Schriftelijke vragen van 4-4601 tot 4-4700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-4601 Defraigne Christine (MR) minister van Landsverdediging  
  Antiraketinstallaties in Polen en de Tsjechische Republiek - Verklaring van de Amerikaanse president Obama - Opgave - Iraanse dreiging - Antiraketverdediging - Alternatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 30/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4600
4-4602 Defraigne Christine (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Jemen - Gevechten tussen het Jemenitische leger en de al-Houti-rebellen - Burgerbevolking - Bescherming - Humanitaire situatie - Onderhandelingen tussen de regering en de rebellen - Bemiddelende landen - Eisen van de rebellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5406
4-4603 Defraigne Christine (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Palestijnse gebieden - Oorlog in Gaza - VN-commissie - Goldstone-rapport - IsraŽl - Schending van het internationale humanitaire recht - Palestijnse milities - Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid - Politieke draagwijdte van het rapport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5407
4-4604 Defraigne Christine (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Informatiebronnen - Modernisering - Mobiel internet - Eventuele invoering - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5408
4-4605 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Nationaal Geografisch Instituut - Taalkaders - Geldigheid - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-4606 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4607
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5293
4-4607 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 5/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4606
4-4608 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor de Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 13/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4609
4-4609 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Rijksdienst voor de Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 31/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4608
4-4610 Defraigne Christine (MR) minister van Landsverdediging  
  Airbus A400M - Toekomst - Belgisch standpunt - Levering - Achterstand - Belgische bedrijven die aan het programma deelnemen - FinanciŽle weerslag - Landen die deelnemen aan het programma - Gemoedstoestand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-4611 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Bureau voor normalisatie - Taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6013
4-4612 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Personeel - Aanwerving van tweetaligen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4613 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-4614 Defraigne Christine (MR) minister van Landsverdediging  
  Golf van Aden - Piraterij - Strijd - Operatie "Atalanta"- Fregat Louise-Marie - Deelname - Resultaten - Belgisch voorzitterschap van de EU in 2010 - Commando over de operatie "Atalant" - Samenwerking van de Europese marines - Analyse
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-4615 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Synthetische cannabis - Aanwezigheid in BelgiŽ - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 9/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4616
4-4616 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Synthetische cannabis - Aanwezigheid in BelgiŽ - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4615
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5691
4-4617 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4618
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4619
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5294
4-4618 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4617
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4619
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5804
4-4619 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4617
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4618
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5501
4-4620 Defraigne Christine (MR) minister van Landsverdediging  
  European Union Battle Groups - Belgische Battle Group - Oefeningen - Active - en - Quick response - Resultaten - Weerslag op kwaliteit van het Belgisch leger
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-4621 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Mexicaanse griep - Verdeling van starterkits - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 12/11/2009
4-4622 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vlaamse Kruis - Financiering - Gebrek aan federale steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5295
4-4623 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4624
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5692
4-4624 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4623
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6014
4-4625 Defraigne Christine (MR) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Militairen ingezet voor operaties in het buitenland - Blogs en andere internetsites van sociale netwerken - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-4626 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele veiligheid - Nucleaire alarmsirenes - Controle - Frequentie en resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6015
4-4627 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  FOD Economie - Taalgebruik - Particulieren die in het Nederlandse taalgebied wonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5881
4-4628 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Uitvoering van werkstraffen - Aantallen - Functies en diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4629 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Uitvoering van werkstraffen - Aantal veroordeelden - Inzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-4630 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vergrijzingsproblematiek - Kosten - Inhoud van het zilverfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 13/10/2009
4-4631 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt - Omzetting - Stand van zaken - Overleg met de sociale partners - Sociaal-economische context - Vrees - Bewustmaking van de burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6096
4-4632 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Internetbeheersforum (IGF) - Vierde jaarlijkse bijeenkomst in Sharm el-Sheikh - Voorbereiding - Europese Unie - Lidstaten - Standpunten - CoŲrdinatie - Belgische voorstellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4633 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Europese Commissie - Voorzitter - Josť Manuel Barroso - Beleidslijnen voor de volgende Commissie - Analyse
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4634 Defraigne Christine (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Millenniumdoelstellingen (MDG's) - Verwezenlijking in 2015 - Vrees - Conferentie van de Verenigde Naties inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) - Rapport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Antwoord 29/10/2009
4-4635 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Europese Unie - Zweeds voorzitterschap in het tweede semester van 2009 - Prioriteiten voor Justitie - Kaderbesluiten over de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen - Analyse- Eventuele wijzigingen - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5693
4-4636 Fontaine Philippe (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  CommerciŽle platen - Verhuur - Fraude - Stations voor automobielinspectie - Identiteitscontrole - Sancties - Wettelijke middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Antwoord 3/11/2009
4-4637 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zelfdodingen - Hoge cijfers in BelgiŽ - Probleem van volksgezondheid - Bestrijding - Beleid - CoŲrdinatieproblemen - Begeleiding van individuen, menselijke banden en sociaal houvast - Valorisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5296
4-4638 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkgelegenheid - Verlies als gevolg van de sluiting van een onderneming - Reconversie-initiatieven - Omkadering - Crisis - Werkgelegenheidsbeleid - Verlenging maatregelen - Firma Preiss-Daimler Refractories in Saint-Ghislain - Faling - Werknemers - Lot
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5502
4-4639 Collas Berni (MR) minister van Justitie  
  Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten - Lijst met te vertalen wetten van de regering van de Duitstalige gemeenschap - Beslissing van de minister van Justitie - Actuali
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5694
4-4640 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Vacatures - Moeilijke invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6016
4-4641 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Toepassing van de taalwetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6017
4-4642 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbare orde - Bedreigingen en geweld ten aanzien van hulpverleners
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6018
4-4643 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Methadongebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5695
4-4644 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Penitentiair centrum van Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Beschadiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5696
4-4645 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5697
4-4646 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Penitentiair centrum Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Personeelsformatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4647 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Zuid-Soedan - UNMIS - Lord's Resistance Army
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Antwoord 23/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4649
4-4648 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Zuid-Soedan - UNMIS - Lord's Resistance Army
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4649
4-4649 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Zuid-Soedan - UNMIS - Lord's Resistance Army
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4648
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5753
4-4650 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  GSM - Lokaliseren persoon op aanvraag - Telefoonfraude - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5882
4-4651 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchthaven van Zaventem - Gebouwen - Misdrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6019
4-4652 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Communicatiesysteem ASTRID - Koppeling met het Nederlandse C 2000
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6020
4-4653 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Communicatiesysteem ASTRID - Uitbouw - Audit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4654 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Grensoverschrijdende samenwerking - Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6021
4-4655 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Zwartrijders - Inning van boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5805
4-4656 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Rijbewijzen - Intrekking - Koppelen databanken - Boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4657
4-4657 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Rijbewijzen - Intrekking - Koppelen databanken - Boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4656
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6085
4-4658 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Ontbreken van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4659 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Paleis voor Schone Kunsten - Ontbreken van taalkkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6152
4-4660 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6153
4-4661 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - Ontbreken van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6154
4-4662 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Inkomstenbelastingen - Gezinnen die geen belasting betalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5188
4-4663 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Strijdkrachten - Buitenlandse missies - Overlijdens - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-4664 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidscontracten - Ontslag wegens het niet behalen van een diploma - Werkloosheidsuitkeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5503
4-4665 Seminara Franco (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeersongevallen - Opruiming- Levensmiddelenvervoer - Verspilling - Mogelijk sorteren en recupereren van voedingswaren - Samenwerking met de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3827
4-4666 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Crisis - Verlaagd BTW-tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning - Verlenging van de maatregel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4667
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4668
4-4667 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Crisis - Verlaagd BTW-tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning - Verlenging van de maatregel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4666
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4668
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5539
4-4668 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Crisis - Verlaagd BTW-tarief van 6% inzake sloop en heropbouw van een woning - Verlenging van de maatregel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4666
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4667
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5883
4-4669 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Grafschennis - Aantal feiten - Vervolging - Antisemitische of racistische motieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4670
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5698
4-4670 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Grafschennis - Aantal feiten - Vervolging - Antisemitische of racistische motieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4669
4-4671 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandgevaar in kwetsbaar duinengebied aan de kust - Brandweer - Preventieve maatregelen - Draaiboek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4672 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4673
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4674
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4675
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5189
4-4673 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4672
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4674
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4675
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5504
4-4674 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4672
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4673
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4675
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5884
4-4675 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 3/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4672
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4673
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4674
4-4676 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten - Basis en doelstelling - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5885
4-4677 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Fonds voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat van BelgiŽ - Basis en doelstellingen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5886
4-4678 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Fonds kansspelen - Basis en doelstelling - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5887
4-4679 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asbestfonds - Bedragen - Beleggingen - Eventuele verliezen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 22/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4680
4-4680 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Asbestfonds - Bedragen - Beleggingen - Eventuele verliezen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4679
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5505
4-4681 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Fonds Nationaal Instituut voor de Statistiek - Basis - Doelstelling - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5888
4-4682 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Fonds voor de organisatie van internationale tentoonstellingen - Basis en doelstelling - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5889
4-4683 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast - Basis en doelstelling - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4684 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Bank - Ontbreken van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 20/10/2009
4-4685 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis - Wettelijke basis - Doelstellingen - Organisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-4686 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Belgocontrol - Luchtverkeersleiders - Werkomstandigheden en personeelstekorten - Kennis van het Engels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 4/11/2009
4-4687 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Belgocontrol - Ontbreken van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4688 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid - Taalkennis van het personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4689 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Recreatiedomeinen - Beveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6022
4-4690 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wereldkampioenschap voetbal 2018 - Kandidatuur van BelgiŽ - Voorbereidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6023
4-4691 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Motorfietsen - Opdrijven van de snelheidscapaciteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6024
4-4692 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Aandacht voor maatschappelijke participatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6259
4-4693 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Gsm - Facturen - Hoge prijzen in BelgiŽ - Tariefvermindering - Maatregelen - Belgisch Instituut van Post- en Telecommunicatiediensten - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5890
4-4694 Seminara Franco (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Europese melkproducenten - Crisis - Melklozing - Verzending van melk naar Afrikaanse landen getroffen door hongersnood - Voorstel - Kritiek van niet-gouvernementele organisaties (ngoís)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4695 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Contracten - Vervaldata - Alarmsysteem van Test-Aankoop - Toepassing op handelszaken - Samenwerking - Dwingend wettelijk kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5891
4-4696 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Plastische chirurgie - Praktijk - Wetgeving - Evolutie - Specifieke opleiding van de artsen - Beperking van de esthetische ingrepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
4-4697 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Controledienst voor de Ziekenfondsen - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5297
4-4698 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5298
4-4699 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Inrichting van postpunten - Gemeentebesturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4700 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Taalkaders - Geldigheid - Verdeelsleutels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 7/10/2009
  Antwoord 21/10/2009