Schriftelijke vragen van 5-4301 tot 5-4400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-4301 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De omsingeling van het Kirti klooster in Tibet door Chinese legereenheden
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2671
5-4302 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Europese Unie (EU) - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3127
5-4303 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomatieke en consulaire posten - Dienst Inspectie van de Belgische diplomatieke en consulaire posten - Interne auditdienst - Werking - Criteria - Inspectieverslagen - Resultaten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3566
5-4304 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Consuls - NotariŽle bevoegdheden - NotariŽle akten - Cijfers - Beroepsfouten - Opleiding
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3736
5-4305 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De oprichting van een Europees contra-terrorisme agentschap
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3797
5-4306 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het Cypriotisch EU-voorzitterschap 2012 en Turkije
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 17/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3847
5-4307 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  olie- en gasboringen ondernomen door Cyprus en dreigingen vanwege Turkije
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 17/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3848
5-4308 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De recente dodelijke rellen in de Westelijke Sahara
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3849
5-4309 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De afwezigheid van internationale waarnemers bij de verkiezingen in Egypte
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3853
5-4310 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De aanwezigheid van Amerikaanse legereenheden in Oeganda
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3855
5-4311 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het tuchtonderzoek naar de voormalige ambassadeur in Parijs
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3856
5-4312 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De beŽindiging van het gezamenlijk pilootproject van een Belgische en Nederlandse ambassade in AlbaniŽ
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3857
5-4313 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De rol van de AQIM en het Polisario bij de ontvoering van de drie Europeanen in Algerije
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3858
5-4314 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bezoeken van buitenlandse Staatshoofden en regeringsleiders - Veiligheidsmaatregelen - Kostprijs
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1860
5-4315 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Website e-cops.be - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Initiatieven en prioriteiten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 15/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3128
5-4316 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het veiligheidsbeleid van de gemeente Molenbeek
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3795
5-4317 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De oprichting van een Europees contra-terrorisme agentschap
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3798
5-4318 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Cel Addict - Delicten - Verslavingen - Evolutie - Preventiemaatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2843
5-4319 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  LibiŽ - Coalition of the Willing - Kostprijs deelname - Balans
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2986
5-4320 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Computer Emergency Response Team (CERT) - Specifieke situatie Defensie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 25/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3123
5-4321 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - BelNet - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3125
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5362
5-4322 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - Oprichting - Werking - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Economie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3126
5-4323 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geestelijke gezondheid bij de jongeren - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) - Aanbevelingen - Eventuele realisaties - Kostprijs - Spoedeisende psychiatrische hulp - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-242
5-4324 Miller Richard (MR) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Veiligheid - Investeringen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-252
5-4325 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  Gerechtelijke onderzoeken - Telecomonderzoeken - Kostprijs - Herziening van de tarieven - Onderhandelingen met de operatoren
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-253
5-4326 Miller Richard (MR) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Stakingen bij het openbaar vervoer - Openbare bedrijven en openbare diensten - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-346
5-4327 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrales - Stresstest - Definitie - Mededeling van de resultaten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2933
5-4328 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Rekrutering - Fysieke criteria
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3548
5-4329 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  De Belgische actie om HissŤne Habrť te laten berechten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 16/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3670
5-4330 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De eisen van transseksuele personen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3803
5-4331 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De betrouwbaarheid van de stresstests die de Europese Bankautoriteiten opleggen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 10/9/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3861
5-4332 Niessen Claudia (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De gerichte controle van Duitse betogers door de Belgische politie gedurende de betoging " Stop Tihange " van 17 september 2011
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1268
5-4333 Niessen Claudia (Ecolo) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Het indelen van de reizigers van Brussels Airport in een aantal risicogroepen, de privacy en de kans op discriminatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1385
5-4334 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Justitie  
  Antwerpen - Arresthuis - Bouw - Locatiekeuze
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 3/8/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-4335 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Afghanistan - Afghanistan-conferentie - Belgische engagementen - Evolutie - Verkiezingen - Exit-scenario
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4336
5-4336 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Afghanistan-conferentie - Belgische engagementen - Evolutie - Verkiezingen - Exit-scenario
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4335
5-4337 Homans Liesbeth (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Antwerpen - Arresthuis - Politiediensten - Impact en gevolgen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 3/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-4338 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Antwerpen - Arresthuis - Locatiekeuze - Regie der Gebouwen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/3/2012
5-4339 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring - COIV - In beslag genomen bezittingen - Wanbeheer - "Fin Shop"
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4340
5-4340 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring - COIV - In beslag genomen bezittingen - Wanbeheer - "Fin Shop"
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4339
5-4341 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Beroepsziekte - Atelier NMBS - Zwavelzuur - PCB - IngrediŽnten - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4342
5-4342 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Beroepsziekte - Atelier NMBS - Zwavelzuur - PCB - IngrediŽnten - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4341
5-4343 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1591
5-4344 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1800
5-4345 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 12/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1900
5-4346 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Processen-verbaal
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 22/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1902
5-4347 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen - Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1919
5-4348 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/2/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1921
5-4349 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Misbruik van krediet- en bankkaarten - Aantal slachtoffers - FinanciŽle compensatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1922
5-4350 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Onrustwekkende verdwijningen - Onopgeloste moorddossiers - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1923
5-4351 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Klachten - Vervolgingen - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1924
5-4352 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1926
5-4353 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1929
5-4354 Claes Dirk (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1812
5-4355 Claes Dirk (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belgisch spoorwegnet - Pogingen tot zelfdoding - Gevolgen voor de dienstverlening
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1815
5-4356 Claes Dirk (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 29/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1817
5-4357 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Agressie ten opzichte van agenten - Aantallen bij agenten in functie - Aantallen bij agenten in het kader van hun privť-leven - Gevolgen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1909
5-4358 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugstests - Aantal afgenomen tests - Aantal positieve resultaten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1911
5-4359 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieopleiding - Weigering van kandidaten - Screening op onberispelijk gedrag
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1915
5-4360 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteverkiezingen - Elektronisch stemmen - Vlaamse gemeenten - Vervanging van de huidige apparatuur - Ontwikkeling van nieuwe stemcomputers - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3140
5-4361 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegpolitie - Incidenten - Infrastructuur Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Metrostations - Tussenkomsten - Aard en aantal
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3831
5-4362 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Administratieve boetes en opgelegde belastingverhogingen - Kwijtschelding - Aantal aanvragen - Aantal gevallen van inwilliging
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1916
5-4363 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Bedrijfspensioenvoorziening - Toezicht op de instellingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 29/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-249
5-4364 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Metaaldiefstallen - Vertragingen en veiligheidsincidenten - Herinvoering van de identificatieplicht voor de metaalwederverkopers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-267
5-4365 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Justitie  
  Metaaldiefstallen - Aantal aangiftes en vervolgingen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-268
5-4366 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het terugdringen van de Afrikaanse varkenspest
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3788
5-4367 Arena Marie (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Het terugdringen van de Afrikaanse varkenspest
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3789
5-4368 Dťsir Caroline (PS) minister van Justitie  
  Aanvallen met zuur
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2706
5-4369 Mahoux Philippe (PS) eerste minister  
  Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie-Buysse) - Nog hangende dossiers - Aantal
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3620
5-4370 SaÔdi Fatiha (PS) eerste minister  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2570
5-4371 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2572
5-4372 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Werk  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2574
5-4373 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 20/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2588
5-4374 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 27/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2588
5-4375 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2588
5-4376 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Marokkaanse onderdanen in BelgiŽ - Marokkaanse instanties - Activiteiten - Veiligheid van de Staat - Mogelijk toezicht
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-98
5-4377 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-230
5-4378 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-734
5-4379 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Methadongebruik
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-809
5-4380 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Onderzoeken naar federale parlementsleden - Toezicht
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2198
5-4381 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2199
5-4382 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Personeelsverloop - Analyse
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2952
5-4383 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Bloedafname na opvordering door politie - Artsen - Vergoeding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 25/3/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3313
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4967
5-4384 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Ontsnappingen - Gevangenissen - Stoorzender gsm-verkeer - Proefproject Andenne - Resultaten - Cijfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 22/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3634
5-4385 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Plan radicalisme - Opleiding van het personeel
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/2/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2233
5-4386 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  bpost - Personeel - Taalaanhorigheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-748
5-4387 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS Holding - Personeel - Taalaanhorigheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-749
5-4388 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Personeel - Taalaanhorigheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-750
5-4389 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Infrabel - Personeel - Taalaanhorigheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-752
5-4390 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Camerabeelden - Gebruik door de lokale politie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2144
5-4391 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers die illegaal in het land verblijven - Uitschrijven van nultickets
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2195
5-4392 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse treinverbinding tussen Brugge en Zaventem - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2600
5-4393 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - EHBO-opleiding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 12/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2876
5-4394 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - De Post - Aangetekende zendingen - Betwistingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3327
5-4395 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheidsfuncties - Kennis van het Engels als aanwervingsvoorwaarde - Wettelijkheid - Tests van Selor
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1492
5-4396 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale overheidsdiensten - Databank met personeelsgegevens - Problemen bij Pdata - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2824
5-4397 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale overheid - Arbeidsgeneeskunde - Bedrijfsarts - Aantal
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3324
5-4398 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Rekruteringen - Competentieprofielen - Publicatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1692
5-4399 Buysse Yves (Vlaams Belang) eerste minister  
  Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2151
5-4400 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2152