Schriftelijke vragen van 5-6201 tot 5-6300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6201 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gecertificeerde opleidingen van het Opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO) - Ingang van de premie voor competentieontwikkeling - Situatie bij afwezigheid van een ambtenaar - Gebrek aan informatie bij de afschaffing van de opleiding
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 6/6/2012
5-6202 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingen - Onmiddellijke inning wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang zijn - Misbruik - Bepaling van de ďgevarencriteriaĒ - Eventuele vergoeding van de belastingplichtige
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-6203 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingplichtigen - Belastingschulden - Aanvraag afbetalingsregeling - Laattijdig antwoord van de fiscale administratie - Te snelle verzending van het dossier naar de gerechtsdeurwaarder - Onkosten
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 17/9/2013
5-6204 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Loopbaanonderbreking - Uitkeringen - Aanvragen - Periode van indiening - Verschil tussen de administratieve praktijk en de reglementering - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-6205 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Risicoís op de werkvloer - Europees Online interactive Risk Assessment (OiRA) - Aanpassing aan de specifieke kenmerken van de werkgelegenheid in BelgiŽ - Proefproject van het Belgisch Verbond van Ondernemingen (VBO)
  Verzending vraag 4/5/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6206
5-6206 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Risicoís op de werkvloer - Europees Online interactive Risk Assessment (OiRA) - Aanpassing aan de specifieke kenmerken van de werkgelegenheid in BelgiŽ - Proefproject van het Belgisch Verbond van Ondernemingen (VBO)
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6205
5-6207 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Voertuigen uitgerust met een lpg-installatie - Proces-verbaal van goedkeuring - Verlies van zitplaatsen - Klachten van eigenaars van lpg-voertuigen - Behandeling
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6208 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De verhoging met 90% van de belasting op voordelen in natura voor huisbewaarders
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 6/9/2013
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-512
5-6209 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Exotische dieren en planten - Dierlijke en plantaardige producten - Smokkel - Illegale handel - Douane - Controles - Inbeslagnames - Beroep op externe specialisten
  Verzending vraag 7/5/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-6210 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Exotische dieren en planten - Legale invoer - Legale doorvoer - Stand van zaken
  Verzending vraag 7/5/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-6211 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Buitenlandse ambassades in BelgiŽ - Internationale organisaties - Personeel
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6212 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale politie - Algemene reserve en detacheringen - Aantal personeelsleden - Verdeling
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6213 Demeyer Willy (PS) minister van Justitie  
  Politie - Wachtposten aan de ingang van het Justitiepaleis - Circulaire MFO-1 - Taken toevertrouwd aan de politiezones
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-6214 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bewakingscamera's - Toegang tot de beelden - Politie - Kosteloosheid - Uitwerking en onderzoek van een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-6215 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Justitie  
  Gevangenis van Aarlen - Werken - Terbeschikkingstelling van bijkomende menselijke middelen
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 23/7/2012
5-6216 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Organisaties voor respijtzorg - Ondersteunde initiatieven - Bedrag - Ontwikkeling - Middelen
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 9/10/2012
5-6217 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kaupthing Bank - IJsland - Luxemburg - Faillissement - Verdachte transacties - Onderzoek - Belangen van de belastingbetaler
  Verzending vraag 8/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6218 Niessen Claudia (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Duitstalige veiligheidsagenten - OfficiŽle erkenning - Opleiding in het Duits - Provinciale politiescholen - Beveiliging jongerenevenementen - Inter-Europese uitwisseling van diensten
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-6219 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nederland - Drugbeleid - Evaluatie - Cannabis - "Wietpas" - Legalisering teelt - Beleid
  Verzending vraag 8/5/2012
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 20/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6220
5-6220 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Nederland - Drugbeleid - Evaluatie - Cannabis - "Wietpas" - Legalisering teelt - Beleid
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 18/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6219
5-6221 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscus - Kadaster - Schatting van onroerende goederen - Nieuwe technologieŽn - Google Street View - Google Maps
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 24/9/2013
5-6222 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Onroerende voorheffing - Terugbetaling - Verjaringstermijn- Aanvangsdatum
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 6/9/2013
5-6223 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  International Aids Vaccine initiative - Aidsvaccin - Bijdrage aan de ontwikkeling
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 6/6/2012
5-6224 Temmerman Marleen (sp.a) minister van Justitie  
  Missies in het kader van de Common Security and Defense Policy - Internationale, supranationale of buitenlandse instellingen - Openbaar ambt - Magistraten - Duurtijd - Vergoeding
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-6225 Douifi Dalila (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  SyriŽ - Terugsturen van asielzoekers
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
5-6226 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Concept rijweg met middenverkeer - Veiligheid zwakke weggebruikers - Onderzoek
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 15/6/2012
5-6227 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Jeugdrechter - Uit handen geven van minderjarigen - Stand van zaken
  Verzending vraag 9/5/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6228 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Jeugdrechter - Minderjarigen - Ontvoogding
  Verzending vraag 9/5/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6229 Talhaoui Fauzaya (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen in 2012 - Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Omzendbrief - Onduidelijkheden
  Verzending vraag 9/5/2012
  Antwoord 22/6/2012
5-6230 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De daling van BelgiŽ op de ranglijst van de persvrijheid
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 31/7/2012
 
Herkwalificatie van :
5-6231 Deprez Gťrard (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De verontrustende stijging van het aantal slachtoffers van zakkenrollers in BelgiŽ
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 7/8/2012
 
Herkwalificatie van :
5-6232 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Brussel - Misdrijven - Openbaar vervoer - Metro - Gevolgen
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-6233 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussel - Openbaar vervoer - Metro - Misdrijven - Processen-verbaal
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-6234 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Justitie  
  Hiv-virus - Bewuste besmettingen - Rechtszaken
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-6235 Piryns Freya (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Aanvragen tot regularisatie - Arbeidskaart B - Gevolgen - Aantallen
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 6/6/2012
5-6236 Durnez Jan (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Personen met een handicap - Aangepaste voertuigen - Controle - Homologatie - Europese kaderrichtlijn 2007/46
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-6237 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Verval - Nieuwe kaarten - Duur toekenningsprocedure
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 29/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6238
5-6238 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Verval - Nieuwe kaarten - Duur toekenningsprocedure
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 24/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6237
5-6239 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Smartphones - Websites - Medische applicaties - Wildgroei - Maatregelen - Europese aanpak
  Verzending vraag 11/5/2012
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4411
5-6240 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Militairen - Afkeuring wegens psychologische problemen - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 21/6/2012
5-6241 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Processen-verbaal - Kwaliteit
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 28/5/2013
5-6242 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Mensen met beperkingen - Quotum voor de overheid - Beleid - Actieplan - Betrekken middenveld
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 26/6/2012
5-6243 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 7/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-4417
5-6244 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Werk  
  Uitkeringsfraude - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers - Opsporing fraude
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6245 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Personen met een handicap - Persoonlijk vervoermiddel - Fiscale gunstregeling - btw - Oneigenlijk gebruik - Uitzonderingen - Samenwonende personen met een handicap
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 16/4/2013
5-6246 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Getuigen - Taalgebruik - Recht op vertaling - Tolken - Vertaling van documenten - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 7/8/2012
5-6247 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Afsluiten van gas- en elektriciteitsvoorziening - Wanbetaling - Stand van zaken - Voorwaarden
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 7/6/2012
5-6248 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Inzet bij lokale sportwedstrijden - Kosten - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6249 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Laken - Koninklijk Domein - Publieke toegang - Oppervlakte
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 23/11/2012
5-6250 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Herroeping - Gevolgen
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6251 Bellot FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De hervorming van de roerende voorheffing
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 19/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1799
5-6252 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het kopiŽren van computerdata door de fiscus
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 24/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1878
5-6253 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het "Two Pack"
  Verzending vraag 15/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2085
5-6254 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het Belgische begrotingskader en de Europese vereisten
  Verzending vraag 15/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2086
5-6255 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De hogeschool die de Federale Overheidsdienst FinanciŽn zou opstarten
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 11/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2270
5-6256 Temmerman Marleen (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De tekortkomingen in het Congolese hiv/aids-beleid
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 25/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1953
5-6257 Miller Richard (MR) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De aankondiging door de VN van het einde van de hongersnood in SomaliŽ
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 25/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1971
5-6258 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De continuÔteit van de projecten na de recente besparingsoperatie
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 25/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2097
5-6259 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De besparingen op het departement Ontwikkelingssamenwerking
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 25/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2141
5-6260 Talhaoui Fauzaya (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De houding van de Indiase overheid ten opzichte van buitenlandse ngo's
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 24/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2151
5-6261 Talhaoui Fauzaya (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De ondersteuning van de initiatieven van de vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2152
5-6262 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Europees systeem voor snelle waarschuwing voor consumptieproducten die geen levensmiddelen zijn (RAPEX) - Verslag 2012 - BelgiŽ - Aantal waarschuwingen - Laag aantal - Uitleg - Controles - Aantal personeelsleden
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-6263 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Opvolging - Personeelsbeleid - Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht - Justitiehuizen
  Verzending vraag 16/5/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2903
5-6264 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Enkelbanden - Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht - Wachtlijsten
  Verzending vraag 16/5/2012
  Antwoord 12/7/2012
5-6265 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gehandicapte personen - Parkeerkaart - Misbruik
  Verzending vraag 16/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6266 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Identificatieprocedures - Fouten - Maatregelen
  Verzending vraag 16/5/2012
  Antwoord 4/9/2012
5-6267 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - St-Gillis - Renovatie - Tijdsduur - Kostprijs
  Verzending vraag 16/5/2012
  Antwoord 12/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6268
5-6268 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gevangenis - St-Gillis - Renovatie - Tijdsduur - Kostprijs
  Verzending vraag 16/5/2012
  Antwoord 16/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6267
5-6269 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  IsraŽl - Westelijke Jordaanoever - Ontwikkelingsprojecten - Belgische steun - Vernietiging
  Verzending vraag 16/5/2012
  Antwoord 27/6/2012
5-6270 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Europese reactie - Belgisch standpunt
  Verzending vraag 16/5/2012
  Antwoord 13/9/2012
5-6271 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Arbeidsongevallen - Bouwsector - Illegale arbeiders - Sociale inspecties
  Verzending vraag 16/5/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2629
5-6272 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bouwsector - Arbeidsongevallen - VeiligheidscoŲrdinator - Grootte bouwwerven
  Verzending vraag 16/5/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6273 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Asbestslachtoffers - Tewerkgestelden door Defensie - Indirecte slachtoffers
  Verzending vraag 16/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6274 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Auto zonder rijbewijs (brommobiel) - Verkeersongevallen
  Verzending vraag 16/5/2012
  Antwoord 15/6/2012
5-6275 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gezondheidszorg - Verzuiling - Ziekenhuizen - Apotheken - Ziekenfondsen - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/5/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 27/3/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2628
5-6276 Piryns Freya (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Het niet-verlengen van het mandaat van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2168
5-6277 Piryns Freya (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De lijst met veilige landen
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2171
5-6278 Piryns Freya (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Het bericht voor asielzoekers uit Bangladesh bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2175
5-6279 Piryns Freya (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De sociale begeleiding van vluchtelingen
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2176
5-6280 Piryns Freya (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De hongerstaking van afgewezen asielzoekers aan de VUB
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2178
5-6281 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De problemen bij een uitwijzing
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2207
5-6282 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De gevolgen van de maatregelen ter beveiliging van het hoofdstedelijk openbaar vervoer voor de lokale politiezones van het Rijk
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2289
5-6283 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het uitbesteden van politietaken aan particuliere beveiligingsbedrijven
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2048
5-6284 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De aanslag op de moskee in Anderlecht
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2110
5-6285 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De maatregelen die genomen werden na de aanslag op de moskee in Anderlecht
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2114
5-6286 Piryns Freya (Groen) minister van Justitie  
  De omzetting van de Europese richtlijn 2011/36/EU over mensenhandel
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 7/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2099
5-6287 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het afkopen van processen (Minnelijke schikking in strafzaken)
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 5/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2109
5-6288 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  Het taalexamen "artikel 5" voor magistraten bij Selor
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 5/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2145
5-6289 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De mogelijkheden van het gebruik van hersenscans bij het detecteren van pedofilie
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 5/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2165
5-6290 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De werking van Child Focus
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 5/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2206
5-6291 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De internationale samenwerking en het uitwisselen van juridische informatie
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 5/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2209
5-6292 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Erkenning van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid - Zelfstandigenstatuut - Geneeskundige Raad Invaliditeit - Invaliditeitsuitkering - Werkloosheidsuitkering - Verzekering gewaarborgd inkomen - Beroepsmogelijkheid bij de arbeidsrechtbank
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6293 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De tussenhandel in militair materieel
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6294
5-6294 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De tussenhandel in militair materieel
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 5/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6293
5-6295 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De mogelijke betrokkenheid van de Belgische veiligheidsdiensten bij de weigering van de Staat IsraŽl om een aantal landgenoten tot hun grondgebied toe te laten
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 5/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2267
5-6296 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De verjaring van superboetes
  Verzending vraag 22/5/2012
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2304
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2728
5-6297 Arena Marie (PS) minister van Justitie  
  De dringende maatregelen om de levensomstandigheden in de gevangenis van Vorst te verbeteren
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 5/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2245
5-6298 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verpleegassistenten - Specifieke technische verstrekkingen - Uitvoering - Facturatie - Inbreuken - Maatregelen
  Verzending vraag 22/5/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6299 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Auto's zonder rijbewijs - "Brommobiels" - Inschrijving
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6300 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Turkije - Asielaanvragen - Lijst van veilige landen - Europese Unie
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 10/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6301