Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4342

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Beroepsziekte - Atelier NMBS - Zwavelzuur - PCB - IngrediŽnten - Cijfers

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
werkplek
arbeider
giftige stof
anorganisch zuur
beroepsziekte

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/12/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4341

Vraag nr. 5-4342 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik heb vernomen van een voormalig werknemer van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) dat er in bepaalde ateliers zeer onprofessioneel werd omgesprongen met zwavelzuurhoudende producten en PCB (Polychloorbifenyl) oliŽn in de periode 1980-1990 en naar alle waarschijnlijkheid ook daarna. Sommige personeelsleden kwamen dagelijks in contact met deze rotzooi. Beide producten zijn bijzonder nefast voor de gezondheid. Betrokken werknemer heeft een rist gezondheidsklachten die het gevolg zijn van het langdurig in contact komen met deze producten. De betrokkene heeft een blijvende handicap en heeft immuunstoornissen opgelopen, doch de erkenning ervan verloopt moeizaam. De NMBS weigert tegemoet te komen aan de vele medische kosten van de betrokkene. Betrokkene is ten einde raad.

Betrokkene blijkt echter niet alleen te staan met zijn klachten over beroepsziekten opgelopen tengevolge het in contact komen met zeer specifieke producten in de ateliers van de NMBS. Eťn voormalig werknemer uit het atelier zou na een slepende ziekte, ten gevolge van het contact met deze producten, overleden zijn. Door doorlopend contact met deze producten in het Atelier van Gent (TW) blijken er 4 personeelsleden ziek geworden en twee personeelsleden overleden te zijn. Ook in het Atelier van Antwerpen zijn er slachtoffers gevallen. De boosdoeners blijken in al deze gevallen enerzijds de PCB oliŽn uit de transformatoren en anderzijds een rits zwavelhoudende producten, met name Curafond, zure Curafond en Spraycleaner, te zijn. Betrokkenen proberen al enige tijd vruchteloos te weten te komen wat de exacte ingrediŽnten van deze rotzooi waren. Het is belangrijk voor de behandeling dat zij hieromtrent meer exacte gegevens bekomen. Vele slachtoffers krijgen zware symptomen zoals onder meer, maar niet exclusief, verlies van geurzin, uitvallende tanden, zware hoofdpijn, etc. Deze mensen mogen niet in de steek worden gelaten.

Op basis van de hierboven omschreven ontwikkelingen had ik de geachte minister/ staatssecretaris graag volgende vragen voorgelegd:

1) Heeft de geachte minister/staatssecretaris weet van de zeer bedenkelijke praktijken daterend uit de jaren '80-'90 in bepaalde ateliers van de NMBS wat betreft het omgaan met gevaarlijke producten? Zo nee, mag ik hem desgevallend de dossiers bezorgen? Zo ja, kan hij dit uitvoerig toelichten?

2) Hoeveel voormalige werknemers van de NMBS in de ateliers Hasselt, Gent en Antwerpen hebben een aanvraag ingediend voor erkenning van een beroepsziekte? Hoeveel van deze aanvragen werden aanvaard?

3) Welke exacte ingrediŽnten zaten in het product "zure Curafond"? Wat waren de exacte verhoudingen wat betreft onder meer zwavelzuur en zware metalen? Om te helpen bij de identificatie geef ik enkele toxicologische fiches mee: het betreft (al of niet in deze volgorde) 1) 003.21.003 ; 2) 003.20.000 en 3) 003.00.003/4/5. Kan de geachte minister/staatssecretaris alle informatie die de NMBS nog heeft betreffende dit product naar ingrediŽnten toe vrijgeven?

4) Is hij bereid een intern onderzoek te laten plaatsvinden naar de werkomstandigheden, naar beroepsziekten en contacten met gevaarlijke producten in de ateliers van de NMBS van Hasselt, Antwerpen en Gent in de jaren 1980-1990 met het oog op een zo goed mogelijke behandeling van de desbetreffende slachtoffers?

5) Bestaat er een fonds binnen de NMBS waar deze mensen terecht kunnen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan hij dit toelichten?

6) Kan de geachte minister mij een integrale lijst geven van alle zwavelzuurhoudende producten die werden gebruikt tijdens de periode 1980 tot 2000 bij de NMBS in de ateliers? Dit graag met merknaam en respectievelijke ingrediŽntenlijst?

Antwoord ontvangen op 28 december 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking.