S. 4-1391 Dossierfiche K. 52-2242

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Quebec, ondertekend te Quebec op 28 maart 2006
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
administratieve samenwerking
pensioenregeling
Canada
beroepsziekte
invaliditeitsverzekering
arbeidsongevallenverzekering
sociale zekerheid
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1391/1 4-1391/1 (PDF) Wetsontwerp 9/7/2009
4-1391/2 4-1391/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/10/2009
K. 52-2242/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/11/2009
K. 52-2242/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2009   Indiening Doc. 4-1391/1 4-1391/1 (PDF)
9/7/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/11/2009   Inschrijving op agenda
12/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
12/11/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o1) Hand. 4-94 Hand. 4-94 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/7/2009   Verzending naar commissie
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
28/10/2009   Bespreking
28/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
28/10/2009   Aanneming zonder amendering
28/10/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1391/2 4-1391/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/11/2009   Overzending Doc. K. 52-2242/1
17/11/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 70-71
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o15)
Integraal verslag nr. 126, p. 74-75
Doc. K. 52-2242/2
3/12/2009   Aanneming zonder amendering
3/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/3/2010   Bekrachtiging en afkondiging
22/10/2010   Bekendmaking (62801-62813)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/11/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/10/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/3/2010 22/10/2010, blz 62801-62813