Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4326

van Richard Miller (MR) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Stakingen bij het openbaar vervoer - Openbare bedrijven en openbare diensten - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
overheidsapparaat
pendel
staking

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-346

Vraag nr. 5-4326 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een nieuwe stakingsdag bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft het land verlamd. Ik trek het stakingsrecht uiteraard niet in twijfel. Werkonderbrekingen bij de openbare vervoersmaatschappijen hebben echter veel grotere gevolgen dan bij andere sectoren.

Welke maatregelen nemen de openbare bedrijven en de openbare diensten om de ongemakken van de spoorstaking te verzachten? Krijgen de ambtenaren instructies of raadgevingen om naar het werk te komen? Wat gebeurt er met de ambtenaren die niet naar het werk kunnen komen? Verliezen zij een dag betaald verlof?

Beschikt de minister over statistieken over die stakingsdagen bij de NMBS? Hoeveel ambtenaren kunnen niet op het werk geraken? Kan er telewerk worden verricht? In welke mate?