Auteurs- en sprekersregister betreffende "Zrihen Olga" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de situatie in HaÔti      
  Debat
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Baarmoederhalskanker Ė Vaccin Ė Terugbetaling Ė Leeftijd van begunstigden (4-119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-119
Baarmoederhalskanker Ė Vaccin Ė Terugbetaling Ė Leeftijd van begunstigden (4-533)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-533
Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Systeem van fiscale schuldvergelijking - Circulaire van 2005 - Toepassing - Disfuncties - Verduidelijking van de regeling (4-7101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7101
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van mevrouw Olga Zrihen tot quaestor van de Senaat (ter vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin)
4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
  Herbevestiging van het mandaat van quaestor van mevrouw Olga Zrihen, dat werd onderbroken door haar eedaflegging in het Waals Parlement
4-82
p. 52 4-82 p. 52 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2009-2010)      
  Benoeming van mevrouw Olga Zrihen tot quaestor van de Senaat
4-88
p. 4-5 4-88 p. 4-5 (PDF)
Biometrische paspoorten (4-1424)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen (S) en de heer Herman De Croo (K)
4-1424/1
p. 1-5 4-1424/1 p. 1-5 (PDF)
De 42ste zitting van de Commissie Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties (Gezinsplanning in ontwikkelingslanden - Prioriteiten van BelgiŽ - Overleg binnen de EU - Verslag in het Parlement - Millenniumdoelstellingen) (4-635)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 8-11 4-64 p. 8-11 (PDF)
De Economische Partnerschapsakkoorden tussen de Europese Unie en de ACS-landen (Standpunt van BelgiŽ) (4-37)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 10-12 4-5 COM p. 10-12 (PDF)
De aankondiging van AB InBev dat wordt overgegaan tot tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (als gevolg van het sociaal conflict bij de brouwerijen) (4-1041)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-109
p. 17-18 4-109 p. 17-18 (PDF)
De bouwvallige staat van het Nationaal Instituut voor de criminalistiek en de criminologie (Werkomgeving : trillingen en erbarmelijke toestand van de gebouwen - Beveiligingsprobleem - Regie der Gebouwen) (4-775)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-77
p. 22-24 4-77 p. 22-24 (PDF)
De concurentievervalsing ten gevolge van nieuwe kredietformules in grootwarenhuizen (Krediet dat niet verbonden is aan de aankoop van een goed - Concurrentie met professionele kredietverleners) (4-438)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
4-47
p. 38-40 4-47 p. 38-40 (PDF)
De controle op het zwartwerk in de bouwsector (4-1072)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-111
p. 41-42 4-111 p. 41-42 (PDF)
De crash van een Boeing 747 in Zaventem (Verband tussen het gebruik van piste 20 en het ongeval ?) (4-321)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 15-16 4-32 p. 15-16 (PDF)
De deelname van een Belgisch contingent aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUFOR) in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek (4-164)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-18
p. 25-26 4-18 p. 25-26 (PDF)
De dubbele nationaliteit (Mogelijkheid voor lidstaten om hun onderdanen toe te laten de nationaliteit van een andere lidstaat te verwerven zonder de nationaliteit van het land van herkomst te verliezen - Informeren van de gemeenteambtenaren) (4-1631)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 67-69 4-117 p. 67-69 (PDF)
De evolutie van het aandeel in het bbp van inkomsten uit respectievelijk kapitaal en arbeid en de wijze waarop daarmee rekening wordt gehouden in de politieke besluitvorming (Bedreiging voor de maatschappelijke cohesie) (4-127)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-16
p. 13-14 4-16 p. 13-14 (PDF)
De financiŽle hulp die BelgiŽ toekent in het kader van de problematiek van het seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo (4-213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-24
p. 22-24 4-24 p. 22-24 (PDF)
De financiŽle meerkosten die EADS verwacht in het kader van het programma van de ontwikkeling van de Airbus A400M (4-991)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-103
p. 30-31 4-103 p. 30-31 (PDF)
De geplande sociale maatregelen in het kader van de volgende hervorming van de Belgische strijdkrachten (4-1117)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-114
p. 22-23 4-114 p. 22-23 (PDF)
De gronden voor een vordering tot nietigverklaring van een huwelijk (Dwaling "in de persoon" - Maagdelijkheid) (4-336)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-33
p. 25-26 4-33 p. 25-26 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid (Kosten om veiligheidszones in te voeren - Begrotingssimulatie) (4-227)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-25
p. 19-20 4-25 p. 19-20 (PDF)
De hervorming van de gerechtelijke arrondissementen (Samenvoegen van arrondissementen - Gevolgen voor La LouviŤre) (4-886)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-89
p. 9-11 4-89 p. 9-11 (PDF)
De impact van de politiehervorming (op de gemeentelijke begrotingen en de motivatie van het politiepersoneel) (4-1627)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 65-67 4-117 p. 65-67 (PDF)
De integratie van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie in het Kimberleyproces (Instrument om de diamantsmokkel te bestrijden) (4-1630)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 69-70 4-117 p. 69-70 (PDF)
De ongezonde staat van het gerechtshof in Binche (4-684)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 20-22 4-68 p. 20-22 (PDF)
De praktische uitvoering van de wet van 19 november 2004 tot invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten (Invoeren van een Tobintaks op Europees niveau - Stand van zaken - Initiatief in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap) (4-859)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-83
p. 12-14 4-83 p. 12-14 (PDF)
De procedure van nationaliteitsverklaring (Bepalingen van de wet van 27 december 2006 - Termijn waarbinnen de procureur des Konings advies moet uitbrengen) (4-76)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-12
p. 20-21 4-12 p. 20-21 (PDF)
De sluiting van de Belgische consulaten te Bukavu en Lubumbashi (op bevel van de Congolese autoriteiten - Spanningen) (4-377)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 92-93 4-36 p. 92-93 (PDF)
De staking bij de posterijen en het beleid inzake de liberalisering van deze sector (Verslechtering van dienstverlening aan bevolking en van statutaire bescherming - Noodzaak om overheidsdiensten te verdedigen en evenwicht vinden tussen efficiŽntie, prestaties van werknemers en dienstverlening - Lastenverlaging) (4-654)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionel Hervormingen
4-65
p. 15-18 4-65 p. 15-18 (PDF)
De toekenning van het statuut van vluchteling aan slachtoffers van genitale mutilatie (4-278)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-28
p. 13-14 4-28 p. 13-14 (PDF)
De unilaterale en onvoorwaardelijke kwijtschelding van de schulden van de DRC door BelgiŽ (4-1636)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 59-61 4-117 p. 59-61 (PDF)
De verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking en de voor de ngo's ongunstige verdeling ervan (4-197)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-20
p. 28-39 4-20 p. 28-39 (PDF)
De verkeerssignalering van de nieuwe automatische flitspalen op de Waalse autosnelwegen (4-1011)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 40-41 4-107 p. 40-41 (PDF)
De zorgwekkende toestand van het vredegerecht van La LouviŤre (Toename dossiers - Personeelsgebrek) (4-732)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 11-12 4-72 p. 11-12 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2007)      
  mevrouw Olga Zrihen, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-82
p. 8-9 4-82 p. 8-9 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Olga Zrihen, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Evaluatie van de thematische verloven (Vaderschapsverlof - Moederschapsverlof - Ouderschapsverlof - Adoptieverlof - Rouwverlof - Verzorging van een ziek familie- of gezinslid - In-vitro fertilisatie) (4-944)      
  Bespreking
4-58
p. 26-31 4-58 p. 26-31 (PDF)
Flexizekerheid - Cijfers - Genderaspect (4-997)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-997
Gecombineerde vijfde en zesde periodieke verslag van BelgiŽ ingediend bij het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) (4-1073)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune en Olga Zrihen
4-1073/1
p. 1-17 4-1073/1 p. 1-17 (PDF)
Het glazen plafond (Ondervertegenwoordiging van vrouwen in besluitvorming) (4-1426)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune, Ann Somers en Olga Zrihen
4-1426/1
p. 1-121 4-1426/1 p. 1-121 (PDF)
Het invoeren van een moratorium op de terugbetaling van schulden en het organiseren van een openbare audit van de schuldvorderingen (Opvolging van de resolutie over de kwijtschelding van de schulden van de minst ontwikkelde landen) (4-914)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-93
p. 10-11 4-93 p. 10-11 (PDF)
Het kadaster van activiteiten van geneesheren (4-1331)      
  Verslag van de dames Olga Zrihen (S) en Marie-Claire Lambert (K)
4-1331/1
p. 1-18 4-1331/1 p. 1-18 (PDF)
Het misbruik van gezag van sommige gerechtsdeurwaarders wat het minnelijk invorderen van schulden betreft (4-406)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-38
p. 20-21 4-38 p. 20-21 (PDF)
Het standpunt dat BelgiŽ zal innemen tijdens de komende onderhandelingen over een verdrag inzake wapenhandel (4-426)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-46
p. 15-17 4-46 p. 15-17 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ inzake de strijd tegen de fiscale paradijzen in het vooruitzicht van de top van de G20 in Londen op 2 april (Verwijten tegenover BelgiŽ - Optimalisering uitwisseling inlichtingen) (4-669)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-66
p. 15-17 4-66 p. 15-17 (PDF)
Het toekennen van een schietveld aan de onderneming MECAR (op militaire terreinen) (4-981)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-101
p. 20-23 4-101 p. 20-23 (PDF)
Klantenkaarten en hun gevolgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (4-945)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 14-16 4-96 p. 14-16 (PDF)
Mauritaanse onderdanen - Toeristisch verblijf in BelgiŽ - Verkrijgen van visum - Moeilijkheden (4-423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-423
Niet-begeleide minderjarigen in luchthavens (4-30)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 9-10 4-4 COM p. 9-10 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  GecoŲpteerde senatoren
   Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-88
p. 8 4-88 p. 8 (PDF)
  Senator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
   Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-111
p. 7 4-111 p. 7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1050/4
p. 1-18 4-1050/4 p. 1-18 (PDF)
  4-1050/4
p. 2-3 4-1050/4 p. 2-3 (PDF)
  4-1050/4
p. 3 4-1050/4 p. 3 (PDF)
  4-1050/4
p. 4 4-1050/4 p. 4 (PDF)
  4-1050/4
p. 4 4-1050/4 p. 4 (PDF)
  4-1050/4
p. 4 4-1050/4 p. 4 (PDF)
  4-1050/4
p. 5 4-1050/4 p. 5 (PDF)
  4-1050/4
p. 5 4-1050/4 p. 5 (PDF)
  4-1050/4
p. 6 4-1050/4 p. 6 (PDF)
  4-1050/4
p. 6 4-1050/4 p. 6 (PDF)
  4-1050/4
p. 7 4-1050/4 p. 7 (PDF)
  4-1050/4
p. 7-8 4-1050/4 p. 7-8 (PDF)
  4-1050/4
p. 7-8 4-1050/4 p. 7-8 (PDF)
  4-1050/4
p. 8 4-1050/4 p. 8 (PDF)
  4-1050/4
p. 9 4-1050/4 p. 9 (PDF)
  4-1050/4
p. 9 4-1050/4 p. 9 (PDF)
  4-1050/4
p. 9 4-1050/4 p. 9 (PDF)
  4-1050/4
p. 9 4-1050/4 p. 9 (PDF)
  4-1050/4
p. 10 4-1050/4 p. 10 (PDF)
  4-1050/4
p. 10 4-1050/4 p. 10 (PDF)
  4-1050/4
p. 10 4-1050/4 p. 10 (PDF)
  4-1050/4
p. 10-11 4-1050/4 p. 10-11 (PDF)
  4-1050/4
p. 10-11 4-1050/4 p. 10-11 (PDF)
  4-1050/4
p. 11 4-1050/4 p. 11 (PDF)
  4-1050/4
p. 11-13 4-1050/4 p. 11-13 (PDF)
   Forfaitaire verminderingen voor aardgas, elektriciteit en stookolie : financiering, criteria - Begrotingsfondsen
4-1050/4
p. 6 4-1050/4 p. 6 (PDF)
  4-1050/6
p. 1-3 4-1050/6 p. 1-3 (PDF)
  4-1050/6
p. 2 4-1050/6 p. 2 (PDF)
  4-1050/6
p. 3 4-1050/6 p. 3 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Gebonden hulp - Stopzetting - Audit (4-994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-994
Ontwikkelingssamenwerking - Gebonden hulp - Stopzetting - Audit (4-995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-995
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Armoedebestrijding
4-44
p. 26 4-44 p. 26 (PDF)
   Bankcrisis - FinanciŽle en economische crisis - Nationale, Europese en internationale maatregelen - Veiligstellen van onze financiŽle instellingen
4-44
p. 27-29 4-44 p. 27-29 (PDF)
   Bankcrisis : parlementaire onderzoekscommissie
4-44
p. 28 4-44 p. 28 (PDF)
   Beter op elkaar afstemmen van werk en privťleven
4-44
p. 26 4-44 p. 26 (PDF)
   Energiebeleid
4-44
p. 29 4-44 p. 29 (PDF)
   Gelijkschakeling van de minimumpensioenen van de zelfstandigen
4-44
p. 27 4-44 p. 27 (PDF)
   Immigratiedossier
4-44
p. 29-30 4-44 p. 29-30 (PDF)
   Indexering van de belastingschalen
4-44
p. 26 4-44 p. 26 (PDF)
   Indexering van de lonen
4-44
p. 26 4-44 p. 26 (PDF)
   Nationale Pensioenconferentie - Vergrijzing
4-44
p. 27 4-44 p. 27 (PDF)
   Optrekken van het plafond voor bescherming van spaargeld
4-44
p. 28 4-44 p. 28 (PDF)
   Sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
4-44
p. 25-26 4-44 p. 25-26 (PDF)
  4-44
p. 29 4-44 p. 29 (PDF)
   Stijging van de begroting voor gezondheidszorg
4-44
p. 26 4-44 p. 26 (PDF)
   Strijd tegen werkloosheidsvallen
4-44
p. 26 4-44 p. 26 (PDF)
   Toegang tot het OMNIO-statuut
4-44
p. 26 4-44 p. 26 (PDF)
   Verbetering van het statuut der zelfstandigen
4-44
p. 29 4-44 p. 29 (PDF)
   Verhoging van de gezinsbijslag
4-44
p. 26-27 4-44 p. 26-27 (PDF)
   Verhoogde aftrekbaarheid van beroepskosten
4-44
p. 26 4-44 p. 26 (PDF)
   Versterking van de concurrentie om de energieprijzen op de markt te doen dalen
4-44
p. 29 4-44 p. 29 (PDF)
   Volledige vrijstelling van de verplaatsingskosten
4-44
p. 26 4-44 p. 26 (PDF)
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EG - Omzetting Federale, gefedereerde en gemeentelijke overheden Toepassing Controle Jonge verbruikers (4-5079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-5079
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EG - Omzetting Federale, gefedereerde en gemeentelijke overheden Toepassing Controle Jonge verbruikers (4-5751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5751
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van richtlijn 92/12/EG - Omzetting - Stand van zaken (4-5077)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5077
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van richtlijn 92/12/EG - Omzetting - Stand van zaken (4-5078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-5078
Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van richtlijn 92/12/EG - Omzetting - Stand van zaken (4-6100)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6100
Saudie-ArabiŽ - Veroordeling van een slachtoffer van verkrachting - Eerbied voor de mensenrechten (4-425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-425
Saudie-ArabiŽ - Veroordeling van een slachtoffer van verkrachting - Eerbied voor de mensenrechten (4-641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-641
Seksueel geweld in Congo      
  Debat
4-14
p. 31-45 4-14 p. 31-45 (PDF)
Sms - Zwendel - Betalend nummer - Zichtbaarheid (4-426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-426
Sms - Zwendel - Betalend nummer - Zichtbaarheid (4-427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-427
Sms - Zwendel - Betalend nummer - Zichtbaarheid (4-706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-706
Sociale zekerheid - Prestaties volksgezondheid - Belg die in het buitenland woont - Overgang van het Belgische systeem naar het systeem in het land van residentie - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Administratieve lasten - Vermindering (4-4954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4954
Sociale zekerheid - Prestaties volksgezondheid - Belg die in het buitenland woont - Overgang van het Belgische systeem naar het systeem in het land van residentie - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Administratieve lasten - Vermindering (4-5327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5327
Stop het geweld tegen kinderen in het Zuiden (4-1349)      
  Verslag van de dames Els Schelfhout (S) en Olga Zrihen (S) en de heren Georges Dallemagne (K) en Bruno Tuybens (K)
4-1349/1
p. 1-20 4-1349/1 p. 1-20 (PDF)
Turkse onderdanen - Verwerving van de Belgische nationaliteit - Behoud van de militaire dienstverplichting in Turkije (4-424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-424
Turkse onderdanen - Verwerving van de Belgische nationaliteit - Behoud van de militaire dienstverplichting in Turkije (4-636)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-636
Voorstel tot wijziging van de artikelen 13 en 15 van het reglement van de Senaat (De vertegenwoordiging van de Senaat buiten rechte) (4-1364)      
  Voorstel van de heren Andrť Van Nieuwkerke en Tony Van Parys en mevrouw Olga Zrihen
4-1364/1
p. 1-3 4-1364/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (4-314)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Miet Smet en de heren FranÁois Roelants du Vivier, Georges Dallemagne en Josy Dubiť
4-314/1
p. 1-4 4-314/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-6
p. 6-9 4-6 p. 6-9 (PDF)
  4-6
p. 10-11 4-6 p. 10-11 (PDF)
  4-6
p. 12-14 4-6 p. 12-14 (PDF)
  4-6
p. 15-16 4-6 p. 15-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Isabelle Durant, Christine Defraigne en Nahima Lanjri en de heren Armand De Decker en Francis Delpťrťe
4-1216/1
p. 1-3 4-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Versterking van de structuren en de internationale en lokale dialoog - Armoede - Milleniumdoelstellingen inzake ontwikkeling - Demografische uitdagingen - Milieubescherming - Rechten van de mens - Aantrekken van de economie - Infrastructuur - Vrede en veiligheid) (4-1510)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olg Zrihen
4-1510/1
p. 1-9 4-1510/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (4-926)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
4-926/1
p. 1-5 4-926/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (4-842)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Els Schelfhout, de heer FranÁois Roelants du Vivier en de dames Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Freya Piryns
4-842/1
p. 1-4 4-842/1 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de dames Elke Tindemans en Olga Zrihen
4-842/3
p. 1-4 4-842/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-38
p. 43-44 4-38 p. 43-44 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance (Instelling, binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van een Waarnemingscommissie - Indiening bij de Senaat van rapporten van die Waarnemingscommissie) (4-839)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Olga Zrihen en Christianne Vienne en de heer Christophe Collignon
4-839/1
p. 1-7 4-839/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie (4-1676)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Olga Zrihen
4-1676/2
p. 2 4-1676/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opschorting van de uitwijzingen, in afwachting van de tenuitvoerlegging van het akkoord van de volgende federale regering inzake regularisatie (4-512)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-512/1
p. 1-4 4-512/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke crisis en de etnische spanningen in de Republiek Kenia (4-561)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť
4-561/1
p. 1-5 4-561/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap (4-1485)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Olga Zrihen en Els Schelfhout en de heren Philippe Fontaine, Paul Wille en Benoit Hellings
4-1485/1
p. 1-7 4-1485/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de geboorteregistratie (4-526)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-526/3
p. 1-3 4-526/3 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (4-327)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de status van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008) (4-713)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
4-713/1
p. 1-5 4-713/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 16 van de dames Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen
4-713/2
p. 5 4-713/2 p. 5 (PDF)
  Bespreking
4-34
p. 31-35 4-34 p. 31-35 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (4-824)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
4-824/1
p. 1-5 4-824/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van een echte nationale werkgelegenheidsstrategie (Al de betrokken actoren [federale regering en regeringen van de deelentiteiten] moeten meewerken aan een gemeenschappelijk project : het scheppen van banen) (4-428)      
  Voorstel van de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-428/1
p. 1-6 4-428/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Christophe Collignon en de dames Sfia Bouarfa, JoŽlle Kapompolť, Anne-Marie Lizin, Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-843/1
p. 1-9 4-843/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Colombia (4-1403)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Elke Tindemans en Myriam Vanlerberghe en van de heren Philippe Mahoux en Josť Daras
4-1403/1
p. 1-15 4-1403/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Amendement nr 25 van mevrouw Olga Zrihen
4-679/2
p. 7 4-679/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 26 van de dames Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen
4-679/2
p. 7 4-679/2 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 38 en 39 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-679/5
p. 5-6 4-679/5 p. 5-6 (PDF)
  Bespreking
4-34
p. 46-61 4-34 p. 46-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in GuantŠnamo (Op gang brengen van een gemeenschappelijk initiatief om de VS-regering te vragen het detentiecentrum te sluiten en te handelen volgens het internationale recht wat betreft de behandeling van de gevangenen - Wrede en onterende behandeling - Foltering - Rechten van de mens en rechtsstaat - Delegatie van het Europees Parlement - Terrorismebestrijding) (4-261)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Olga Zrihen
4-261/2
p. 1-2 4-261/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking (4-66)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw Olga Zrihen
4-66/2
p. 1-2 4-66/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitslag van de verkiezingen in Kenia (4-536)      
  Amendementen nrs 10 tot 18 van mevrouw Olga Zrihen
4-536/2
p. 3-5 4-536/2 p. 3-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-536/3
p. 1-9 4-536/3 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
4-16
p. 46-50 4-16 p. 46-50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verdere terugdringing van de wereldwijde leprabesmetting (4-1157)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1157/3
p. 1-3 4-1157/3 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-70
p. 17-18 4-70 p. 17-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi (4-1651)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune en Marleen Temmerman en de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein
4-1651/1
p. 1-7 4-1651/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van mevrouw Olga Zrihen
4-1651/2
p. 3-4 4-1651/2 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 96-99 4-116 p. 96-99 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas (4-155)      
  Verslag van mevr. Olga Zrihen en de heer Georges Dallemagne
4-155/2
p. 1 4-155/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Wereldgezondheidsfonds (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijde sociale gezondheidsbescherming) (4-832)      
  Bespreking
4-77
p. 35-36 4-77 p. 35-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen en de heren FranÁois Roelants du Vivier, Paul Wille, Josy Dubiť, Patrik Vankrunkelsven en Philippe Mahoux
4-1111/1
p. 1-9 4-1111/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (4-1372)      
  Amendementen nrs 4 tot 8 van mevrouw Olga Zrihen
4-1372/2
p. 2-3 4-1372/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het krachtdadig ondersteunen door BelgiŽ en de EU van de VN-vredesmacht in Oost-Congo (4-992)      
  Bespreking
4-47
p. 50-54 4-47 p. 50-54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken (4-1259)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christine Defraigne, Olga Zrihen en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven en Josy Dubiť
4-1259/1
p. 1-4 4-1259/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids (4-1313)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-1313/1
p. 1-3 4-1313/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces achter gesloten deuren en de opsluiting van de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi na de vermeende schending van haar huisarrest (4-1355)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
4-1355/1
p. 1-4 4-1355/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-96
p. 55-58 4-96 p. 55-58 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (4-1514)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans en Olga Zrihen
4-1514/1
p. 1-6 4-1514/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-1514/2
p. 5 4-1514/2 p. 5 (PDF)
  Bespreking
4-110
p. 42-47 4-110 p. 42-47 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden (4-1669)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
4-1669/1
p. 1-8 4-1669/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (4-485)      
  Amendement nr 23 van mevrouw Olga Zrihen
4-485/3
p. 6 4-485/3 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 12 tot 22 van de dames Olga Zrihen en Miet Smet
4-485/3
p. 4-6 4-485/3 p. 4-6 (PDF)
  Bespreking
4-20
p. 42-52 4-20 p. 42-52 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden (4-1071)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer FranÁois Roelants du Vivier, de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman, de heer Jean-Paul Procureur, de dames Isabelle Durant en Miet Smet en de heer Alain Destexhe
4-1071/1
p. 1-10 4-1071/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Olga Zrihen
4-1071/2
p. 1-2 4-1071/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (4-1537)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Freya Piryns en Lieve Van Ermen en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein, Jean-Paul Procureur en Benoit Hellings
4-1537/1
p. 1-11 4-1537/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de toestand van de mensenrechten in TunesiŽ, naar aanleiding van de 21e verjaardag van het presidentschap van Ben Ali (4-1179)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1179/2
p. 1-2 4-1179/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
4-79
p. 26-27 4-79 p. 26-27 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van de Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling (4-773)      
  Amendementen nrs 5 tot 8 van mevrouw Olga Zrihen
4-773/2
p. 2-3 4-773/2 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
4-40
p. 60-63 4-40 p. 60-63 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tweede Toetsingsconferentie van het Verdrag van Ottawa (29 november - 4 december 2009 in Carthago) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen) (Verbod op gebruik, productie, opslag en overdracht van antipersoonsmijnen) (4-1511)      
  Amendementen nrs 4 tot 8 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-1511/2
p. 2-4 4-1511/2 p. 2-4 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Ratificatie) (4-1475)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Cťline Fremault en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein en Benoit Hellings
4-1475/1
p. 1-4 4-1475/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-107
p. 47-49 4-107 p. 47-49 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (4-1015)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť et de heer Philippe Mahoux
4-1015/1
p. 1-7 4-1015/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 11 van mevrouw Olga Zrihen
4-1015/2
p. 1-3 4-1015/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 15, 16 en 18 van mevrouw Olga Zrihen
4-1015/3
p. 1-2 4-1015/3 p. 1-2 (PDF)
  4-1015/3
p. 2 4-1015/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een nieuw algemeen beleid van BelgiŽ inzake de strijd tegen de honger in het licht van de wereldvoedselcrisis (4-767)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-767/1
p. 1-7 4-767/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de systematische mededeling van de agenda's van de vergaderingen van de ministers van de Europese Unie aan de wetgevende Kamers (4-1544)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-1544/1
p. 1-4 4-1544/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het verplicht aanbrengen van informatie om de patiŽnten te wijzen op hun rechten in artsenpraktijken, wachtzalen van ziekenhuizen, medische huizen en alle plaatsen die bestemd zijn voor medische zorgverlening (4-769)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-769/2
p. 1 4-769/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen (4-353)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-353/1
p. 1-3 4-353/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om de strijd tegen de grote fiscale fraude op te voeren (Oprichting van een anti-fiscaleparadijzen"-taskforce binnen FOD FinanciŽn - Invoering van een kortgeding - Invoering van een wettelijk kader zodat de belastingdiensten zich burgerlijke partij kunnen stellen om terug te krijgen wat frauduleus aan de Schatkist werd onttrokken - Meer personeel en middelen - Herwaardering van de opsporingsdiensten) (4-459)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-459/1
p. 1-3 4-459/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren (4-1123)      
  Voorstel van de heren FranÁois Roelants du Vivier, Jean-Paul Procureur, Josy Dubiť en Jacques Brotchi en de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman
4-1123/1
p. 1-6 4-1123/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (4-323)      
  Amendementen nrs 13 tot 22 van mevrouw Olga Zrihen
4-323/2
p. 5-6 4-323/2 p. 5-6 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om een conferentie te organiseren met alle nationale en internationale spelers die betrokken zijn bij de wereldgezondheidsproblematiek (4-546)      
  Advies van de commissie voor de Sociale aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Olga Zrihen
4-546/2
p. 1-8 4-546/2 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ (4-1352)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
4-1352/1
p. 1-5 4-1352/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de onderzoeksconferentie van Durban 2009 (tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden) (4-998)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Olga Zrihen
4-998/2
p. 1-2 4-998/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-998/3
p. 1-21 4-998/3 p. 1-21 (PDF)
  Bespreking
4-65
p. 40-48 4-65 p. 40-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1703)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1703/1
p. 1-5 4-1703/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Birma (4-343)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman, de heren Hugo Vandenberghe en Patrik Vankrunkelsven, mevrouw Olga Zrihen en de heren Francis Delpťrťe en Jacques Brotchi
4-829/1
p. 1-10 4-829/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
4-40
p. 65-68 4-40 p. 65-68 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Georges Dallemagne
4-74/3
p. 1-15 4-74/3 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (4-172)      
  Verslag van mevr. Olga Zrihen en de heer Georges Dallemagne
4-172/2
p. 1 4-172/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Roland Duchatelet en de dames Els Van Hoof, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Cťline Fremault, Zakia Khattabi, Lieve Van Ermen en Ann Somers
4-1492/1
p. 1-5 4-1492/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-154)      
  Bespreking
4-40
p. 28-29 4-40 p. 28-29 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-37)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť
4-37/1
p. 1-5 4-37/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
4-40
p. 28-29 4-40 p. 28-29 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen, de heer Berni Collas en de dames Margriet Hermans, JoŽlle Kapompolť en Nahima Lanjri
4-755/1
p. 1-9 4-755/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
4-40
p. 28-29 4-40 p. 28-29 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de vermeende eerwraak in BelgiŽ (Nationaal plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen - Preventie- en sensibiliseringsmaatregelen - Juridische en overige maatregelen - Gedwongen huwelijken) (4-678)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen c.s.
4-678/1
p. 1-8 4-678/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (4-533)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, JoŽlle Kapompolť en Anne-Marie Lizin en de heer Philippe Mahoux
4-533/1
p. 1-9 4-533/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
4-77
p. 36-39 4-77 p. 36-39 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (4-114)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť
4-114/3
p. 2 4-114/3 p. 2 (PDF)
  Bespreking
4-38
p. 39-41 4-38 p. 39-41 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1675/1
p. 1-8 4-1675/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (4-1330)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen en van de heren FranÁois Roelants du Vivier, Philippe Mahoux en Patrik Vankrunkelsven
4-1330/1
p. 1-14 4-1330/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot inperking van de impact van zogenaamde "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van landen uit de derde wereld ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten) (4-244)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-244/3
p. 1-15 4-244/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
4-15
p. 40-45 4-15 p. 40-45 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De Europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (4-100)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-100/1
p. 1-8 4-100/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Verslag van de dames Olga Zrihen en Cindy Franssen
4-1639/2
p. 1-18 4-1639/2 p. 1-18 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 90-96 4-116 p. 90-96 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een ware alliantie voor werkgelegenheid en leefmilieu (die banen creŽert en aanzienlijke verbeteringen van het energetisch rendement van gebouwen en woningen oplevert) (4-411)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-411/1
p. 1-5 4-411/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere (Finland) op 18 juni 1998 (4-585)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-585/2
p. 1-3 4-585/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1051/4
p. 1-21 4-1051/4 p. 1-21 (PDF)
  4-1051/4
p. 2-3 4-1051/4 p. 2-3 (PDF)
  4-1051/4
p. 3 4-1051/4 p. 3 (PDF)
  4-1051/4
p. 3-4 4-1051/4 p. 3-4 (PDF)
  4-1051/4
p. 5-6 4-1051/4 p. 5-6 (PDF)
  4-1051/4
p. 6 4-1051/4 p. 6 (PDF)
  4-1051/4
p. 6 4-1051/4 p. 6 (PDF)
  4-1051/4
p. 6-7 4-1051/4 p. 6-7 (PDF)
  4-1051/4
p. 7-8 4-1051/4 p. 7-8 (PDF)
  4-1051/4
p. 8 4-1051/4 p. 8 (PDF)
  4-1051/4
p. 8 4-1051/4 p. 8 (PDF)
  4-1051/4
p. 9 4-1051/4 p. 9 (PDF)
  4-1051/4
p. 9 4-1051/4 p. 9 (PDF)
  4-1051/4
p. 9 4-1051/4 p. 9 (PDF)
  4-1051/4
p. 10-11 4-1051/4 p. 10-11 (PDF)
  4-1051/4
p. 11-12 4-1051/4 p. 11-12 (PDF)
  4-1051/4
p. 12 4-1051/4 p. 12 (PDF)
  4-1051/4
p. 12 4-1051/4 p. 12 (PDF)
  4-1051/4
p. 12-13 4-1051/4 p. 12-13 (PDF)
  4-1051/4
p. 13 4-1051/4 p. 13 (PDF)
  4-1051/4
p. 13-14 4-1051/4 p. 13-14 (PDF)
  4-1051/4
p. 13 4-1051/4 p. 13 (PDF)
  4-1051/4
p. 14 4-1051/4 p. 14 (PDF)
  4-1051/4
p. 14 4-1051/4 p. 14 (PDF)
  4-1051/4
p. 14 4-1051/4 p. 14 (PDF)
  4-1051/4
p. 14 4-1051/4 p. 14 (PDF)
  4-1051/4
p. 15 4-1051/4 p. 15 (PDF)
  4-1051/4
p. 15 4-1051/4 p. 15 (PDF)
  4-1051/4
p. 16 4-1051/4 p. 16 (PDF)
  4-1051/4
p. 16-17 4-1051/4 p. 16-17 (PDF)
  4-1051/4
p. 17 4-1051/4 p. 17 (PDF)
  4-1051/4
p. 17 4-1051/4 p. 17 (PDF)
  4-1051/4
p. 17 4-1051/4 p. 17 (PDF)
  4-1051/4
p. 17-18 4-1051/4 p. 17-18 (PDF)
  4-1051/4
p. 18 4-1051/4 p. 18 (PDF)
  4-1051/4
p. 18 4-1051/4 p. 18 (PDF)
  4-1051/4
p. 19 4-1051/4 p. 19 (PDF)
   Successierechten op aandelen die wegens de financiŽle crisis sterk in waarde daalden
4-1051/4
p. 18-19 4-1051/4 p. 18-19 (PDF)
   Vereenvoudiging voor de ondernemingen van het invullen van de statistieken
4-1051/4
p. 10-11 4-1051/4 p. 10-11 (PDF)
  4-1051/6
p. 1-4 4-1051/6 p. 1-4 (PDF)
  4-1051/6
p. 2 4-1051/6 p. 2 (PDF)
  4-1051/6
p. 2 4-1051/6 p. 2 (PDF)
  4-1051/6
p. 2 4-1051/6 p. 2 (PDF)
  4-1051/6
p. 3 4-1051/6 p. 3 (PDF)
  4-1051/6
p. 3 4-1051/6 p. 3 (PDF)
  4-1051/6
p. 3 4-1051/6 p. 3 (PDF)
  4-1051/6
p. 3 4-1051/6 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-1052)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1052/2
p. 1 4-1052/2 p. 1 (PDF)
   Opstijging of landing op luchthaven Brussel-Nationaal : administratieve boetes bij niet-naleving van de slots - Beroep bij rechtbank van eerste aanleg - Aanvulling wet 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart - Aanvulling artikel 569, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek - Bestrijding geluidshinder
4-1052/2
tekst 4-1052/2 tekst (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-740/2
p. 1-3 4-740/2 p. 1-3 (PDF)
   Wijziging wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten : rechtsbescherming van kandidaten en inschrijvers
4-740/2
p. 1-3 4-740/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen (Omzetting richtlijn 2005/56/EG - Collectieve arbeidsovereenkomst nr 94) (4-1327)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1327/2
p. 1-4 4-1327/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds (Verhogen van het stemgewicht en de deelname in het IMF - Uitbreiden van de investeringsbevoegdheid van het IMF) (4-1074)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1074/2
p. 1-7 4-1074/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling bij resolutie 596 van 30 januari 2009 van de Raad van Gouverneurs van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling met het oog op de hervorming van het stemgewicht en deelname van de ontwikkelings- en transitielanden in de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling (4-1420)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1420/2
p. 1-3 4-1420/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-94
p. 42 4-94 p. 42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Quebec, ondertekend te Quebec op 28 maart 2006 (4-1391)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1391/2
p. 1-2 4-1391/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-94
p. 40 4-94 p. 40 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), gedaan te Brussel op 23 juli 2007 en te Washington op 26 juli 2007 (4-1432)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Olga Zrihen
4-94
p. 48-49 4-94 p. 48-49 (PDF)
  4-94
p. 98 4-94 p. 98 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 23 mei 2007 (4-946)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-946/2
p. 1-4 4-946/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 (4-947)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-947/2
p. 1-4 4-947/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Protocol V), aangenomen te GenŤve op 28 november 2003 (4-565)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-565/2
p. 1-4 4-565/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997 (4-563)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-563/2
p. 1-2 4-563/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (4-1108)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Sfia Bouarfa, Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-1108/1
p. 1-5 4-1108/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de reglementering van de huurprijzen (Oprichting van een Observatorium voor de huurprijzen, verbonden aan het INS, van Paritaire Commissies en van een Fonds voor huurvergoedingen - "Gereglementeerde prijs" of huurprijs zoals geregeld door een Paritaire Commissie - Wijziging artikelen 7 en 13 WIB1992 : huurprijs hoger dan de "gereglementeerde prijs") (4-461)      
  Voorstel van de heer Philippe Collignon en de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-461/1
p. 1-10 4-461/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende gratis tandzorg voor kinderen tot 18 jaar (4-620)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen
4-620/1
p. 1-4 4-620/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het loon van werkstudenten (Loon) (4-925)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Sfia Bouarfa, Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-925/1
p. 1-2 4-925/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verbod voor alle vennootschappen die in BelgiŽ een openbaar beroep doen op het spaarwezen om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in een onderneming waarvan een maatschappelijke zetel zich in een belastingparadijs bevindt (4-26)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-26/1
p. 1-7 4-26/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende telewerk (4-1610)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Franco Seminara
4-1610/1
p. 1-10 4-1610/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende telewerk (4-27)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en JoŽlle Kapompolť
4-27/1
p. 1-11 4-27/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen (Aanbrengen van veranderingen aan de werking van de gesloten centra ter verbetering van de opsluitingsomstandigheden - Oprichting van een controlecommissie opsluiting en verwijdering - Tweejaarlijks evaluatieverslag aan de Wetgevende Kamers) (4-269)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en Anne-Marie Lizin
4-269/1
p. 1-26 4-269/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg (Zowel in het kader van de algemene geneeskunde als in de pediatrie - De terugkeer naar huis - De teams voor thuiszorg - De voortgangscontrole en de beŽindiging van de thuiszorg - Wijzigingen in de ziekteverzekering) (4-23)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Sfia Bouarfa
4-23/1
p. 1-8 4-23/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel om financiŽle speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden (4-783)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-783/1
p. 1-6 4-783/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen (4-22)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-22/1
p. 1-3 4-22/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (4-429)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-429/1
p. 1-5 4-429/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland (OESO- en ILO-normen) (4-469)      
  Voorstel van de heren Andrť Van Nieuwkerke en Bart Martens en de dames Olga Zrihen, Anne-Marie Lizin en Christiane Vienne
4-469/1
p. 1-13 4-469/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren (4-70)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-70/1
p. 1-5 4-70/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek (Aanplakking van de wet in alle wachtkamers en in het kabinet van alle beroepsbeoefenaars) (4-509)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-509/4
p. 1-67 4-509/4 p. 1-67 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingsplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (4-838)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Christiane Vienne en Olga Zrihen en van de heer Christophe Collignon
4-838/1
p. 1-9 4-838/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de maximale jaarlijkse kostenpercentages van de kredietopeningen met een kaart te begrenzen, teneinde de overmatige schuldenlast beter te bestrijden (4-31)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-31/1
p. 1-5 4-31/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een solidariteitsheffing op vliegtickets (Solidariteitsfonds voor Ontwikkeling - Wijziging Titel IX en artikel 151 van het Wetboek diverse rechten en taksen) (4-573)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-573/1
p. 1-7 4-573/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijk huurdersaansprakelijkheid (Werkingssfeer : de woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats van de huurder - Waarborgregeling : het verzekeringscontract van de verhuurder tegen brand en andere gevaren moet ook de aansprakelijkheid van de huurder dekken maar er blijft de mogelijkheid van een afwijkend beding - De kost van deze dekking mag ten laste zijn van de huurder) (4-30)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en JoŽlle Kapompolť
4-30/1
p. 1-6 4-30/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs (Maximum- en minimumprijs - Controle door aangestelde ambtenaren - Sancties - Wijziging art. 589 Gerechtelijk Wetboek : bevoegdheid van de voorzitter van de handelsrechtbank) (4-759)      
  Voorstel van de dames Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen
4-759/1
p. 1-9 4-759/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van een nulstellingstermijn voor kredietopeningen (Bestrijding van overmatige schuldenlast - Overeenkomsten van bepaalde duur of van meer dan 5 jaar voor een kredietbedrag lager dan 5.000 euro : het terug te betalen bedrag dient binnen 12 maanden te worden betaald - Overeenkomsten van onbepaalde duur of van meer dan 5 jaar voor een kredietbedrag hoger dan 5.000 euro : het bedrag dient binnen 60 maanden te worden betaald - Wijziging wet 12 juni 1991 op het consumentenkrediet) (4-522)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť
4-522/1
p. 1-5 4-522/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting ten gevolge van het optreden van aasgierfondsen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen) ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten - Niet-vatbaarheid voor beslag en overdracht van de leningsbedragen) (4-482)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, FranÁois Roelants du Vivier, Josy Dubiť en Georges Dallemagne en de dames Margriet Hermans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-482/1
p. 1-14 4-482/1 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
4-15
p. 40-45 4-15 p. 40-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (4-1665)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Nahima Lanjri, Caroline Persoons, Olga Zrihen en Vanessa Matz en de heer Bart Tommelein
4-1665/1
p. 1-5 4-1665/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Verlenging van de duur van de afwezigheid bij overlijden van de partner of van een inwonend kind) (4-991)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jacques Brotchi en van de dames Nahima Lanjri, Olga Zrihen en Anne Delvaux
4-991/1
p. 1-5 4-991/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting (4-467)      
  Voorstel van de dames Sfia Bouarfa, Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-467/1
p. 1-5 4-467/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen (Voorwaarden voor vrijstelling van instresten - Samenvoegen van de aangroeipremie en de getrouwheidspremie tot ťťn enkele premie - Uniformisering van de berekening van de intresten) (4-36)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-36/1
p. 1-9 4-36/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft (4-25)      
  Voorstel van de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-25/1
p. 1-4 4-25/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-25/2
p. 1-2 4-25/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement (4-1472)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, Caroline Dťsir en Olga Zrihen
4-1472/1
p. 1-4 4-1472/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, houdende diverse bepalingen voor de strijd tegen "makkelijk krediet" (4-858)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť et Olga Zrihen
4-858/1
p. 1-10 4-858/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de kredietopeningen wettelijk beter te regelen, teneinde de overmatige schuldenlast efficiŽnt te bestrijden (Wijze waarop voor onbepaalde duur gesloten kredietopeningscontracten worden verlengd) (4-29)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-29/1
p. 1-9 4-29/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de beslissingsorganen van de autonome overheidsbedrijven en de genoteerde vennootschappen (4-430)      
  Voorstel van de dames Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen
4-430/1
p. 1-6 4-430/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen om de koppelverkoop inzake vastgoed te regelen (Einde maken aan koppelverkoop, welke inhoudt dat iemand die wil bouwen, dit moet doen met de onderneming die de grond verkocht) (4-1478)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, Caroline Dťsir en Olga Zrihen
4-1478/1
p. 1-4 4-1478/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit (Regulering van de prijs in afwachting van een echte vrije markt) (4-45)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Geert Lambert en de dames Myriam Vanlerberghe, Anne-Marie Lizin, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-45/1
p. 1-9 4-45/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen ten einde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen (4-28)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen et de heer Philippe Mahoux
4-28/1
p. 1-5 4-28/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald (Aanvulling artikel 171 WIB 1992) (4-1040)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1040/2
p. 1 4-1040/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen (Herfinanciering van cultuur via alternatieve middelen, namelijk door de particuliere sector meer te betrekken bij de steun aan kunstenaars die bijdragen tot creatie en culturele diversiteit - Aanmoediging via een gunstigere fiscale behandeling) (4-33)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-33/1
p. 1-15 4-33/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren (teneinde ze te lichten uit de beroepsinkomsten waarop het beginsel van de progressiviteit van de belasting van toepassing is en in deze aangelegenheid voor enige rechtszekerheid te zorgen) (4-417)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke en de dames Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-417/1
p. 1-8 4-417/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingkrediet in te voeren voor inkomsten uit een beroepsactiviteit, werkloosheidsvallen te bestrijden en lageloonvallen te omzeilen (Om de mensen ertoe aan te zetten arbeid te verrichten wordt voorgesteld het nettoloon van de lage en middeninkomens op te trekken via het instrument van het belastingkrediet) (4-421)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-421/1
p. 1-5 4-421/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Reglementering van de toegang tot het beroep - Psychiaters, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, criminologen, logopedisten, assistenten psychologie, sociaal assistenten, ergotherapeuten, opvoeders, huwelijksconsulenten, therapeuten psychomotoriek, geboorte- en stervensbegeleiders, psychiatrisch verplegers - Oprichting van de Nationale Raad voor de geestelijke gezondheidszorg) (4-92)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
4-92/1
p. 1-9 4-92/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren (Collectief ontslag uitsluitend ingegeven door het streven naar hogere dividenden voor de aandeelhouders - Beoordeling overgelaten aan de magistraten van de arbeidsrechtbanken) (4-35)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-35/1
p. 1-4 4-35/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999