S. 4-1074 Dossierfiche K. 52-1772

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
Internationaal Muntfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1074/1 4-1074/1 (PDF) Wetsontwerp 17/12/2008
4-1074/2 4-1074/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/1/2009
K. 52-1772/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/1/2009
K. 52-1772/2 Verslag namens de commissie 19/2/2009
K. 52-1772/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/3/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/12/2008   Indiening Doc. 4-1074/1 4-1074/1 (PDF)
17/12/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/1/2009   Inschrijving op agenda
29/1/2009   Algemene bespreking Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
29/1/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-3/o0) Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2008   Verzending naar commissie
21/1/2009   Inschrijving op agenda
21/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
21/1/2009   Bespreking
21/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
21/1/2009   Aanneming zonder amendering
21/1/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. K. 52-1772/2
  [K2] Behandeling door Kamer
29/1/2009   Overzending Doc. K. 52-1772/1
19/2/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1772/2
5/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 84, p. 50
5/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-12/o12)
Integraal verslag nr. 85, p. 11-12
Doc. K. 52-1772/3
5/3/2009   Aanneming zonder amendering
5/3/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
1/4/2009   Bekendmaking (25269-25278)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/1/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/1/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/3/2009 1/4/2009, blz 25269-25278