Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2575

van Fatiha Sa´di (PS) d.d. 20 juni 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting

Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering

ministerie
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats
integratie van gehandicapten

Chronologie

20/6/2011 Verzending vraag
22/6/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590

Vraag nr. 5-2575 d.d. 20 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH), ingesteld bij koninklijk besluit van 5 maart 2007, ziet sedert 2009 toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap. De Commissie moet ook de inspanningen van de federale organisaties om de 3%-doelstelling voor de tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken, evalueren.

Zoals u weet, was het aandeel van de personen met een handicap die voor de federale overheid werken in 2009 slechts 0,9%, wat dus veel lager is dan het quotum van 3% personen met een handicap dat door het koninklijk besluit van 5 maart 2007 werd ingevoerd.

Het is dus van belang dat elke federale administratie de aanwerving van personen met een handicap aanmoedigt en alle middelen inzet om dit engagement gestand te doen en dichter bij die 3%-doelstelling te komen.

Kunt u mij voor de administraties die onder uw bevoegdheid vallen, zeggen

1) hoeveel personen met een handicap er werken (met opgave van statuut en geslacht);

2) welke concrete initiatieven worden genomen om de rekrutering van personen met een handicap te bevorderen?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2011 :

1. Binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole (158 personeelsleden op 31 december 2010) worden 2 personen te werk gesteld die onder de definitie van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 vallen en die bereid zijn om meegeteld te worden in de statistieken. Dit maakt 1,8 VTE voor een totaal van 139,9 VTE, dus 1,29 %.

Op 31 december 2005 bedroeg het percentage personen met een handicap 1,8 %. Wellicht werd op dat moment niet dezelfde definitie gebruikt als vandaag.

2. Bij de FOD B&B kon enkel 1 personeelslid met handicap op het niveau B (bachelor) aangeworven worden (in 2008).

3. Ja, inderdaad. De inspanningen van Selor zouden in de komende jaren meer mogelijkheden moeten opleveren om een beroep te kunnen doen op specifieke reserves die overeenstemmen met de personeelsbehoeftes.