Schriftelijke vragen van 5-3501 tot 5-3600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-3501 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Informatisering van het medisch dossier - Milieugebonden gezondheidsdeterminanten - Keuze - Onderzoek - Resultaten
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3502 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  SAPA-fabriek te Ghlin - Schrappen van honderdzeventig banen - Inpassen in de fabriek van Lichtervelde
  Verzending vraag 18/10/2011
  Antwoord 6/12/2011
5-3503 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Aarlen - Station - Parkings - Capaciteit
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4105
5-3504 Targnion Muriel (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerlieden - Leeftijdsgrens - Verschil tussen beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3505 Winckel Fabienne (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Sector vqn de meubelkleinhandel - Gedwongen verkoop - Strijd - Ondernemingen in overtreding - Kruispuntbank ondernemingen - Schrappen van de lijst
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3506 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Huur - Te grote stijging ten opzichte van de index - Berekeningswijze - Referentiegegevens - Registratie van de huurcontracten - Naleving - Gebruik van de geregistreerde gegevens
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3507 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Kinderbijslag - Toekenning - Kind geplaatst in een pleeggezin - Artikel 70ter van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag - Grondwettigheid - Arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 mei 2011 - Eventuele wetswijziging
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3508 Winckel Fabienne (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Consumentenkrediet - Microkredieten voorgesteld op internet en via sms - Geldigheid van de contracten - Gevaar voor overmatige schuldenlast
  Verzending vraag 18/10/2011
  Antwoord 7/11/2011
5-3509 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekte van Alzheimer - Behandeling - Memantine - Terugbetaling - Opvolging
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3510 Zrihen Olga (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Sleepsysteem car-a-tow - Wettelijkheid van het systeem - Richtlijn 94/20/EU en richtlijn 71/320/EU - Toepassing
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3511 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling van geneesmiddelen - Verschil gebaseerd op geslacht - Criteria - Osteoporose
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-6673
5-3512 Winckel Fabienne (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Auteursrechten - Aangifte en inning - Vereenvoudiging van de stappen - Initiatieven
  Verzending vraag 18/10/2011
  Antwoord 30/11/2011
5-3513 Winckel Fabienne (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerlieden - Intelligente uniformen - Voordelen - Gebruik
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3514 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Provincie Luxemburg - Ziekenhuizen - Intercommunale Vivalia - Penetratiegraad
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4106
5-3515 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voedselbanken - Europese hulp - Niet-verlenging - Gevolgen voor de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3516 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Trein - Draadloos internet - Wifi - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Telefoonverbindingen
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3965
5-3517 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijverbod - Politie - Controle - Algemene Nationale Gegevensbank
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3983
5-3518 De Padt Guido (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Schengenzone - RoemeniŽ - Bulgarije - Toetreding - Grenstoezicht - Recht van vrij verkeer - Europese Commissie - Standpunt BelgiŽ
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3984
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4008
5-3519 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nederland - Politie - Smartphone- en tabletapplicatie - Veiligheidsinformatie
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3985
5-3520 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtelijk arrondissement Brussel - Magistratuur - Vacatures - Kandidaturen - Benoemingen
  Verzending vraag 18/10/2011
  Antwoord 29/11/2011
5-3521 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Treinvervoer - Gauwdiefstallen - Cijfers - Modus operandi - Aanhoudingen - Maatregelen
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3522
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3966
5-3522 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Treinvervoer - Gauwdiefstallen - Cijfers - Modus operandi - Aanhoudingen - Maatregelen
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3521
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3986
5-3523 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Internationale paspoorten - Fout - Defect - FinanciŽle schade - Vergoeding
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3524 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Niet toegewezen erfenis - Opsporing gerechtigde erfgenamen - Notaris - Advocaat - Genealoog - Statuut - Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat
  Verzending vraag 19/10/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-3525 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Ontsnappingen - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4700
5-3526 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Inning auteurs- en naburige rechten - Beheersvennootschappen - Wet op de openbaarheid van bestuur - Geldigheid
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4931
5-3527 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Thuisoppas van zieke kinderen - Buitenschoolse opvang - Fonds voor Collectieve Uitrustingen en diensten - Middelen - Regie - Gemeenschappen
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3528 Stevens Helga (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Cochleair implantaat - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Tussenkomst Aanvragen - Criteria - Cijfers
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4287
5-3529 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verenigde Naties (VN) - VN-verdrag van 1961 tot voorkoming van de statenloosheid - Ratificatie - Europees Verdrag over nationaliteit van 1995
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3530 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4288
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5181
5-3531 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Islamitische bankproducten - Lancering - Opleiding islamitisch bankieren
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4437
5-3532 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Politieonderzoeken - Spionagesoftware - Grondwet - Privacywetgeving
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3533
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5055
5-3533 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieonderzoeken - Spionagesoftware - Grondwet - Privacywetgeving
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3532
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5005
5-3534 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Mensenrechten - Homofobie - Discriminatie - Ontwikkelingshulp - Modulatie - Brits parlement - Beleid
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3535
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4981
5-3535 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Mensenrechten - Homofobie - Discriminatie - Ontwikkelingshulp - Modulatie - Brits parlement - Beleid
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3534
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5034
5-3536 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Iran - Kunstensector - Veroordelingen - Repressie - Reacties - Europese Unie (EU) - Verenigde Naties
  Verzending vraag 19/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5099
5-3537 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Vredegerechten - Brussel - Onveiligheidsgevoel - Extra beveiliging
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4701
5-3538 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Commissaris-generaal - Selectie-examen - Klachten
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4850
5-3539 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Indignados - Politiegeweld - Mensenrechten - Imagoschade
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4851
5-3540 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Kazerne - Ongeval - Glijpaal - Richtlijnen - Cijfers
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4852
5-3541 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verkeersovertreders - Foto's - Opnames - Internet - Schending van de privacy - Wetgeving
  Verzending vraag 20/10/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-3542 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4152
5-3543 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Landsverdediging  
  Leger - Kazernes - Provincie Luxemburg - Artillerieschool - Getalsterkte van het leger
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4110
5-3544 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Sociale verkiezingen - Vaststelling van het aantal mandaten - In rekening nemen van de uitzendkrachten - Arrest van het Hof van Cassatie van 30 maart 2009 - Risico op conflicten - Maatregelen
  Verzending vraag 20/10/2011
  Antwoord 6/12/2011
5-3545 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Sperperiode - Praktijken van de ZEB-winkels - Klacht van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij de FOD Economie - Argumentatie van de ZEB-winkels - Gunstige rechtspraak - Niet-erkenning van de inbreuken
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3546 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Zelfstandigen - Voorlopige sociale bijdragen - Terugbetaling - Toegepast fiscaal stelsel - Verschil tussen categorieŽn zelfstandigen - Verantwoording
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3547 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Interventiekorps van de federale politie (CIK) - Provincie Luxemburg - Kader - Personeelstekort
  Verzending vraag 20/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4108
5-3548 Miller Richard (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Rekrutering - Fysieke criteria
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4328
5-3549 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Opvang - Fedasil - Extra structurele plaatsen - Hotelopvang
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4808
5-3550 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinderarmoede - Bestrijding - Subsidies
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4809
5-3551 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vrachtwagens - Ongevallen - Dode hoek - Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid - Extra uitrusting - Onderzoek - Sensibilisering
  Verzending vraag 21/10/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-3552 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Kandidaat-politieagenten - Selectie - Criteria - Selectieproces - Evaluatie - Resultaten
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4416
5-3553 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Opvangcentra voor asielzoekers - Waterverbruik - Energieverbruik - Sensibilisatie
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4420
5-3554 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Fedasil - Verdwijningen - Child Focus - Cijfers
  Verzending vraag 21/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4810
5-3555 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Zaak Cools - Arrest Hof van Cassatie - Motivering veroordeling - Nieuw proces
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4702
5-3556 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Zaak Bende van Nijvel - Verjaring - Misdaad tegen de mensheid
  Verzending vraag 24/10/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-3557 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Pensionering jonge soldaten - Mutaties
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4932
5-3558 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Afgeschafte trein - Lijn Eupen-Brussel-Oostende - NMBS-personeel
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4751
5-3559 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Softenon - Slachtoffers - Aansprakelijkheid Belgische Staat - Verjaringstermijn
  Verzending vraag 24/10/2011
  Antwoord 17/11/2011
5-3560 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingskantoren - Sluiting - Verhuis ambtenaren - Effecten
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4877
5-3561 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4417
5-3562 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Opvang - Asielaanvraag - Gemeenschappen
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4811
5-3563 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Opvang in hotels - Rol Fedasil - Inspecties - Vergoedingen en budget - Follow-up en begeleiding - Verblijfplaats - Arbeidskaart
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4812
5-3564 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Fedasil - Asielzoekers - Opvangfaciliteiten - Omkadering - Kwaliteit van de opvangcentra
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4813
5-3565 Faes Inge (N-VA) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Journalisten - Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten - Werking - Cijfers
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4156
5-3566 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomatieke en consulaire posten - Dienst Inspectie van de Belgische diplomatieke en consulaire posten - Interne auditdienst - Werking - Criteria - Inspectieverslagen - Resultaten
  Verzending vraag 24/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4303
5-3567 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Methadonregistratie - Instituut van farmaco-epidemiologie van BelgiŽ - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Databank - Nationale Registratie van substitutie behandelingen - Verzameling gegevens - Publicatieverbod
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4058
5-3568 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Intelligente transportsystemen - Veiligheid - Resultaten - Projecten - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Gordeldracht
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4034
5-3569 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vitamine D - Tekorten - Europees onderzoeksproject Helena - Jongeren - Preventie
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5111
5-3570 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3574
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4814
5-3571 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3574
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4815
5-3572 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3574
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4752
5-3573 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Antwoord 2/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3574
5-3574 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3573
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4900
5-3575 De Padt Guido (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4007
5-3576 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4045
5-3577 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4059
5-3578 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4046
5-3579 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Antwoord 6/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4062
5-3580 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4066
5-3581 De Padt Guido (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4067
5-3582 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4022
5-3583 De Padt Guido (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4037
5-3584 De Padt Guido (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4039
5-3585 De Padt Guido (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4028
5-3586 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3970
5-3587 De Padt Guido (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Antwoord 26/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
5-3588 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3987
5-3589 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4068
5-3590 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4035
5-3591 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Antwoord 28/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
5-3592 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Antwoord 14/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
5-3593 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4069
5-3594 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3595
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4065
5-3595 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3594
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4073
5-3596 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4560
5-3597 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Het relatief hoge aantal Belgische werknemers met stress op het werk
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1216
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4890
5-3598 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  de opvolging van het gecombineerde vijfde en zesde CEDAW verslag
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1281
5-3599 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  Verzending vraag 26/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1296
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5203
5-3600 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3601
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4561
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4933