Schriftelijke vragen van 4-2101 tot 4-2200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-2101 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Conventie op het verbod van clustermunitie - Ondertekening - Hulp aan slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 ) 3/12/2008
  Antwoord 17/12/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-557
4-2102 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Distripost - Huis-aan-huiszendingen - Nieuwe regeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 ) 3/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-552
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2454
4-2103 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Banken - Openen van een rekening - Kennisgeving tussen gehuwden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 ) 3/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-562
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2671
4-2104 Martens Bart (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Corps van de gemeente Baarle-Hertog - Mogelijke verdwijning - FinanciŽle impact en impact op de veiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 ) 3/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-493
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2731
4-2105 Verwilghen Marc (Open Vld) eerste minister  
  Baai van Heist - Dichten van geul tussen strand en zandbank - Risico's - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 ) 3/12/2008
  Antwoord 19/12/2008
4-2106 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HIV - Risicogroepen - Gemiddelde leeftijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009 ) 3/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2348
4-2107 Crombť-Berton Marie-HťlŤne (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Kleine Waalse slachthuizen - Europese erkenning - Voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2010
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2585
4-2108 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2109
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2268
4-2109 Beke Wouter (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2108
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2633
4-2110 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bedrijfsvoertuigen - Verkoop - Meerwaarden - Vrijstelling van taxatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2269
4-2111 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Voorlopige hechtenis - Toepassing - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-584
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2581
4-2112 Piryns Freya (Groen!) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2114
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2349
4-2113 Piryns Freya (Groen!) minister van Buitenlandse Zaken  
  Personen met een handicap - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Antwoord 4/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2114
4-2114 Piryns Freya (Groen!) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2113
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2771
4-2115 Schelfhout Els (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Noord-Kivu - Noodhulp - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Antwoord 17/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2116
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-582
4-2116 Schelfhout Els (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Noord-Kivu - Noodhulp - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2115
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-582
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2654
4-2117 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Landsverdediging  
  Libanon - Aanwezigheid van Belgische troepen - Belgisch militair hospitaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Antwoord 19/12/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-571
4-2118 Schelfhout Els (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Mensen zonder papieren - Dringende medische hulp - Reikwijdte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-581
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2634
4-2119 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieambtenaren - Slachtoffers van geweldplegingen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2732
4-2120 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verslavende middelen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2733
4-2121 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van State - Leidende ambtenaar - Buiten kader - Taalwetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2734
4-2122 Piryns Freya (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2701
4-2123 Elsen Marc (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Antilichamen van bronchiolitis bij zuigelingen - Terugbetalingscriteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 8/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2350
4-2124 Hermans Margriet (Open Vld) eerste minister  
  Verenigde Naties - Homoseksualiteit - Strafbaarheid - Wereldwijde afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Antwoord 12/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2126
4-2125 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Verenigde Naties - Homoseksualiteit - Strafbaarheid - Wereldwijde afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2126
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2492
4-2126 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties - Homoseksualiteit - Strafbaarheid - Wereldwijde afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2125
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2414
4-2127 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Park van Tervuren - Overdracht - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2270
4-2128 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten - Nieuwe samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2735
4-2129 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweermannen - Statuut - OfficiŽle uitoefening van een risicoberoep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2736
4-2130 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister van Klimaat en Energie  
  Synatom-fonds - Gelden - Beschikbaarheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009 ) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2649
4-2131 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese gelden - Uitgaven in BelgiŽ - Verdeling over de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2271
4-2132 Temmerman Marleen (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Morning-after pil - Toegankelijkheid - Prijsverlaging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2351
4-2133 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Afwezigheid van werknemers - Significante stijging - Impact op het budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2493
4-2134 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Belgonucleaire - Ontmanteling van de Mox-fabriek - Gunning van de opdracht - Veiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2650
4-2135 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Vrijheidsbenemende straf - Uitvoering - Elektronisch toezicht - Aantal - Follow-up - Justitieassistenten - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2582
4-2136 Elsen Marc (cdH) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gesloten centra - Opsluiting van gezinnen - Alternatieven (Woning voor gezinnen in afwachting van hun uitwijzing - Rol en profiel van de "terugkeerassistent")
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2702
4-2137 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ambulancediensten - Nieuwe normen - Erkenning - Overleg met steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-588
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2352
4-2138 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen in opleiding - Statuut - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-593
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2353
4-2139 Elsen Marc (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Astma en chronische obstructieve bronchopneumopathie - Behandeling - Ministerieel besluit van 7 oktober 2008 - PatiŽnten die al in behandeling zijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-603
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2354
4-2140 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Justitiehuizen - Elektronisch toezicht - Gebrek aan personeel - Opstellen van een nieuw lastenboek voor het technisch materiaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-595
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2583
4-2141 Elsen Marc (cdH) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Gereglementeerde beroepen - Toegang tot het beroep - Examens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Antwoord 19/12/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-602
4-2142 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Nieuwe dienstregeling - Problemen in de regio van Haacht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-594
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2455
4-2143 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Bestellen van brieven en pakjes - Kwaliteit en stiptheid van de dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-596
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2456
4-2144 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per verzekeraar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2145
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2272
4-2145 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hospitalisatieverzekeringen - Aantallen - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per verzekeraar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2144
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2355
4-2146 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Afgeleverde farmaceutische specialiteiten - Voorschriften - Uisplitsing per gewest en per categorie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2356
4-2147 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dokters in de geneeskunde en tandheelkundigen - Voorschriften en verstrekkingen - Terugbetaalde bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2357
4-2148 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Chinolonen - Actie omtrent het voorschrijfgedrag - Resultaten en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2358
4-2149 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Uitkeringen - Uitgaven voor 2007 - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2359
4-2150 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Geneeskundige verstrekkingen - Uitgaven in 2007 - Opsplitsing per discipline
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2360
4-2151 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Actie omtrent gynaecologische echografieŽn - Resultaten - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2361
4-2152 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Maximumfactuur (MAF) - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2362
4-2153 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsengeneeskunde - Praktijkondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2363
4-2154 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Aandeel van de uitgaven voor de 25 belangrijkste geneesmiddelen - Regionale spreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2364
4-2155 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Minimaal Klinische Gegevens (MKG) - Mortaliteitsgegevens - Regionale verdeling - Verdeling over de ziekenhuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2365
4-2156 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Remgeld - Evolutie - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2366
4-2157 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Personeel - Opdeling per taalrol
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2367
4-2158 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medicijnen - Verbruik - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2368
4-2159 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Responsabilisering van de zorgverleners - Overtredingen - Gevolgen - Betrokkenheid van de Orde van Geneesheren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2369
4-2160 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  OMNIO-statuut - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2370
4-2161 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Inkomsten uit het globaal beheer - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2371
4-2162 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Voltijdse huisartsen - Activiteiten - Opsplitsing van de beschikbare gegevens per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2372
4-2163 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Huisartsen - Aantallen - Demografische gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2373
4-2164 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Beroepsorganisaties - FinanciŽle tegemoetkomingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2374
4-2165 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diabetes - Diabetespas - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2375
4-2166 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diabetes - Aantal patiŽnten - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2376
4-2167 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Tandheelkundigen - Accreditatie - Forfaitair honorarium tussen 2005 en 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2377
4-2168 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Invaliditeit - Ziektegroepen - Uitsplitsing van beschikbare gegevens per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2378
4-2169 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Inkomsten als gevolg van internationale verdragen - Herkomstlanden van de patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2379
4-2170 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Aantallen zorgverleners - Evolutie - Uitsplitising per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2380
4-2171 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale Zaken en Volksgezondheid - Beleidscel - Externe kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2381
4-2172 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Stamcellen - Uitgaven - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2382
4-2173 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verzekeringsinstellingen - Adviserend geneesheren - Opsplitsing per taal - Opsplitsing per verzekeringsinstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2383
4-2174 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid - Ziekenhuizen - Referentiebedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2384
4-2175 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Palliatieve zorgen - Uitgaven - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2385
4-2176 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Kosten voor accreditering - Cijfers per gewest - Cijfers per specialisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2386
4-2177 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Kinesitherapie - Uitgaven - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2387
4-2178 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Verpleegkundigen - Uitgaven - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2388
4-2179 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Geestelijke gezondheidszorg - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2389
4-2180 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische huizen -Structuur - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2390
4-2181 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Menselijke weefsels - Uitgaven - Stijging voor het onderdeel "buitenlandse weefsels"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2391
4-2182 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Uitgaven - Verdeling tussen de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2392
4-2183 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Diabetes - Revalidatieovereenkomsten - Evolutie van de uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2393
4-2184 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles op babyvoeding - Resultaten - Regionale opslitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2586
4-2185 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gerealiseerde controles - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per categorie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2587
4-2186 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gestelde vragen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2588
4-2187 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Opsplitsing per regio
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2589
4-2188 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Administratieve boetes - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2590
4-2189 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horeca en gemeenschapskeukens - Controles - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2591
4-2190 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Rookreglementering in de horeca - Controles - Regionale opslitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2592
4-2191 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Blauwtong - Controles - Regionale impact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2593
4-2192 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Slachthuizen - Controles - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2594
4-2193 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Dierenwelzijn - Controles - Regionale opsplitsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2595
4-2194 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vruchtwaterpuncties - Vlokkentesten - Aantallen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2394
4-2195 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2737
4-2196 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voertuigen met diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen en ongevallen - Instructies voor politiemanschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2738
4-2197 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Voertuigen met een diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen - Ongevallen - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2584
4-2198 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke voertuigen - Ongevallen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2415
4-2199 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2200
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2416
4-2200 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 ) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2199
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2703