Schriftelijke vragen van 4-3501 tot 4-3600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-3501 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mexicaanse griep - Keuze van het Sint-Pietersziekenhuis als noodcentrum - Taalproblematiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Antwoord 24/8/2009
4-3502 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onroerend goed - Vervreemding - Kosten gedragen of verantwoord door belastingplichtige
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3503 Schelfhout Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi - Schuld aan BelgiŽ - Bedragen - Kwijtscheldingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Antwoord 15/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3504
4-3504 Schelfhout Els (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi - Schuld aan BelgiŽ - Bedragen - Kwijtscheldingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Antwoord 19/6/2009
  Aanvullend antwoord 20/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3503
4-3505 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie - Strenge bepalingen - Probleem in geval van legitieme zelfverdediging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5640
4-3506 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009 ) 20/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5641
4-3507 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Identiteitsfraude - Melding van de burgers aan de overheid - Initiatieven in BelgiPe - Opleiding voor de politiemensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Antwoord 4/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3508
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-889
4-3508 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitsfraude - Melding van de burgers aan de overheid - Initiatieven in BelgiPe - Opleiding voor de politiemensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3507
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-889
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5955
4-3509 Van Den Driessche Pol (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksarchief in Brugge - Uitbreiding - Negatief advies van de Inspectie FinanciŽn - Financiering in het kader van het herstelplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Antwoord 10/7/2009
4-3510 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Rijksarchief in Brugge - Uitbreiding - Concrete maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Antwoord 18/6/2009
4-3511 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Sponsoring - Reglementaire bepalingen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5157
4-3512 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Mobiliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Antwoord 16/7/2009
4-3513 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belgacom - Sponsoring - Wettelijke bepalingen - Politieke criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Antwoord 29/6/2009
4-3514 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sponsoring - Wettelijke bepalingen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Antwoord 31/7/2009
4-3515 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5557
4-3516 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Loterij - Gekregen middelen - Besteding - Stadswachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5956
4-3517 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Wetenschapsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Antwoord 19/6/2009
4-3518 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Klimaat en Energie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3519 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3520
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5456
4-3520 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3519
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5558
4-3521 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Toegekende middelen - Besteding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5158
4-3522 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Renovatie- en restauratieprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5159
4-3523 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Sponsoring - Belgavox-concert
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5160
4-3524 Smet Miet (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Economische crisis - Rusland - Invoertaksen op maaidorsers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009 ) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-3525 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 15/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3527
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-920
4-3526 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3527
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-920
4-3527 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3526
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-920
4-3528 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Internationaal treinverkeer - Daling - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 8/7/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-917
4-3529 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  GSM - Gebruik op de trein - Onopgeloste problemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 4/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3530
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-918
4-3530 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  GSM - Gebruik op de trein - Onopgeloste problemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 3/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3529
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-918
4-3531 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Holebi's - Rechten - Transversale werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-919
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5457
4-3532 Schelfhout Els (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Mali - Toeareg-minderheid - Belgisch beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 10/7/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-912
4-3533 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersonctroles - Nieuw beleid - Knooppunten verkeersveiligheid - Concrete doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-916
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5957
4-3534 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Identificatie - Uitwisseling van gegevens met andere landen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 27/7/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-915
4-3535 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Oldtimers - Invoering in BelgiŽ - Belastingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 3/7/2009
4-3536 Schelfhout Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Burundi, Democratische Republiek Congo (DRC) en Rwanda - Begrotingshulp - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 6/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3537
4-3537 Schelfhout Els (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Burundi, Democratische Republiek Congo (DRC) en Rwanda - Begrotingshulp - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 10/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3536
4-3538 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Criminaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 8/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3539
4-3539 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Criminaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3538
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5958
4-3540 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 26/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3542
4-3541 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3542
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5458
4-3542 Beke Wouter (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 6/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3541
4-3543 Wille Paul (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Internationale studenten - Verdwijningen - Veiligheidsrisico's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3544
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6127
4-3544 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale studenten - Verdwijningen - Veiligheidsrisico's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3543
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5959
4-3545 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersbelastingen - Wagens op Liquified Petroleum Gas (LPG) - Bijkomende belasting - Milieu
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 28/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3546
4-3546 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Verkeersbelastingen - Wagens op Liquified Petroleum Gas (LPG) - Bijkomende belasting - Milieu
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3545
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6086
4-3547 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Conferentie van de Verenigde Naties (VN) over racisme - Durban II - Slotverklaring - Verklaring van de niet-gouvernementele organisaties (ngoís) - Behandeling van de ngoís - Beoordeling door BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 8/10/2009
4-3548 Crombť-Berton Marie-HťlŤne (MR) minister van Justitie  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Artikel 32 - Herziening - Vergunning tot het voorhanden hebben van wapens - Geldigheidsduur Rondzendbrief voor de bevoegde administratieve overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 9/6/2009
  Antwoord 9/9/2009
4-3549 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vredegerecht van Willebroek - Verhuis naar Puurs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 10/6/2009
  Antwoord 6/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3550
4-3550 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Vredegerecht van Willebroek - Verhuis naar Puurs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 10/6/2009
  Antwoord 23/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3549
4-3551 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinvertragingen - Compensaties - Transparantie bij de toekenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 10/6/2009
  Antwoord 27/7/2009
4-3552 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen in bijberoep - Bijdragen aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Aanpassingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 10/6/2009
  Antwoord 6/7/2009
4-3553 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Overschrijvingen - Taalgebruik in de communicaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 10/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5559
4-3554 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Internet - Russische datingsites - Oplichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 10/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5372
4-3555 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gratis biljet - Verkiezingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 10/6/2009
  Antwoord 3/8/2009
4-3556 Van Parys Tony (CD&V) minister van Justitie  
  Ambtshalve politioneel onderzoek - Omzendbrief Col 8/2005 - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 10/6/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3557 Van Parys Tony (CD&V) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Parketten - Beleidsverschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 10/6/2009
  Antwoord 12/10/2009
4-3558 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Sturen van haatmail - Genomen maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009 ) 10/6/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3559 de Bethune Sabine (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 6/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3560 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3561 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 29/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3562 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 30/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3563 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5774
4-3564 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3565 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 3/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3566 de Bethune Sabine (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 15/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3567 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5560
4-3568 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5739
4-3569 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 9/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3570 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 17/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3571 de Bethune Sabine (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 3/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3572 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6128
4-3573 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3574 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 6/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3575 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 17/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3576 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 26/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3577 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 13/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3578 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6211
4-3579 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 11/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
4-3580 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6212
4-3581 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Buitenlanders - Ten laste neming - Visa uitgereikt in 2007 en 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3582
4-3582 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlanders - Ten laste neming - Visa uitgereikt in 2007 en 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 9/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3581
4-3583 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Rekenhof - Rekeningen van rekenplichtigen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 13/7/2009
4-3584 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Ombudsdienst voor de energie - Bijdrage te innen bij elektriciteits- en gasbedrijven - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 9/7/2009
4-3585 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheidsdiensten - Uniek infonummer - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5855
4-3586 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalgebruik - Restaurant
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 15/7/2009
4-3587 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Rekenhof - Rekeningen van rekenplichtigen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 30/11/2009
4-3588 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Stemmen bij volmacht - Procedure te volgen door de voorzitters
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3589 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Rekenhof - Landbouw - Eindrekeningen over geldvoorschotten - Laattijdig doorsturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 15/7/2009
4-3590 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (aandachtstekort / hyperactiviteitstoornis - ADHD) - Gebruik van methylphenidaat - Stijging - Risico's en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 15/6/2009
  Antwoord 28/7/2009
4-3591 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Zambia - Behandeling van homoseksuelen - Reactie van ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 17/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5373
4-3592 Wille Paul (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Zambia - Homoseksualiteit - Rechten - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 17/6/2009
  Antwoord 17/7/2009
4-3593 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Partydrugs - Testen - Proefprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 17/6/2009
  Antwoord 24/8/2009
4-3594 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Belgische militairen - Buitenlandse missie - Veiligheid en welzijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 17/6/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3595 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wijnhandelaars - Betaalde accijnzen - Teruggevorderde bedragen - Laattijdige uitbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 17/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5161
4-3596 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personeelsleden van het Pentagon - Reiskosten - Bijdrage van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 17/6/2009
  Antwoord 29/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3597
4-3597 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Personeelsleden van het Pentagon - Reiskosten - Bijdrage van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 ) 17/6/2009
  Antwoord 17/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3596
4-3598 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Mariene milieu - Vervuiling door plastic - Fiscale maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009 ) 23/6/2009
  Antwoord 30/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3599
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-964
4-3599 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Mariene milieu - Vervuiling door plastic - Fiscale maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009 ) 23/6/2009
  Antwoord 26/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3598
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-964
4-3600 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Verdrag inzake de rechten van het kind - Belgische toepassing - Rapportage
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009 ) 23/6/2009
  Antwoord 23/9/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-957