Alexander De Croo - Open Vld
 
Geboren te Vilvoorde op 3 november 1975

Handelsingenieur (VUB - Solvay Business School)
Master in Business Administration (Kellog School of Management - Chicago)

Zaakvoerder

2009-2012 : voorzitter van de Open Vld
2010-2012 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2012-2014 : vice-eerste minister en minister van Pensioenen
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Brakel)
25 mei -11 oktober 2014 en 2019-2020 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2014-2018 : vice-eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
2018-2020 : vice-eerste minister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Sinds 1 oktober 2020 : eerste minister

Grootofficier in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-22/10/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-22/10/2012 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-22/10/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden