Schriftelijke vragen van 5-2501 tot 5-2600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-2501 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Verlaging van het tarief voor de horeca - Effect op de tewerkstellingsgraad
  Verzending vraag 9/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4800
5-2502 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IASSCO) - Werking - Evaluatie
  Verzending vraag 9/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4668
5-2503 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Kinderpornografie via het internet - Bestrijding - Samenwerking van de politie met de betaalkaartmaatschappijen
  Verzending vraag 9/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4669
5-2504 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel - GeÔntegreerde en departementsoverstijgende bewustmakingscampagnes - Evaluatie
  Verzending vraag 9/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4670
5-2505 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Onderzoeken en veroordelingen - Regelmatige organisatie van perscontacten
  Verzending vraag 9/6/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2506
5-2506 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Onderzoeken en veroordelingen - Regelmatige organisatie van perscontacten
  Verzending vraag 9/6/2011
  Antwoord 26/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2505
5-2507 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel"- Proces en veroordeling van de daders - Feedback aan de onderzoekers
  Verzending vraag 9/6/2011
  Antwoord 26/7/2011
5-2508 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  De problemen inzake de begroting en het functioneren van het Brussels Steuncentrum
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 26/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-901
5-2509 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioen - Recht op pensioen voor de vijfenzestigste verjaardag - Ombudsdienst Pensioenen - Aanbeveling 2010/3
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 10/8/2011
5-2510 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Overlevingspensioen - Beperking van het bedrag - Ombudsdienst Pensioenen - Aanbeveling 2010/2
  Verzending vraag 10/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4801
5-2511 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale Overheidsdiensten (FOD) - Informaticatoepassingen - Gebruik van shareware
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 7/7/2011
5-2512 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Verouderde informatica-apparaten - Bestemming - Beleid
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 7/7/2011
5-2513 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gevangenen zonder inschrijving in het bevolkingsregister - Uit het land zetten - Aantallen - Beleidsvisie
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2514 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Transportkosten - Studenten ouder dan zesentwintig jaar - Kortingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2614
5-2515 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiepersoneel - Ziektedagen - Totaal aantal arbeidsdagen
  Verzending vraag 10/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4802
5-2516 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Risico op kinderhandel - Bewustmaking van eerstelijnsactoren op de luchthaven
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 25/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2517
5-2517 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Risico op kinderhandel - Bewustmaking van eerstelijnsactoren op de luchthaven
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 18/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2516
5-2518 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Opvolgingsprocedure van slachtoffers - Verbetering
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 25/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2519
5-2519 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Opvolgingsprocedure van slachtoffers - Verbetering
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 18/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2518
5-2520 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan " De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel " - Vaststellen van feiten in de mensenhandel - Opstellen van een draaiboek voor politieambtenaren
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 29/8/2011
5-2521 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Mensenhandel en -smokkel - Federale recherchecapaciteit - Inzet van politiemensen - Budget
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 29/8/2011
5-2522 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Mensenhandel en -smokkel - Recherchecapaciteit van de lokale politie - Samenwerking met de federale politie - Budget
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 29/8/2011
5-2523 Beke Wouter (CD&V) minister van Justitie  
  Mede-eigendom - Rechtsvordering van een mede-eigenaar ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars - Rechtsgeldigheid - Precedent
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2524 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afschaffen van papieren treinkaartjes - Personeelskost - Milieu - EfficiŽntie
  Verzending vraag 14/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5031
5-2525 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Gemengde inbreuken - Toepassing van de taalwetgeving
  Verzending vraag 14/6/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2526
5-2526 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Gemengde inbreuken - Toepassing van de taalwetgeving
  Verzending vraag 14/6/2011
  Antwoord 19/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2525
5-2527 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  CommerciŽle nummerplaten - Wederrechtelijk gebruik - Controles, aantallen en sancties
  Verzending vraag 14/6/2011
  Antwoord 28/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2528
5-2528 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  CommerciŽle nummerplaten - Wederrechtelijk gebruik - Controles, aantallen en sancties
  Verzending vraag 14/6/2011
  Antwoord 12/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2527
5-2529 Maes Lieve (N-VA) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Informatica - Begroting - Vereffeningskredieten
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-2530 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Informatica - Begroting - Vereffeningskredieten
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4227
5-2531 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verzorgenden - Bijscholing - Conflict met de gemeenschappen - Compromis
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 7/11/2011
5-2532 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gsm-gebruik - Gevaren - Officieel standpunt - Maatregelen
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4535
5-2533 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Welzijns- en gezondheidssector - Voorzieningen - Inspecties - Samenwerking met de gemeenschappen
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4536
5-2534 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rusthuizen - Personeelsnormen - Conflicten tussen bevoegdheidsniveaus - Geldende normen
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4537
5-2535 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Psychiatrische patiŽnten - Overheveling naar de thuiszorg - Begeleiding - Verschuiving van kosten naar de gemeenschapsoverheden
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4538
5-2536 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Thuisverpleegkundigen - Deelname aan zorgteams - Ontbreken van een vergoeding
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-2537 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  IsraŽl - Grenzen - Uitspraken van premier Netanyahu - Belgisch standpunt
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 29/9/2011
5-2538 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Saoedi-ArabiŽ - Mensenrechtenorganisaties - Dialoog - FinanciŽle steun
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 9/9/2011
5-2539 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tweejaarlijks verslag van de federale regering - Vragenlijst - Opname van een luik "financiŽle onderzoeken"
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4671
5-2540 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel - Specifieke indicatoren kinderhanden - Risicoanalyse kinderhandel
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4672
5-2541 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Misbruik of gebruik van authentieke documenten voor het reizen met of van kinderen - Richtlijn aan de medewerkers van de burgerlijke stand
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2542
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4673
5-2542 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Misbruik of gebruik van authentieke documenten voor het reizen met of van kinderen - Richtlijn aan de medewerkers van de burgerlijke stand
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 19/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2541
5-2543 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Werkgroep belast met het schrijven van een omzendbrief - Toekenning van een verblijfstitel aan slachtoffers - Richtlijnen in verband met interviews van minderjarigen
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4674
5-2544 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Richtlijn - Gedetecteerde minderjarigen - Uitwisseling van gegevens
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4675
5-2545 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Gevangenis van Lantin - Spectaculaire ontsnapping - Redenen - Tekortkomingen - Maatregelen
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 22/11/2011
5-2546 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Nieuw formaat - Planning, kostprijs en geldigheidsduur - Toegang tot de gegevensbank
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 13/9/2011
5-2547 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Wagentjes die 45 km per uur rijden - Ongevallen - Lichamelijke schade - Aantal - Crashtest
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 11/7/2011
5-2548 Winckel Fabienne (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Spoorverkeer - Europees reglement voor reisplanning en uitgifte van tickets voor pan-Europese treinreizen - Systeem goedgekeurd door de NMBS - Kosten - Openbare consultatie van de Europese Commissie
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2549 Winckel Fabienne (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Gestructureerde beleggingen met gewaarborgd kapitaal - Publiciteit - Twijfelachtige werkwijzen en onvolledige informatie - Controle
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 24/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2550
5-2550 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gestructureerde beleggingen met gewaarborgd kapitaal - Publiciteit - Twijfelachtige werkwijzen en onvolledige informatie - Controle
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2549
5-2551 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Achterstallige belastingen - Inning - STIMER-systeem - Problemen - Principe van enige ontvanger - Werking
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2552 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Bestuurders geboren vůůr 14 februari 1961 - Uitzonderingen - Eventuele onderwerping aan een rijbewijs
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 11/7/2011
5-2553 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Begeleiding van de slachtoffers bij terugkeer naar het land van herkomst - Jaarverslagen van ambassades en consulaten
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 19/8/2011
5-2554 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewelddelicten - Aantallen - Profielen van de daders
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 15/7/2011
5-2555 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Justitie  
  Ouderlijk gezag - Aansprakelijkheid voor schade en gedrag van minderjarigen - Maatregelen ten aanzien van ouders
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4160
5-2556 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aanleg van een ongelijkvloers spoorvertakkingscomplex in Ekeren - Geluidswerende maatregelen
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4433
5-2557 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Slechtzienden en blinden - Musea - Voorbeeld uit het Guggenheim Museum - Interactieve benadering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 5/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2558
5-2558 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Slechtzienden en blinden - Musea - Voorbeeld uit het Guggenheim Museum - Interactieve benadering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 18/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2557
5-2559 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleggingen op de deviezenmarkt - Aanzetten van particulieren - Online reclame - Controle - Aantal gedupeerden
  Verzending vraag 6/7/2011
  Antwoord 18/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2561
5-2560 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beleggingen op de deviezenmarkt - Aanzetten van particulieren - Online reclame - Controle - Aantal gedupeerden
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2561
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4985
5-2561 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Beleggingen op de deviezenmarkt - Aanzetten van particulieren - Online reclame - Controle - Aantal gedupeerden
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2560
5-2562 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Bronheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 2/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2563
5-2563 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Bronheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 22/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2562
5-2564 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Herstelplannen voor de pensioenfondsen - Impact van de schuldencrisis - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 25/7/2011
5-2565 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Bank van BelgiŽ (NBB) - Portefeuille landenobligaties - Oorsprong - Toekomstvisie
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 1/8/2011
5-2566 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Aantal buitenlandse gedetineerden
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4428
5-2567 Maes Lieve (N-VA) minister van Justitie  
  Zaventem - Niet vergunde taxi's - Processen-verbaal - Opvolging
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 26/7/2011
5-2568 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Reservegelden - Bestemming
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4462
5-2569 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Penitentiaire beambten - Aantallen - Communautair onevenwichtige verdeling in verhouding tot het aantal gevangenen
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4463
5-2570 SaÔdi Fatiha (PS) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4370
5-2571 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 19/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2572 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4371
5-2573 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2574 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4372
5-2575 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 22/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2576 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 10/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2577 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Justitie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 21/6/2011
  Antwoord 14/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2578 SaÔdi Fatiha (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 7/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2579 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Landsverdediging  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 9/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2580 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 30/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2581 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 26/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2582 SaÔdi Fatiha (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 17/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2583 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 25/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2584 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 29/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2585 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 18/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2586 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 30/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2587 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 1/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2588 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4373
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4374
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4375
5-2589 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2590 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 15/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
5-2591 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Morning-afterpil - Aantal ongewenste zwangerschappen - Hoger risico op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) - Toediening van de pil door artsen - Adequate begeleiding van meisjes
  Verzending vraag 22/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2592 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Bromfietsen - Verkeersongevallen - Verhoogd risico voor opgedreven bromfietsen
  Verzending vraag 22/6/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2593 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Motorfietsen - Verkeersongevallen - Maatregelen
  Verzending vraag 22/6/2011
  Antwoord 25/8/2011
5-2594 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Exploitatiekosten - Externe factoren - Infrastructuurheffing en energiefactuur - Beperking
  Verzending vraag 22/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3958
5-2595 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Inleggen van een treinverbinding voor personen op lijn 204 in de Gentse haven - Verbetering van het reizigersvervoer
  Verzending vraag 22/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3959
5-2596 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Genetisch gemodificeerde aardappelen - Veldproeftest - Vernieling - Vrijheid van wetenschappelijk onderzoek
  Verzending vraag 22/6/2011
  Antwoord 4/11/2011
5-2597 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Sociale Inspectie - Cellen Mensenhandel en Risicosectoren (MERI) - Activiteiten
  Verzending vraag 22/6/2011
  Antwoord 11/7/2011
5-2598 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Mensenhandel - Sociale Inspectie - Inspecteurs - Sensibilisering en vorming
  Verzending vraag 22/6/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2599 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Onderzoeken naar illegale tewerkstelling en mensenhandel - Sociale inspectie - Personeelsbestand
  Verzending vraag 22/6/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2600 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse treinverbinding tussen Brugge en Zaventem - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4392