke steun bij manifestaties met een grote volkstoeloop;

• ...

Het behoort tot de operationele bevoegdheid van de bevelhebbers van de operationele eenheden om bij elke interventie of opdracht te evalueren of hiervoor beroepsagenten of kernvrijwilligers dan wel federale reservisten worden ingezet.