Vraag om uitleg nr. 5-2151

5-2151 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2012
  de houding van de Indiase overheid ten opzichte van buitenlandse ngo's
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6260