Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6225

van Dalila Douifi (sp.a) d.d. 8 mei 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

SyriŽ - Terugsturen van asielzoekers

SyriŽ
politiek asiel
verwijdering
UNHCR
remigratie
asielzoeker

Chronologie

8/5/2012Verzending vraag
4/6/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6225 d.d. 8 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In De Standaard van 14 februari 2012 verklaarde de heer Van den Bulk, Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dat er door het geweld in SyriŽ een beslissingsstop was ingesteld voor asielzoekers uit SyriŽ. Er zouden enkel beslissingen worden genomen voor aanvragen aan de grens of als het heel duidelijk is dat de asielzoeker voor zijn leven vreest en dus erkend moet worden. In het artikel verklaarde de Commissaris-Generaal dat er geen SyriŽrs gedwongen zouden worden teruggestuurd naar hun land en dat ook de Dienst Vreemdelingenzaken in ons land niet zou repatriŽren naar SyriŽ.

Dit strookt met de oproep van de UNHCR, de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, in februari om voorlopig alle repatriŽringen naar SyriŽ te schorsen. Met alle repatriŽringen worden ook de repatriŽringen van niet-SyriŽrs naar SyriŽ of terugdrijvingen aan de grens bedoeld. De verslechterende veiligheidssituatie in Damascus noopte ons land er bovendien toe de ambassade in de Syrische hoofdstad te sluiten.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft echter weet van twee situaties waarbij mensen aan de grens asiel aanvroegen, daar werden vastgehouden en vervolgens naar SyriŽ werden teruggestuurd (met de luchtvaartmaatschappij die hen naar BelgiŽ had gebracht, in toepassing van het Chicago-verdrag).

Daarom stel ik mij de volgende vragen:

1) Worden er inderdaad toch nog mensen vanuit BelgiŽ naar SyriŽ teruggestuurd?

2) Wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen SyriŽrs en niet-SyriŽrs?

3) Volgen de Cel RepatriŽringen (die verwijderingen vanaf het grondgebied doet) en de Grensinspectie (die de terugdrijvingen regelt vanaf de grens) een ander beleid?

4) Hoe verantwoordt u de repatriŽringen van mensen naar SyriŽ, ondanks het advies van de UNHCR? Bent u bereid om in de toekomst uit te sluiten dat er nog een persoon naar SyriŽ wordt teruggestuurd tot de adviezen van de UNHCR daaromtrent veranderen?

Antwoord ontvangen op 4 juni 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1) en 2) Twee niet-Syrische onderdanen werden teruggedreven naar Syrië, nadat hun asielaanvragen afgewezen werden door CGVS. Deze negatieve beslissingen werden vervolgens bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Volgens het CGVS leverde de terugdrijving geen gevaar voor de betrokken personen.

Doorslaggevend voor de Dienst Vreemdelingenzaken is dus de beslissing die door de asielinstanties zal genomen worden en het feit te weten dat zij menen dat er al dan niet een risico bestaat voor de betrokken personen om teruggedreven te worden.

3) en 4) De cel repatriëring en de grensinspectie van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hanteren dezelfde regels.

Momenteel is er overigens geen enkele verwijdering naar Syrië meer gepland.

Ik kan u verzekeren dat het advies van het UNHCR bijgevolg steeds in beschouwing wordt genomen.